Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0017-0012

Czasopismo

Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tytuł artykułu

Pomiary MRJ oraz badania porozymetryczne na wybranych próbkach skał z Karpat Zachodnich

Autorzy Jarzyna, J.  Puskarczyk, E.  Wójcik, A.  Semyrka, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN NMR and mercury porosimeter measurements for the selected rock samples of the West Carpathians
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykonano pomiary stałej relaksacji T2 na wybranych próbkach skał wykorzystując zjawisko magnetycznej relaksacji jądrowej dla protonów obecnych w atomach wodoru występujących w skałach. Przeprowadzono pomiary porozymetrem rtęciowym i wyznaczono krzywe kumulacyjne porowatości efektywnej oraz powierzchni właściwej, a także rozkłady geometrii porów i rozkłady powierzchni właściwej. Wykonano analizę jakościową wyników pomiarów obiema metodami dla próbek skał karbońskich i dewońskich szukając odpowiadających sobie anomalii. Następnie skorelowano wyniki obu metod w celu wyskalowania pomiarów T2 w wartościach średnic porów i rozwartościach szczelin, D. Obliczono zależność korelacyjną między T2 i D dla wszystkich próbek oraz dla wapieni dewonu górnego. Sprawdzono uzyskaną relację dla skrajnych średnic w przedziale badań porozymetrycznych.
EN Measurements of the T2 relaxation time were done on selected rock samples using the effect of the nuclear magnetic relaxation for protons in hydrogen atoms. Mercury porosimeter measurements were also performed to obtain cumulative curves of effective porosity and specific pore surface as well as distributions of pore geometry and specific pore surface. Qualitative analysis of results of measurements was performed with both methods on samples of Carboniferous and Devonian rocks in order to find corresponding anomalies. Next, the results of both methods were correlated to scale the T2 measurements in values of pore diameters and fracture widths, D. The correlation equations for T2 and D were calculated for the full data set and for the Upper Devonian limestone data. The result equations were tested for the extreme values of diameter in the mercury porosimeter range.
Słowa kluczowe
PL magnetyczny rezonans jądrowy   MRJ   stała relaksacji poprzecznej T2   porozymetria rtęciowa   porowatość efektywna   powierzchnia właściwa przestrzeni porowej  
EN nuclear magnetic resonance (NMR)   NMR   T2 relaxation constant   mercury porosimeter   effective porosity   specific pore area  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rocznik 2007
Tom T. 33, z. 4/1
Strony 211--235
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Jarzyna, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska; al. Mickiewicza30, 30-059 Kraków, jarzyna@uci.agh.edu.pl
autor Puskarczyk, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska; al. Mickiewicza30, 30-059 Kraków, puskarczyk@geol.agh.edu.pl
autor Wójcik, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska; al. Mickiewicza30, 30-059 Kraków, awojcik@geol.agh.edu.pl
autor Semyrka, R.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska; al. Mickiewicza30, 30-059 Kraków, Semyrka@uci.agh.edu.pl
Bibliografia
Akselrod S.M. & Neretin W.D., 1990. Jadernyj magnitnyj rezonans w neftogazowoj geologii i geofizikie. Nedra. Moscow, 192.
Bachleda-Curuś T. & Semyrka R., 1997. Zastosowanie analizy porozymetrycznej dla oceny przestrzeni porowej skał w profilach utworów karbonu dolnego i kambru środkowego północno-zachodniej Polski. Geologia, 23,2.
Basan P.B., Lowden B.D. & Strobel J., 2003. Maximising the Value of NMR Core Data for Geologists and Petrophysicists. AAPG International Conference, Barcelona, Spain, 21-4 September 2003,5.
Coates, G.R., Xiao, L., & Prammer, M.G., 1999. NMR Logging Principles and Applications. Halliburton Energy Services, Houston, 233.
Cowan B., 1997. Nuclear Magnetic Resonance and Relaxation. Cambridge University Press, 427.
Fukushima E. & Roeder S.B. V., 1981. Experimental Pulse NMR. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Advanced Book Program, Reading, Massachusetts, 539.
Guiheneuf T., 2003. Maran Ultra User Manuals. Maran Ultra Pulse Programming and Pulse Sequence User Manual. Resonance Instruments.
Kuśmierek J. & Semyrka R., 2003. Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowa. Przegląd Geologiczny, 51, 9, 732-743.
Moss A.K., 2007. The ART NMR Carbonate Rock Catalogue: A Library of NMR Response Characteristics in Carbonate Rocks. Applied Reservoir Technology, The Old Foundry, Hall St., Long Melford, Suffolk, UK (Internet).
Such P., 1996. Instrukcja wykonywania pomiarów petrofizycznych. Wydawnictwo PGNiG, Kraków.
Washburn E.W., 1921. Note on a Method of Determining the Distribution of Pore Size in a Porous Material. Proceedings of the National Academy of Science, 7, 115.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0017-0012
Identyfikatory