Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0001-0010

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Analiza wpływu parametrów procesu walcowania na cechy geometryczne cienkich i wąskich taśm miedzianych płaszczonych w walcarce kulowej

Autorzy Grosman, F.  Przondziono, J.  Szymszal, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of rolling process parameters upon geometric features of thin and narrow copper strips flattened in a rolling mill - the analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono zastosowanie metody planowania eksperymentu do analizy wpływu procesu walcowania na cechy geometryczne taśm wykonanych z miedzi M1E. Zastosowanie frakcyjnego planu eksperymentu typu 3, 4-1 umożliwiło wyznaczenie ilościowych związków między cechami geometrycznymi taśm a parametrami procesu płaszczenia. Niezmiernie istotnym zagadnieniem było zastosowanie skutecznych metod pomiarowych taśm. Zaproponowana metodyka pomiaru za pomocą komputerowej analizy obrazu pozwoliła na bardzo precyzyjne określenie cech geometrycznych płaszczonych taśm.
EN The paper presents the use of an experiment planning method in determining the influence of rolling process parameters upon geometric features of strips made of M1E copper wire, flattened in one roll pass. Examinations which were performed allowed to analyse the influence of chosen flattening process parameters carried out in a rolling mill upon widening, shape accuracy indicators and strip dimensions. Application of the fractional plan of a 3,4-1 type experiment made it possible to determine quantitative relations between geometric features of strips and flattening process parameters. An important factor is the use of effective measurement methods for obtained strips. Suggested measurement methodology aided by computer analysis of the image, allowed to determine precisely geometric features of flattened strips.
Słowa kluczowe
PL płaszczenie drutu   walcarka kulowa   wąskie i cienkie taśmy   cechy geometryczne taśm   planowanie eksperymentu  
EN wire flattening   rolling mill   narrow and thin strips   geometrical features of strips   experiment planning  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2005
Tom R. 50, nr 4
Strony 174--177
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Grosman, F.
  • Politechnika Śląska, Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Katowice
autor Przondziono, J.
  • Politechnika Śląska, Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Katowice
autor Szymszal, J.
  • Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów. Katowice
Bibliografia
1. Przondziono J.: Analiza procesu płaszczenia na walcarce kulowej bardzo wąskich i cienkich taśm. Pr. doktorska. Polit. Śl. 2004 [niepublik.].
2. Włodimirow Ju., Niżnik P. P.:Proizwodstwopluszczenoj stalnoj lenty. Mietalłurgija, Moskwa 1985.
3. Herian J.: Poszerzenie i zmiana kształtu pasma w procesie płaszczenia drutów. Zesz. Nauk. Polit. Śl., nr 1567, Gliwice 2003.
4. Krzemień A.: Poszerzenie w procesie spłaszczającego walcowania drutu okrągłego. Hutnik 1980, t. 53, nr 6, s. 176-180.
5. Mańczak K.: Technika planowania eksperymentu. WNT, Warszawa 1976.
6. STATISTICA dla Windows. T. IV. Statystyki przemysłowe. StatSoft 1997.
7. Ćwiklak D., Przondziono J.: Zastosowanie metody wektorowego pomiaru obrazu cyfrowego do pomiaru cech geometrycznych płaszczonego drutu. Rudy Metale 2004, t. 49, nr 4, s. 192-195.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH6-0001-0010
Identyfikatory