Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0008-0056

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania metody mieszanek (diety) w zarządzaniu oddziałami wydobywczymi na przykładzie kopalni POLKOWICE-SIEROSZOWICE

Autorzy Krzak, M.  Panajew, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possible applications of mixture method (diet) in management of mining sections: POLKOWICE-SIEROSZOWICE mine case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania narządzi programowania liniowego. Wykorzystano metodę mieszanek w optymalizacji procesów przeróbczych rud na przykładzie oddziałów eksploatacyjnych kopalni POLKOWICE-SIEROSZOWICE. Wyznaczono strategie eksploatacji oddziałów pod kątem wymagań zakładu wzbogacania
EN Possible applications of linear programming tools were presented in the paper. Mixture method was applied to optimization of ore processing on the POLKOWICE-SIEROSZOWICE mining sections example. Strategies of mining sections exploitation were determined in referring to reąuirements of the ore enrichment plant.
Słowa kluczowe
PL programowanie liniowe   metoda mieszanki (diety)   decyzja   przeróbka  
EN linear programming   mixture (diet) method   decision, processing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2007
Tom R. 52, nr 8
Strony 463--472
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Krzak, M.
autor Panajew, P.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków
Bibliografia
1. Brickman L: Mathematical Introduction to Linear Programming and Game Theory. Springer-Verlag New York Inc. 1989.
2. Gass I. S.: Programowanie liniowe. Metody i zastosowania. PWN Warszawa 1980.
3. Gro/owski A., Spalińska B.: Zakłady wzbogacania KGHM Polska Miedź S.A. na progu XXI wieku. Konf. Nauk. — Lubin 17-H 8.09.1998. Złoża rud miedzi — geologia, mineralogia, stan badań, perspektywy. Prace Spec. PTM., 1998, nr 10, s. 173-186.
4. Krzak M.: Ekonomiczna optymalizacja koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni Lubin metoda dochodową. Gosp. Sur. Miner. 1998, z. 1, t. 14, Wydaw. IGSMiE PAN Kraków.
5. Krzak M.: Możliwości wykorzystania metod matematycznych w zarządzaniu w górnictwie metali nieżelaznych. Rudy Metale 2006, r. 51, nr 5, s. 248-254.
6. Krzak M., Panajew R: Możliwości wykorzystania gier z naturą w zarządzaniu oddziałem wydobywczym na przykładzie kopalni Polkowice-Sieroszowice. Rudy Metale 2006, r. 51, nr 8, s. 452-460.
7. Kucha H., Piestrzyński A., Cichowska R., Rajchel B.: Badania mineralogiczne i geochemiczne produktów hutniczych miedzi. Konf. Nauk. — Lubin 17-H8.09.1998. Złoża rud miedzi — geologia, mineralogia, stan badań, perspektywy. Prace Spec. PTM., nr 10, s. 201-219.
8. Kukula K., (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydaw. Nauk. PWN. Warszawa 1999.
9. Łucki Z, (red.): Matematyczne techniki zarządzania. Przykłady i zadania. Ucz. Wydaw. Nauk.-Dydakt. SU 1680. Kraków 2005.
10. Rapacz A.: Odzysk metali towarzyszących z koncentratów KGHM. Konf. Nauk. — Lubin 17-18.09.1998. Złoża rud miedzi — geologia, mineralogia, stan badań, perspektywy. Prace Spec. PTM., 1998, nr 10, s. 221-240.
11. Spalińska B., Stec R., Sztaba K: Miejsce i rola przeróbki w kompleksie technologicznym KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Monografia KGHM „PM" S.A. Lubin, 1996, s. 637-648.
12. Stig/er G. J.: The Cost of Subsistence. Journal of Farm Economics 27, 1945.
13. SlrzeLska-Smakowska B.: Jakość i wycena koncentratów rudnych — wpływ na gospodarkę złożem. Gosp. Sur. Min. 1994, t. 10, z. 4.
14. Strzelska-Smakowska B.: Ocena ekonomiczna złóż rud. Uczeln. Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH Kraków 2003.
15. Wills B. A.: Mineral processing technology. An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 5 ed. Oxford Pergamon Press 1992, p. 1-57.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0008-0056
Identyfikatory