Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0004-0037

Czasopismo

Ekonomia Menedżerska

Tytuł artykułu

Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw

Autorzy Kusa, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cause-effect model of enterprises’ competitiveness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest przedstawienie modelu konkurencyjności przedsiębiorstw, który umożliwia badanie związków przyczynowo-skutkowych w obrębie tego pojęcia. Prezentowany model zakłada, że pozycja konkurencyjna, rozumiana jako wynik konkurowania, jest determinowana przez potencjał konkurencyjności, czyli system procesów i zasobów przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały oba elementy modelu oraz możliwości ich operacjonalizacji. Ponadto przedstawione zostały ograniczenia i możliwości zastosowania modelu.
EN The aim of the paper is to present model of enterprises’ competitiveness, which enable research on cause-effect relationship in frames of competitiveness. Presented model assume, the competitive position (understood as the result of competing) is determined by competitive potential (system of enterprise’s processes and resources). Both elements of the model are described in the paper, as well as possibilities of their measure. Moreover, the limitations and possibilities of application of the model are described.
Słowa kluczowe
PL konkurencyjność przedsiębiorstw   potencjał konkurencyjności   pozycja konkurencyjna  
EN enterprises competitiveness   competitive potential   competitive position  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Ekonomia Menedżerska
Rocznik 2008
Tom nr 3
Strony 57--66
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Kusa, R.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Bibliografia
[1] Barney J.B., Hestery W.S., Strategic Management & Competitive Advantage Concepts & Cases, Prentice Hall 2005.
[2] Barney J.B., Resource-based `theories` of competitive advantage: A tenyear retrospective on the resource-based view. „Journal of Management” 2001, 27.
[3] Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2000.
[4] Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
[5] Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
[6] Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
[7] Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
[8] Krzyżanowska M., Wajdner R., Aspekty TQM w organizacji usługowej, „Problemy Jakości”, październik 2000.
[9] Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
[10] Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
[11] Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press, 2006.
[12] Prahalad C.K., Hamel G., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
[13] Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
[14] Schoemaker P.J.H., Amit R., The Competitive Dynamics of Capabilities: Developing Strategic Assets for Multiple Futures, w: Wharton on Dynamic Competitive Advantage, ed. G.S. Day, D.J. Reibstein, R.E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
[15] Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
[16] Stankiewicz M.J. (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
[17] Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0004-0037
Identyfikatory