Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0010-0016

Czasopismo

Inżynieria Biomateriałów

Tytuł artykułu

Wpływ fazy włóknistej na degradację kompozytowych materiałów membranowych o zastosowaniu GBR/GTR

Autorzy Stodolak, E.  Wątor, A.  Wołoska-Czapnik, D.  Błażewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of a fibrous phase on degradation of membrane composite materials for GBR/GTR applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy były wstępne badania nad degradacją materiału kompozytowego wytworzonego z dwóch resorbowalnych materiałów wyjściowych: osnowy polimerowej PL(D/DL)A modyfikowanej biopolimerową fazą włóknistą z nanododatkiem HAp. W pracy zbadano zachowanie się trzech włóknistych materiałów kompozytowych: PL(D/DL)A/ NaAlg+nHAp, PL(DDL)A/ Ca (Alg)2+nHAp, PL(D/DL)A/NaAlg+nHAp/Ca(Alg)2+nHAp w różnych mediach imersyjnych (SBF, PBS, H2O). Stan degradacji materiału określano na podstawie pomiarów przewodnictwa jonowego, ubytków masy, zmian kąta zwilżania powierzchni kompozytów. Mikrostrukturę materiałów obserwowano w skaningowym mikroskopie elektronowym. Oceniono wpływ nanocząstek ceramicznych (HAp) na bioaktywność materiałów kompozytowych (EDS).
EN The aim of this work was preliminary studies of degradation of a composite material produced from two resorbable materials: polymer matrix PL(D/DL)A modified with a biopolymer fibrous phase with nano-addition of HAp (n-HAp). Three composite fibrous materials were tested using various immersing methods (SBF, PBS, H2O): PL(D/DL)A/ NaAlg+nHAp, PL(D/DL)A/ Ca (Alg)2+nHAp, and PL(D/DL)A/NaAlg+nHAp/Ca(Alg)2+nHAp. Degree of degradation of the materials was estimated on the basis of ion conductivity measurements, samples' weight loss, and changes in the wetting angle. Microstructure of the materials was observed using scanning electron microscope. Effect of ceramic nanoparticles (HAp) on bioactivity of the composites was investigated (EDS).
Słowa kluczowe
PL kompozyty włókniste   nanokompozyty   GBR   GTR   degradacja polimerów  
EN fibrous composite   nanocomposites   GBR   GTR   polymer degradation  
Wydawca Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Czasopismo Inżynieria Biomateriałów
Rocznik 2007
Tom R. 10, nr 61
Strony 16--20
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Stodolak, E.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, stodolak@agh.edu.pl
autor Wątor, A.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Wołoska-Czapnik, D.
  • Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, Katedra Włókien Sztucznych ul, Żeromskiego 116, 90-543 Łódź
autor Błażewicz, M.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
[1] Kikuchi, Masanori; Koyama, Yoshihisa, Hamada, Takeki; Imamura, Yukari; Okada, Takao; Shirahama, Noriaki; et al. Development if guided bone regeneration membrane composed of b-tricalcium phosphate and poly (l-lactide-co-glycolide-co-?-caprolactone) composites; Biomaterials Volume: 25, Issue: 28, December, 2004, pp. 5979-5986.
[2] Fujihara, K.; Kotaki, M.; Ramakrishna, S.; Guided bone regeneration membrane made of polycaprolactone/calcium carbonate composite nano-fibers , Biomaterials Volume: 26, Issue: 19, July, 2005, pp. 4139-4147
[3] Gogolewski S.; Pineda L.; Michael Busing C.: Bone regeneration in segmental defects with resorbable polymeric membranes: IV. Does the polymer chemical composition affect the healing process? Biomaterials Volume: 21, Issue: 24, December 15, 2000, pp. 2513-2520.
[4] Hirotaka M., Toshihiro K., Larry L. Hench, Preparation of poly(L-lactic acid)-polysiloxane-calcium carbonatehybrid membranes for guided bone regeneration, Biomaterials 27, 2006, pp. 1216-1222.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0010-0016
Identyfikatory