Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0216

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Wpływ prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora przepływowego na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego

Autorzy Zbroński, D.  Górecka-Zbrońska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of rotational speed of flow classifier rotor on the performance of fluidized bed opposed jet mill
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i wyniki badań rozdrabniania wybranej klasy ziarnowej kamienia wapiennego w warunkach burzliwej warstwy fluidalnej młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Celem badań było ustalenie wpływu wartości prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora przepływowego na uzyskaną wydajność młyna i uziarnienie produktu mielenia. Wyznaczone masy i rozkłady ziarnowe poszczególnych produktów mielenia umożliwiły ocenę jakości i skuteczności przeprowadzonych prób rozdrabniania.
EN The necessity of applying materials with high degree of fineness in the contemporary technologies require used to modern technology in mechanical comminution of different substances, which will assure demanded particle size distribution of grinding product. The scientific performances are mostly aimed at the search for new work conditions of industrial grinding devices, which should guarantee parameters and fineness of grinding products and should decrease energy consuming of grinding and improve environmental protection. All the above seems to be met in the researches of granular materials grinding in the high-energetic fluidized bed. The fluidized jet grinding relies on keeping up a turbulent fluidization in the grinding chamber of mill, which is a result of collisions of air counter-fluxes. They make it possible to obtain high-energetic fluidized bed, which in turn ensures an effective comminution of tested granular material. The state of pulsatory fluidization is created in the certain surroundings of an axial zone of the fluidized bed. The state of fountain fluidization is created in the axial zone of the fluidized bed, which is characterised by carryover of grains in the zone of high velocities in the centre core of grinding chamber, then by gravitational falling of coarse fraction near walls and by carrying away of the small fraction by the flowing gas into the separation system. The theoretical basis and experimental results for the fluidized jet grinding of granular materials are presented in the paper. The researches were performed on a laboratory fluidized bed opposed jet mill. The experiment contained grinding tests of selected narrow size fraction of limestone in turbulent fluidized layer conditions. The aim of researches was to explain the influence of the values of rotational speed of flow classifier rotor on the efficiency of mill and the particle size distribution of grinding product. The determined masses and particle size distribution of grinding products make it possible to estimate the quality and the efficiency of the carried out fluidized jet grinding tests.
Słowa kluczowe
PL fluidyzacja   rozdrabnianie   młyn strumieniowo-fluidyzacyjny   prędkość obrotowa   wydajność   skład ziarnowy   kamień wapienny  
EN grinding   fluidization   fluidized bed opposed jet mill   rotational speed   efficiency   particle size distribution   limestones  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 365--373
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Zbroński, D.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
autor Górecka-Zbrońska, A.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Bibliografia
[1] Benz M., Herold H., Ulfik B.: Int. J. Miner. Process., 44-45, 507-519, (1996)
[2] Benhiaux H., Dodds J.A.: Powder Technology, 106, 78-97, (1999)
[3] Godet-Morand L., Chamayau A., Dodds J.: Powder Technology, 128, 306-313, (2002)
[4] Hogg R.: Powder Technology, 105, 135-140, 1999
[5] Koch R., Noworyta A.: WNT, Warszawa 1992
[6] Korzeń Z., Rink R.: Mechanika, 18, z. 11, 49-65, (1999)
[7] Korzeń Z., Rink R., Konieczny A.: ZN PŁ, Inż. Chem., 780, z. 22, 141-150, (1997)
[8] Loffler E., Rausch J.: Vieweg Verlag. Braunschweig, Wiesbaden 1992
[9] PN-71/C-04501- Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania
[10] Rink R., Konieczny A.: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 13, 369-378, (1997)
[11] Stiess M.: Springer - Lehrbuch, Berlin, Heidelberg, New York 1995
[12] Tasirin S.M., Geldart D.: Powder Technology, 105, 337-341, (1999)
[13] Vogel A.: Powder Handling & Processing, 3, nr 2, 129, 1991
[14] Wang H., Ikeda T., Fukuda K., Yoshio M.: J. Power Sour., 83, 141-147, (1999)
[15] Zbroński D.: Praca doktorska, Politechnika Częstochowska, 2005
[16] Zbroński D., Górecka-Zbrońska A., Otwinowski H., Urbaniak D.: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk - Sopot, 417-418, (2005)
[17] Zbroński D., Górecka-Zbrońska A., Otwinowski H., Urbaniak D.: Powder Handling & Processing, 17, nr 1, 32-39,(2005)
[18] Zhang K., Zhang J., Zhang B.: Powder Technology, 132, 30-38, (2003)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0216
Identyfikatory