Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0020-0075

Czasopismo

Inżynieria Biomateriałów

Tytuł artykułu

Wpływ makrofagów na proces degradacji poli(kwasu L-mlekowego)

Autorzy Czajkowska, B.  Kowal, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of macrophages on the process of poly(L-lactic acid) degradation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano proces degradacji kwasu poli(L-mlekowego) w obecności makrofagów (Mf) oraz biozgodność układu PLLA+Mf. Postęp degradacji oceniano na podstawie pomiarów lepkości polimeru, analizy widm w zakresie podczerwieni oraz oznaczenia ilości uwalnianego kwasu mlekowego. Porównano żywotność makrofagów oraz sekrecję cytokin w hodowlach makrofagów w nieobecności biomateriału oraz w układach zawierających filmy PLLA i makrofagi. Stwierdzono wzrost szybkości degradacji PLLA w obecności makrofagów oraz zadowalającą biozgodność poli(kwasu L-mlekowego) i komórek linii makrofagowej.
EN The process of degradation of poly(L-lactic acid) (PLLA) in the presence of macrophages (Mf) and the biocompatibility of the system PLLA+Mf was studies. The progress of the degradation was monitored by the measurements of polymer viscosity and IR spectra of the films as well as the concentration of the released lactic acid. The viability of macrophages and the secretion of cytokines were compared for the systems containing PLLA films immersed in macrophage suspension and macrophages cultured without the polymer. The results confirm the increase in the rate of PLLA degradation in the presence of macrophages as well as the satisfactory biocompatibility of poly(L-lactic acid) and macrophage cells.
Słowa kluczowe
PL makrofagi   kwas poli(L-mlekowy)   degradacja polimerów  
EN macrophage   poly(L-lactic acid)   polymer degradation  
Wydawca Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Czasopismo Inżynieria Biomateriałów
Rocznik 2002
Tom R. 5, nr 22
Strony 23--27
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Czajkowska, B.
  • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
autor Kowal, J.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0020-0075
Identyfikatory