PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości współfinansowania budowy podziemnych magazynów gazu w Polsce ze środków UE - doświadczenia PGNiG S.A. (część I)

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The possibilities of co-financing the construction of underground gas storages in Poland from the EU funds - experiences by PGNiG S.A. (part I)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przystąpienie przez nasz kraj do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskania wsparcia dla realizowanych inwestycji. PGNiG S.A. realizuje cztery projekty inwestycyjne związane z budową nowych i rozbudową już istniejących podziemnych magazynów gazu (PMG). Dla projektów tych PGNiG S.A. ubiega się o dofinansowanie ze środkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (Działanie 10.1). Środki te są częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i powinny zostać wykorzystane w latach 2007-2013. Głównym celem inwestycji PGNiG S.A. w PMG jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także całej Unii Europejskiej. Akwizycja środków z funduszy UE jest procesem złożonym i długotrwałym, który wymaga współpracy PGNiG S.A. - jako beneficjenta - z wieloma instytucjami o zróżnicowanym statusie prawnym, w tym z Rządem RP. Jako przyszły beneficjent, PGNiG S.A. podjęło także szereg działań, których efektem jest modyfikacja struktury organizacyjnej oraz procedur wewnętrznych w taki sposób, aby formalnie i praktycznie przygotować Spółkę do efektywnego wykorzystania środków UE.
EN
Poland become a member of the European Union in 2004. That fact created for Polish enterprises new opportunities in areas of business activities and in acquiring of financial support for investments. Since 2007 PGNiG S.A. has been realizing four projects connected with modernization of existing underground gas storages (UGS) and building new one. For these projects PGNiG S.A. is trying to obtain financial support from Operational Programme Infrastructure and Environment in Priority Xth Energy safety, diversity of energy sources included (Action 10.1). These funds are a part of European Regional Development Fund and they should be used in years 2007–2013. The main target of PGNiG S.A.' investments on UGS market is to improve energy safety of Poland, and whole of the EU. Absorbing of EU's funds is complicated and long-lasting process. Thus, PGNiG S.A. as a beneficiary, is cooperating with many different institutions and, of course, with Polish Government. PGNiG S.A., as a beneficiary, has undertaken a lot of initiatives aimed to change organizational structure and internal procedures. These changes are designed for better preparation of PGNiG S.A., both – formally and practically, to effective use of EU's financial support.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1008--1018
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Departament Inwestycji
Bibliografia
 • [1] Decyzja KE w sprawie Pomocy Państwa nr N 660/2009 – załącznik K(2010)4079 do pisma Komisji Europejskiej skierowanego w dniu 24.06.2010 roku do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej R. Sikorskiego.
 • [2] Kędziora H.: Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach operacyjnych, czyli które wydatki i na jakich zasadach są zwracane. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
 • [3] Molenda J.: Gaz ziemny. Paliwo i surowiec. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 • [4] Oleńska J.: Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 • [5] Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy (red. nauk. Falkowski K., Teichmann E.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • [6] Reinisch R.: Wybrane, istotne aspekty podziemnych magazynów gazu (u progu XXI wieku). Wydawnictwo PLJ, Warszawa 2000.
 • [7] Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie roku 2015. http://www.pgnig.pl/pgnig/216/14600
 • [8] Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny (red. nauk. Stadtmueller E.), Wydawnictwo EUROPA, Kraków-Wrocław 2004.
 • [9] Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 2.0). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009 (http://www.pois.gov.pl/PoradnikBenrficjenta/Strony/ podrecznik_wdrazania_POIS_221009.aspx).
 • [10] Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A.J.: Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009.
 • [11] Zasady promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ 2007– 2013. (http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty. aspx).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0011-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.