Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0004-0033

Czasopismo

Ekonomia Menedżerska

Tytuł artykułu

Kopule i przyczynowość w badaniach związków pomiędzy zmiennymi finansowymi wybranych spółek z DAX

Autorzy Gurgul, H.  Mestel, R.  Syrek, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Copulas and causality in investigations of relations between finance variables of selected firms from DAX
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule rozważono zależności równoczesne i przyczynowe pomiędzy stopami zwrotu, ich zmiennością i wielkością obrotów. Badania zostały przeprowadzone dla wybranych z DAX największych spółek giełdowych. Stwierdzono za pomocą kopul brak istotnej statystycznie przyczynowości pomiędzy stopami zwrotu i wielkością obrotów. Jednocześnie w prawie wszystkich wypadkach stwierdzono istnienie przyczynowości obustronnej pomiędzy stopami zwrotu i ich zmiennością. We wszystkich wypadkach stwierdzono istnienie zależności jednostronnej od zmienności stóp zwrotu do wielkości obrotów. Nie stwierdzono odwrotnej zależności. Ten ostatni wynik świadczy o tym, że wzrastająca zmienność stóp zwrotu może być symptomem zbliżającej się wzmożonej aktywności handlowej inwestorów, dotyczącej akcji danej spółki.
EN In the paper contemporaneous and dynamic relations between stock returns, stock returns volatility and trading volume for selected German companies quoted in DAX since 1994 are considered. The authors found out by mean of copulas significant contemporaneous pairwise dependences between these market variables. Dynamic relations were proved statistically by mean of Granger causality concept. The linear and nonlinear causality tests confirmed no causality between stock returns and trading volume in both directions. The performed computations are reason for claim that between stock returns and stock returns volatility might be a feedback. There is in all cases a strong causality from volatility to trading volume, but not in opposite direction.
Słowa kluczowe
PL zależności   kopule   przyczynowość  
EN dependencies   copulas   causality  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Ekonomia Menedżerska
Rocznik 2008
Tom nr 3
Strony 7--20
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Gurgul, H.
  • Katedra Ekonomii i Ekonometrii Wydziału Zarządzania AGH, Kraków
autor Mestel, R.
  • Institute of Banking and Finance, University of Graz, Austria
autor Syrek, R.
  • Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków
Bibliografia
[1] Acker D., Stock return volatility and dividend announcements, “Review of Quantitative Finance and Accounting” 1999, 12, s. 221–242.
[2] Bouye E., Durrleman V., Nikeghbali A., Riboulet G., Roncalli T., Copulas for finance - A reading guide and some applications, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, 2000, Working Paper.
[3] Charemza W., Deadman D., New directions in econometric practice, wyd. 2, Edward Elgar, Cheltenham 1997.
[4] Chordia T., Subrahmanyam A., Anshuman,V.R, Trading activity and expected stock returns, “Journal of Financial Economics” 2001, 59, s. 3–32.
[5] Clark P., A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices, “Econometrica” 1973, 41, s. 135–155.
[6] Copeland T.E., A model of asset trading under the assumption of sequential information arrival , “Journal of Finance” 1976, 31, s. 1149–1168.
[7] Embrechts P., Lindskog F., McNeil. A.J., Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management, w: “Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance”, rd. S.T. Rachev. Elsevier North Holland 2003. Chapter 8, s. 329–384.
[8] Embrechts P., McNeil A.J., Straumann D., Correlation and dependency in risk management: properties and pitfalls, w: “Risk Management: Value at Risk and Beyond”, ed. M.A.H. Dempster. Cambrige Univeristy Press, Cambrige 2002.
[9] Fleming J., Kirby C., Ostdiek B., Stochastic volatility, trading volume, and the daily flow of information, “Journal of Business” 2006, 79, s. 1551–1590.
[10] Frees E. W., Valdez E. A., Understanding relationships using copulas, “North American Actuarial Journal” 1998, 2, s. 1–25
[11] Gallant R., Rossi P., Tauchen G., Stock prices and volume, “Review of Financial Studies” 1992, 5, s. 199–242.
[12] Granger, C.W.J., Investigating causal relations by econometric models and cross–spectral methods, “Econometrica” 1969, 37, s. 424–438.
[13] Gurgul H., Majdosz P., Mestel R, On the Empirical Linkages between Stock Prices and Trading Activity on the German Stock Market, w: H. Fleuren, D. Hertog. P. Kort (eds), “Operations Research Proceedings 2004” (Selected Papers), Springer-Verlag, Tilburg 2005, s. 288–296.
[14] Gurgul H., Mestel R., Schleicher C. Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Empirical Evidence from the Austrian Stock, “Financial Markets and Portfolio Management” 2005, 17, s. 332–350.
[15] Hiemstra C., Jones J., Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price - volume relation, “Journal of Finance” 1994, 49, s. 1639– 1664.
[16] Jain P., Joh G., The dependence between hourly prices and trading volume, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1988, 23, s. 269–283.
[17] Jung R.C., Liesenfeld R., Testing the bivariate mixture hypothesis using German stock market data, “European Financial Management” 1996, 2, s. 273–297.
[18] Karpoff J., The relation between price changes and trading volume: A survey, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1987, 22, s. 109–126.
[19] Lee B-S., Rui O., The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence “Journal of Banking and Finance” 2002, 26, s. 51–78.
[20] Mestel, R., Gurgul, H., ARIMA Modeling of Event Induced Stock Price Reactions in Austria, „Central European Journal of Operations Research” 2003, 11, s. 317–333.
[21] Mestel R., Gurgul H., Schleicher C., Capital Market Efficiency-An Empirical Analysis of the Dividend Announcement Effect for the Austrian Stock Market, w: U. Leopold-Wildburger, F. Rendl, G. Waescher (red.), “Operations Research 2002”, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo 2003, s. 315–320.
[22] Nelsen. R., An Introduction to Copulas, Springer-Verlag, New York 1999.
[23] Patton A., Modelling asymmetric exchange rate dependence, “International Economic Review” 2006, 47, s. 527–556.
[24] Smirlock M., Starks L., An empirical analysis of the stock price–volume relationship, “Journal of Banking and Finance” 1988, 12, s. 31–41.
[25] Tsay R.S., Analysis of financial time series, John Wiley & Sons, 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0004-0033
Identyfikatory