PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Projektowanie materiałowe jako podstawowy cel inżynierii materiałowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Materials design as a fundamental aim of materials engineering
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy roli projektowania materiałowego w projektowaniu inżynierskim produktów i procesów ich wytwarzania. Przedstawiono znaczenie rozwoju materiałów inżynierskich dla postępu cywilizacyjnego na przestrzeni dziejów oraz światowe tendencje rozwojowe nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na interdyscyplinarny charakter omawianej dyscypliny nauki oraz przedstawiono zakres jej zainteresowań. Podstawowym celem nauki o materiałach i inżynierii materiałowej jest dobór materiałów zapewniających wymagane funkcje i własności użytkowe wytwarzanych z nich produktów. Wyznaczono zadania tej dyscypliny nauki w priorytetowych sferach rozwoju światowego, do których zaliczono poprawę warunków życia, system ochrony zdrowia, komunikację i przesył informacji, rozwój dobór konsumpcyjnych oraz transport. Wśród kierunków działań nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, zapewniających osiągnięcie celów strategicznych rozwoju społeczeństw wymieniono projektowanie materiałowe, komputerową naukę o materiałach, rozwinięte techniki analityczne, wytwarzanie i przetwórstwo, nanomateriały oraz materiały inteligentne i biomimetyczne. Porównano również podstawowe własności różnych grup materiałów inżynierskich z materiałami metalowymi, jak również przeanalizowano koszty materiałów i wytwarzanych z nich produktów. W podsumowaniu wskazano na znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz projektowania materiałowego w osiąganiu nowoczesnego postępu technologicznego i zapewnieniu dobrobytu społeczeństw w przyszłości.
EN
The paper deals with the role of materials selection for engineering design of products and their manufacturing processes. The significance of engineering materials development for the civilization progress during centuries and world developmental tendencies of materials science and engineering in the first decades of the 21 st century are presented. The special attention is taken to the interdisciplinary character of science and its area of interest are described. The fundamental aim of materials science and engineering is materials selection ensuring required functions and application properties of products which are manufactured out of them. The tasks of that field of science in priority spheres of the world development including the improvement of life conditions, health protection system, communication and information delivery, the development of consumer goods and transport are determined. Among the directions ofactivities ofmaterials science and engineering ensuring the achievements of strategic aims of the developments of societies, materials design, computational materials science, advanced analytical methods, manufacturing and processing, nano-, smart and biomimetic materials have been pointed out. Moreover, the fundamental properties of various engineering materials have been compared with metal materials, and also costs of materials and products made of them have been analysed. In conclusions the significance of materials science and engineering and materials design in the achievement of modern technological development and assurance of society prosperity in the future have been pointed out.
Rocznik
Strony
296--311
Opis fizyczny
Bibliogr. poz. 31, rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Dobrzański L A.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, Warszawa 2004.
 • 2. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002, s. 1-1524.
 • 3. Dobrzański L. A. i in.: Leksykon materiałoznawstwa. Wydaw. 11 Verlag Dashofer, Warszawa 2004, vol. 1-2, s. 1-690.
 • 4. Ashby M. F.: Materials Selection in Mechanical Design. PergamonPress. Oxford—New York—Seoul—Tokyo 1992.
 • 5. Askeland D. R., Phul 'e P. P.: The Science and Engineering of Materials, 4 edition, Brooks/Cole — Thomson Learning Inc., Pacific Grove-Singapore—Southbank, Yictoria—Toronto—London—Colonia Polanco-Madrid 2003.
 • 6. Ciba J., Trojanowska J., Zolotajkin M.: Nowa encyklopedia pierwiastków. WNT, Warszawa 1996.
 • 7. Dieter G. E.: ASM Handbook — Materials Selection and Design. ASM International, 1997, vol. 20, Metals Park.
 • 8. Ruhle M., Dosch H., Mittemeijer E. J., Van de Yoorde M. H. (eds.): European White Book on Fundamenta! Research in Materials Science. Max- Planck-mstitute fur Metallforschung, Stuttgart, 2001.
 • 9. Van de Yoorde M. H.: Conteraporary research and development trends in materials engineering area — inyited lecture. AMME'98 International Scientific Conference, Gliwice—Zakopane 1998.
 • 10. Waterman N. A., Ashby M. F.: The Materials Selector. 1997, vol. I-1II, Chapman & Hali, London—Weinheim—New York—Tokyo—Melbourne—Madras, 1997.
 • 11. Wertheim R., Harpaz J-: Collaboration and globalization of R&D in manufacturing engineering. Proceedings of 4th International Conference on Industrial Tools ICIT'2003, Bled-Celje, 2003, s. 3-14.
 • 12. Dobrzański L. A.: Significance of materials science for the future development of societies. Journal of Materials Processing Technology, 2005 [w druku].
