Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0008-0064

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Alternatywny sposób prowadzenia procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego

Autorzy Zajączkowski, A.  Botor, J.  Czernecki, J.  Bratek, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Alternative method of flash smelting slag decopperisation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kierując się, postawioną podczas badań termodynamicznych układu żużel-metal, hipotezą przypisującą rolę głównego czynnika utrudniającego prowadzenie procesu odmiedziowania termodynamicznym aktywnościom tlenków miedzi i żelaza (III), podjęto próbę obniżenia tej ostatniej poprzez przeprowadzenie części żelaza w związki nietlenkowe — w tym wypadku siarczek. Zalety zaproponowanego sposobu prowadzenia procesu odmiedziowania sprowadzają się do obniżenia temperatury jego prowadzenia oraz podwyższenia wartości potencjału tlenowego, dla którego mamy do czynienia z jeszcze skutecznym jego przebiegiem. Ponadto pozwala on na wyprowadzenie dużej części ołowiu, głównie w postaci jego siarczku, z układu metal-żużel do pyłów oraz utylizowanie, w przypadku użycia w procesie, otrzymywanego w HM GŁOGÓW produktu instalacji odsiarczania spalin
EN The research work, which had been conducted at Institute of Non-ferrous Metals in the recent years, made possible to characterise thermodynamic conditions of copper removal from flash smelting slag. The complete characteristics of the obtained results was presented in previous publications. The objective of the study is to propose, basing on laboratory tests results and results of the investigations into thermodynamic conditions of copper removal from flash smelting furnace, an alternative method for conducting the process of copper removal from the slag generated during smelting of Polish copper concentrates in flash-smelting furnace of HM GŁOGÓW. Basing on a hypothesis, formulated during thermodynamic examinations of slag-metal system, according to which the main factor hindering the process of copper removal is thermodynamic activity of copper and iron (III) oxides, a trials to decrease the latter were made by converting a part of iron into non-oxide compounds — in that case into sulphide. The advantages of the proposed method of running the decopperisation process come down to decreasing its temperature and increasing the oxygen potential value, which results in even more efficient process. Additionally, it gives possibility for removal of a large part of lead, mainly in a form of its sulphide, from the metal-slag system into dusts and utilisation, when used in the process, of the obtained at HM GŁOGÓW product from installation of sulphur removal from flue gases.
Słowa kluczowe
PL żużel zawiesinowy   miedź   odmiedziowanie  
EN flash slag   copper   decopperisation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2007
Tom R. 52, nr 9
Strony 542--548
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Zajączkowski, A.
autor Botor, J.
autor Czernecki, J.
autor Bratek, S.
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Bibliografia
1. Zajączkowski A., Czernecki J.: Współczynniki rozdziału miedzi i ołowiu w trakcie redukcji żużla zawiesinowego. Rudy Metale 1995, t. 40, nr 6, s. 174÷180.
2. Botor J., Czernecki J., Zajączkowski A.: Distribution of Cu and Pb between copper alloys and flash smelting slag. Proceedings of the Sixth International Conference on Molten Slags, Fluxes, and Salts, Sztokholm, Sweden-Helsinki, Finland,12-17 June, 2000 (CD-ROM).
3. Zajączkowski A., Czernecki J., Botor J.: Właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne żużli pochodzących z zawiesi-nowego procesu stapiania koncentratów miedzi. Conference Pro-ceedings of the International Conference „Metallurgy of Non-Ferrous Metals”organised by Institute of Non-Ferrous Metals, 09÷11 October, Ustroń, Poland, 2002, Wydaw. Instytut Metali Nieżelaznych ISBN 83-910092-7-0, s. 271÷288.
4. Zajączkowski A., Botor J., Czernecki J.: Thermodynamics of Copper and Lead in the Al2O3 Saturated Flash Smelting Slag. Canadian Metallurgical Quarterly 2004, t. 43, nr 3, s. 417÷429.
5. Zajączkowski A., Botor J.: Szybkość procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego. Rudy Metale 2005, t. 50, nr 8, s. 436÷441.
6. Zajączkowski A., Botor J., Czernecki J.: Termodynamika układu żużel-miedź podstawową barierą w realizacji procesu od-miedziowania żużla zawiesinowego. XIV Konferencja Sprawo-zdawcza Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Metalur-gia 2006, 11÷14.10.2006, Krynica, w „Polska metalurgia w latach 2002÷2006”, Akapit, Kraków, 2006, s. 21÷26.
7. Pomianek T., Sobierajski S., Śmieszek Z., Czernecki J.: Podział ołowiu między miedź a żużel zawiesinowy w warunkach równowagi termodynamicznej. Prace IMN 1978, t. 7, nr 3, s. 114÷26.
8. Kucharski M.: Solubility of Copper in Outokumpu Slag. Met. Technol. 1979, t. 11, nr 9, s. 354÷356.
9. Karwan T., Botor J., Czernecki J., Onderka B., Wypartowicz J., Zajączkowski A.: Studies on Removal of Lead and Iron from Cu-Fe-Pb Alloys Through Gravitational Segregation. Archives of Metallurgy 1999, t. 44, nr 1, s. 67÷82.
10. Zajączkowski A., Botor J.: Analiza wpływu dodatku produktu IOS i szybkości studzenia częściowo odmiedziowanego żużla zawiesinowego na przebieg procesów jego odmiedziowania. Sprawozdanie nr 6328/06, IMN Gliwice, Gliwice, 2006.
11. Zajączkowski A., Botor J.: Kinetyka procesu odmiedziowania żużla z procesu zawiesinowego topienia koncentratów miedzi. Sprawozdanie nr 6040/03, IMN Gliwice, Gliwice, 2003.
12. Zajączkowski A., Botor J.: Wpływ dodatków modyfikujących skład żużla zawiesinowego na przebieg procesu jego odmiedziowania. Sprawozdanie nr 6219/05, IMN Gliwice, Gliwice, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0008-0064
Identyfikatory