PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza geologiczno-złożowa wytypowanych złóż gazu ziemnego w rejonie zapadliska przedkarpackiego, pod kątem konwersji na małe, lokalne magazyny gazu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geological analysis of choosing natural gas fields located in Carpathian Foredeep for developing small, local gas storages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono możliwości wykorzystania wytypowanych, mioceńskich złóż gazu ziemnego z rejonu Tarnowa, dla celów budowy podziemnych magazynów gazu o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Złoża tego rejonu charakteryzują się odpowiednią budową strukturalną, szczelnością i dobrymi parametrami petrofizycznymi, a dość znaczny stopień sczerpania wielu z nich powoduje, że do konwersji złoża na magazyn można przystąpić niemal natychmiast.
EN
The article presents possibility of use of miocen gas fields located in Tarnów region under-ground gas storages. Gas fields this region characterize suitable structural build, tightness and very good reservoir parameters. High percentage of depletion of the fields located in Tarnów region gives possibility of practically immediate conversion of selected fields to underground gas storage
Czasopismo
Rocznik
Strony
207--212
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Bibliografia
 • [1] Сisek В., Czernісkі J.: Zagadnienie gazonośności horyzontów mioceńskich strefy zewnetrznej przed czolem nasunięcia karpackiego i stebnickiego. Wiadomości Naftowe nr 6, Krosno 1964.
 • [2] Czernicki J., Dusza R.: Przykład akumulacji gazu ziemnego w strefie przykarpackiej utworów miocenu autochtonicznego. Wiadomości Naftowe nr 7-8, Krosno 1971.
 • [3] Czernicki J., Dusza R.: Litologiczne wyksztalcenie utworów miocenu jednvm z głównych warunków powstania akumulacji gazu ziemnego. Wiadomości Naftowe nr 7-8 i 9, Krosno 1972.
 • [4] Dziadzio P., Maksym Α., Olszewska В.: Sedymentacja utworów miocenu autochtonicznego we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006.
 • [5] Gąsiewicz Α., Czapawski G., Paruch-Kulczycka J.: Granica baden-sarmat w zapisie geochemicznym osadów w N części zapadliska przedkarpackiego - implikacje stratygraficzne. Przegląd Geologiczny, tom 52, Warszawa 2004.
 • [6] Jawor E.: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż weglowodorów w nieantyklinalnych pułapkach w środkowej części zapadliska przedkarpackiego. Konferencja Naukowo-Techniczna, Krosno 1982.
 • [7] Krzywiec P., Aleksandrowski P., Florek R., Siupik J.: Budowa brzeżnej strefy Karpat zewnetrznych na przykładzie mioceńskiej jednostki Zgłobic w rejonie Brzeska-Wojnicza - nowe dané, nowe modele, nowe pytania. Przegląd Geologiczny, tom 52, nr 11, 2004.
 • [8] Krzywiec P.: Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006.
 • [9] Maksym Α.: Środowisko sedymentacji utworów miocenu autochtonicznego w brzeżnej strefie Karpat, a interpretacja geologiczno-złożowa w obszarze Husów-Albigowa-Krasne. Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa 1997.
 • [10] Myśliwiec M: Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych - weryfikacja anomalii. Przegląd Geologiczny, tom 52, nr 4, 2004.
 • [11] Myśliwiec M.: Poszukiwanie złóż gazu ziemnego w osadách miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacj i anomalii sejsmicznych - podstawy fizyczne i dotychczasowe wyniki. Przegląd Geologiczny, tom 52, nr 4, 2004.
 • [12] Myśliwiec M.: Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, tom 52, nr 7. 2004.
 • [13] Oszczypko N.: Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006.
 • [14] Poltowicz S.: Wgłębna tektonika brzegu Karpat w okolicy Tarnowa i Pilzna. Rocz. Pol. Tow. Geol. tom 44, z. 4, Kraków 1974.
 • [15] Stupnicka E.: Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0011-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.