Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0009-0104

Czasopismo

Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi

Tytuł artykułu

System komunikacji międzyprocesorowej dla urządzeń sieci ISDN

Autorzy Kościelnik, D. 
Treść / Zawartość http://journals.bg.agh.edu.pl/TELEKOMUNIKACJA/
Warianty tytułu
EN Multiprocessor communications system for ISDN equipment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rosnący stopień złożoności nowoczesnych, wielofunkcyjnych terminali abonenckich i urządzeń sieci telekomunikacyjnej (takich, jak np. pakiety centralowe) powoduje, że są one coraz częściej budowane w postaci systemów wieloprocesorowych. Dlatego bardzo istotnym zagadnieniem staje się opracowanie wydajnego sposobu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami sterującymi, pracującymi współbieżnie. Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym celu dedykowanej sieci komunikacji międzyprocesorowej. Jej przepustowość, niezawodność i koszt implementacji mogą mieć znaczący wpływ na parametry konstruowanego systemu. W artykule przedstawiono propozycję sieci komunikacji międzyprocesorowej Rotująca Omega, opracowanej w Katedrze Elektroniki AGH. Oryginalnym rozwiązaniem prezentowanego systemu jest wykorzystanie scalonych, cyfrowych matryc komutacyjnych do utworzenia węzłów pierścienia transmisyjnego. Pierwszą część niniejszego opracowania poświęcono fizycznej strukturze sieci. Następnie szczegółowo omówiono założenia protokołu transmisyjnego, ilustrując zasady jego funkcjonowania przykładową sekwencją działań. W ostatniej części artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, przeprowadzonych na modelu systemu transmisyjnego. W podsumowaniu zawarto ocenę opracowanego rozwiązania, określając stopień, w którym spełnia ono wymagania stawiane sieciom komunikacji międzyprocesorowej.
EN The increased system complexity motivates a multiprocessor architecture of the modern, multifunction user's terminals and other telecommunication network equipment (e.g. central office modules). In general, the complete telecommunication system may consist of some number of control units, which work concurrently exchanging mutually information. The key issue in a multiprocessor system design is a method allowing an efficient transfer of information between each component control units. Very useful way is applying for this purpose a dedicated interprocessor communications network. The transmission band, reliability as well as implementation costs may have an important influence on the designed system parameters. This paper presents an idea of the so-called Rotating Omega multiprocessor communications network, which was developed at the Department of Electronics of AGH. The completely new and unique idea of the presented solution is the use of integrated, digital switching matrices in order to create nodes of the transmission ring. In the first part of this study, the physical structure of the network is presented. Then, the guidelines of the transfer protocol are explained in details. They are followed by an example of a hypothetical chain of events illustrating the protocol principles. The last part of the paper shows some representative simulation results, which were carried out for a model of the transmission system. The paper summary contains quality estimation of the proposed solution. The obtained results are compared to requirements for the inter-processor communications network.
Słowa kluczowe
PL sieci telekomunikacyjne   komunikacja międzyprocesorowa  
EN telecommunication networks   multiprocessor communications  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
Rocznik 2000
Tom T. 3, z. 1
Strony 15--27
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kościelnik, D.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0009-0104
Identyfikatory