 • 13. Dobrzański L. A.: Komputerowa nauka o materiałach jako metoda projektowania materiałowego. Materiały X Seminarium „Programy badań i kształcenia w inżynierii materiałowej", Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Myczkowce, 2004, s. 12-46.
 • 14. Dobrzański L A.: Significance of materials science for the future development of societies. Proceedings of the 8- Cairo University International Conference on Mechanical Design and Production, MDP-8, Cairo, Egipt, 2004.
 • 15. Dobrzański L. A.: Współczesne tendencje rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Inżynieria Materiałowa, 2003, nr 6 (137), s.271-278.
 • 16. Dobrzański L. A.: Significance of materials science and engineering for advances in design and manufacturing processes. Computer Integrated Manufacturing. Advanced Design and Management, eds. B. Skołud & D. Krenczyk, WNT, Warszawa, 2003, s. 128-139.
 • 17. Dobrzański L. A.: Znaczenie rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej dla poprawy jakości życia współczesnych społeczeństw. Wisnyk Technologicznoho Uniwersytetu Podilla, Chmielnickij, Ukraina, 2003, vol. l, nr 6, s. 34-47.
 • 18. Dobrzański L. A.: Materials design as an important element of advanced products' engineering design and manufacturing. Proceedings of the 17- International Congress of Mechanical Engineering, COBEM'2003, Sao Paulo, Brazil, 2003 (CD-ROM).
 • 19. Dobrzański L. A.: Znaczenie projektowania materiałowego oraz technologicznego w projektowaniu inżynierskim i wytwarzaniu produktów. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Obróbki Cieplnej Metali, Szklarska Poręba, 2002, s. 1-33.
 • 20. Dobrzański L. A.: The role of materials design in Engineering design procesess of product and their elements, Proceedings of the 16- Brazilian Congress of Mechanical Engineering, COBEM'01, Sao Paolo, Brazil, 2001, (CD-ROM).
 • 21. Dobrzański L. A.: Heat Treatment as fundamental technological process of formation of structure and properties of metals. Proceedings of 8th Seminar of IFHTSE'2001, Dubrovnik, Croatia, 2001, s. 1-13.
 • 22. Dobrzański L. A.: Materials Design as an important element of engineering design of machine and their parts. Proceedings of the 12 International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering, ADM 2001, Rimini, Italy, 2001 (CD-ROM).
 • 23. Dobrzański L. A.: Znaczenie materiałów we współczesnym projektowaniu inżynierskim maszyn i ich elementów. Materiały Konferencyjne Posiedzenia Zespołu Integrującego w regionie śląskim badania z obszaru nauki o materiałach, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, PAN, Oddział w Katowicach, Gliwice, 2001, s. 5-38.
 • 24. Dobrzański L. A.: Znaczenie materiałów we współczesnym projektowaniu inżynierskim maszyn i ich elementów. Materiały I Kongresu Maszyny XXI wieku, Inżynieria Maszyn, Wrocław, 2001.
 • 25. Dobrzański L. A.: Computer aided materials selection system as the engineering tool for machine part design, Proceedings of 11 - ADM International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering, Sesion B, Palermo, 1999, s. 279-288.
 • 26. Dobrzański L. A.: The role of materials selection in the design and manufacturing processes of contemporary products and their elements. Proceedings of the Workshops EUINTEGRATION, Gliwice—Leganes—Dublin—Guimaraes—Manchester—Orbassano, 1999, vol. 2, s. 1-80.
 • 27. Dobrzański L. A.: The influence of chemical composition of highspeed steels on the wear during cutting and erosion test, Procedings of 15n Brasilian Congress of Mechanicałl Engineering COBEM' 99, (CD-ROM), Sao Paulo, Brasil, 1999.
 • 28. Dobrzański L. A.: Material selection principles for machine design. Proceedings of the International Seminar on Principles and Methods of Engineering Design, Naples, Italy, 1997, vol. l, s. 267-293.
 • 29. Dobrzański L. A.: Technical and economical issues of materials selection. Proceedings of the Workshop on Development, Testing, and Processing of Contemporary Functional, Constructional, and Tool Materials, Gliwice, Rousse, Miskolc, Bratislava, Ljubljana, 1997, vol. l, s. 1-30.
 • 30. Dobrzański L. A.: The expert systems for computer aided materials selection. Volume 149° Congresso Internacional de Tecnologia Metaliirgicae de Materiais, AssoĆao Brasileira de Metalurgia e Materiais, Sao Paulo, Brazil, 1995, vol. 2, s. 91-103.
 • 31. Dobrzański L. A.: The expert systems for computer aided materials selection. Proceedings of the International Congress on Metallurgy and Materials Technology, The Brasilian Metallurgy and Materials Society- ABM, Sao Paulo, Brazil, 1994, s. 104-117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0002-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.