Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0010-0068

Czasopismo

Ekonomia Menedżerska

Tytuł artykułu

Motywowanie finansowe menedżerów pracujących w organizacjach międzynarodowych

Autorzy Beck-Krala, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Financial motivation of employees working for international corporations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł pokazuje najważniejsze sposoby motywowania kluczowych pracowników dzisiejszych organizacji, którymi są menedżerowie globalni. Menedżerowie pracujący w środowisku międzynarodowym to osoby o bardzo wysokich kompetencjach, których firmy nie mogą utracić i wobec których powinny zastosować nowoczesne instrumenty motywowania zarówno finansowego, jak i pozafinansowego.
EN This paper explores the most import motivational instruments of core employees in today organizations - global managers. Managers that work within international environment are people with high competencies. Therefore any firm cannot allow them to leave and should motivate them by using modern instruments both those financial, as well as nonfinancial ones.
Słowa kluczowe
PL motywowanie   menedżerowie globalni  
EN motivation   global managers  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Ekonomia Menedżerska
Rocznik 2010
Tom nr 8
Strony 41--51
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Beck-Krala, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego
Bibliografia
[1] Adamczyk B., Kierownik kierownikowi nierówny, „Personel i Zarządzanie", 2010, vol. l.
[2] Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
[3] Beck E., Dochody odroczone w motywowaniu kadry menedżerskiej, w: Ekonomia menedżerska 2007, nr 1, s. 43.
[4] Beck E., Wybrane aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim, w: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, red. L. Zbiegień-Maciąg i D. Lewicka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
[5] Cisco W. F, Costing Human Resources, South-Western College Publishing, Canada, 2000.
[6] Katz D., Kahn R., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
[7] Listwan T., Stępczak S., Profil kwalifikacyjny euromenedżera, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.
[8] Mathis R., Jackson J., Human Resource Management, West Publishing Company San Francisco 1997.
[9] Makowiec M., Potocki A., Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania", „Humanizacja Pracy" 2009, vol. 2 (248).
[10] Niedzielski E., Walkowiak R., Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.
[11] Szostak J., Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym, Difin, 2009.
[12] Wiernek B., Beck E., Mobilność pracowników, „Humanizacja Pracy" 2007, vol. nr 3-4.
[13] Zbiegień-Maciąg L., Techniki analizy strategicznej personelu, w: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
[14] Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń „Sedlak & Sedlak" przeprowadzone w 2008 r. za: http://otopraca.gazetaprawna.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0010-0068
Identyfikatory