Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0008-0067

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Badania właściwości kompozytów wolframowych wykonanych z różnie przygotowanych miszanek. Cz. 1. Badania właściwości fizycznych mieszanek proszków

Autorzy Kaczorowski, M.  Ludyński, Z.  Nowak, W.  Skoczylas, P.  Rafalski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Examination of the properties of tungsten composites made from differently prepared mixtures. Part 1. Examination of physical properties of powder mixtures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu i parametrów mieszania proszków: W, Ni, Fe i Co na ich morfologię i strukturę, a także jednorodność mieszanek, przeznaczonych do wytworzenia wolframowych stopów ciężkich. Przeanalizowano zmiany zawartości poszczególnych pierwiastków po 2, 6, 15 i 20 godzinach mieszania w mieszalniku bębnowym. Przeprowadzono badania strukturalne oraz właściwości fizycznych proszków, w tym także rentgenowską analizę strukturalną. Stwierdzono, że mielenie energetyczne w młynku planetarnym powoduje rozdrobnienie ziaren, a także zmianę rozkładu ich wielkości w porównaniu do mieszania konwencjonalnego w mieszalniku bębnowym. Nie stwierdzono natomiast efektu tzw. stopowania mechanicznego proszków.
EN The results from studies of an effect of a method and parameters of mixing powders of W, Ni, Fe and Co on their morphology and structure, and also homogeneity of mixtures used to fabricate tungsten-based heavy metals are presented. The changes in a content of particular elements after 2, 6, 15 and 20 hours of mixing in a drum mixer were analysed. The powders were subjected to structural examination and their physical properties were determined, also by the X-ray structural analysis. It was found that energetic milling in a planetary mill results in grain refinement and in the changes in grain size distribution compared to conventional mixing in a drum mixer. However, the occurrence of an effect of mechanical alloying of powders has not been observed.
Słowa kluczowe
PL kompozyty wolframowe   badania właściwości proszków i ich mieszanek   badania strukturalne   badania rentgenowskie  
EN tungsten composites   examination of properties of powders and their mixtures   structural examination   X-ray studies  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2007
Tom R. 52, nr 9
Strony 560--565
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Kaczorowski, M.
autor Ludyński, Z.
autor Nowak, W.
autor Skoczylas, P.
autor Rafalski, M.
  • Politechnika Warszawska, Warszawa
Bibliografia
1. Stolarz S., Rutkowski W.: Wolfram i molibden. PW 1961.
2. Upadhyaya A., German R.: Shape and Distortion in Liquid Phase Sintering, THA. Metal and Mat. Trans. A. 1998, vol. 29A, no. 11.
3. Johnson J. L., German R.: Effect of processing wariables on the properties of liquid phase sintering Tungsten-Copper composities. Konference P/M Chicago 1991.
4. Soon H. Hang, Ho Y. Ryn, Woon H. Back: Matrix pools in a partially machanically alloyed tungsten heavy alloy for localized shear deformation. Materials Scien. Eng. A. 2002, no. 333.
5. Soon H. Hong, Ho Y. Ryn: Combination of mechanical alloying and two-stage sintering od a 93W-5,6Ni-1,4 Fe tungsten heavy alloys, Materials Scien. Eng. A344, 2003.
6. Eroglu S., Baykara T.: Effects of powder mixing technique and tungsten powder size on the propertice of tungsten heavy alloys. Materials proc. Tech., 2000, no. 103.
7. US Patent nr 4.981.512.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0008-0067
Identyfikatory