Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0023-0027

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Stadiał warty w świetle stuletniej historii badań Wału Śląskiego

Autorzy Badura, J.  Przybylski, B. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Warta Stage in the context of one hundred years history of the Silesian Rampart research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Europie środkowej Wał Śląski (Schlesische Landrucken) wraz z łukiem Mużakowa (Muskauer Faltenbogen) oraz Wzniesieniami Łużyckimi (Lausitzer Grenzwall) i Wzgórzami Flamingu tworzy najwyraźniej zarysowane odzwierciedlenie czoła lądolodu plejstoceńskiego. Postęp badań nad procesami dynamicznego i statycznego oddziaływania lądolodu jednoznacznie wykazał, że genezę tej formy należy wiązać z wielkoskalowymi deformacjami glacitektonicznymi. Jednak wpływ tektoniki, prawdopodobnie implikowany ruchami izostatycznymi, jest również wyraźnie widoczny w rzeźbie Wału Śląskiego. Najnowsze badania nad deformacjami glacitektonicznymi wraz z badaniami geomorfologicznymi i analizami litologicznymi glin lodowcowych wykazały, że Wał Śląski powstał podczas zlodowaceń południowopolskich, a lądolód zlodowacenia warty jedynie oparł się o jego północne stoki. Szeroka analiza geologiczna i geomorfologiczna wskazuje na konieczność wznowienia dyskusji o roli i pozycji zlodowacenia warty w podziałach klimatostratygraficznych plejstocenu Polski. Wydaje się, że podobnie jak w Niemczech należy przyjąć, że zlodowacenia odry i warty znajdują się w obrębie tego samego, 6 piętra krzywej tlenowej, a nie jak dotychczas umieszczano - zlodowacenie odry w 8, a zlodowacenie warty w 6 piętrze izotopowo-tlenowym SPECAM (Porter, 1989)
EN The Silesian Rampart (Schlesische Landrucken) together with the Mużaków Arc (Muskauer Faltenbogen), the Lausitz and the Flaming Rampart (Lausitzer Grenzwall) are the most visible reflection of the Pleistocene ice sheet front in central Europe. In spite of 100 years of research of the Silesian Rampart its origin the age and orographical role during Mesopleistocene Glaciations (especially during Warta Glaciation) are a subject of discussion between Polish and German geologists. The early XX century opinion about tectonic origin of the Silesian Rampart was a result of ignorance about sediments deformation under pressure of glacier. Progress of science has proved that origin of this form should be related to big scale glaciotectonic deformation. Nevertheless tectonic influence probably implied by isostatic movement is also visible in morphology of the Silesian Rampart. Progress in investigation of glaciotectonic deformation, detailed geomorphologic and lithologic analysis of glacier forms and deposits have proved that Silesian Rampart was formed during South Polish Glaciation. There is no reason for hypothesis about crossing the Silesian Rampart by the glacier of Warta Stage. Ice sheet of Warta Stage stopped at the northern slopes of the Silesian Rampart and only locally advanced a few kilometres to the south. Wide geological and geomorphologic analysis suggests necessity to resume the discussion about the role and position of Warta Stage in stratigraphic divisions of the Pleistocene of Poland. It seems that Warta and Odra (Drenthe) Glaciations are not situated in separated 8 and 6 stages of oxygene curve but they should be situated in the same 6 stadium like has been proved by chronostratigraphic research in Brandenburgia.
Słowa kluczowe
PL stratygrafia mezoplejstocenu SW Polski   stadiał Warty   Wał Śląski   Dolny Śląsk  
EN stratigraphy of the Mezopleistocene of SW Poland   Warta Stage   Silesian Rampart   Lower Silesia  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2002
Tom nr 402
Strony 5--26
Opis fizyczny Bibliogr. 116 poz., rys.
Twórcy
autor Badura, J.
autor Przybylski, B.
  • Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0023-0027
Identyfikatory