Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0213

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Modelowanie przemysłowego procesu mielenia rudy z wykorzystaniem energetycznych wskaźników oceny

Autorzy Trybalski, K.  Krawczykowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of industrial ore grinding process using energetic factors of evaluation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono analizę kosztów węzła mielenia i klasyfikacji w jednym z zakładów wzbogacania rudy KGHM "Polska Miedź" S.A., wskazując najwyższą energochłonność procesu mielenia. Zaproponowano i obliczono wskaźniki technologiczno-energetyczne oceniające proces mielenia i klasyfikacji. Na ich podstawie zbudowano przykładowe modele: regresyjne oraz w postaci sieci neuronowych, ujmujące zależności pomiędzy wskaźnikami oceny procesu a danymi energetyczno-technologicznymi badanego procesu. Przeprowadzono porównanie uzyskanych modeli.
EN The costs analysis of grinding and classification center in one of KGHM "Polska Miedź" SA ore enrichment plants was conducted in the paper, what identified the highest energy consumption of grinding process. The energetic-technological factors evaluating grinding and classification processes were then proposed and calculated. On their basis the examples of models were constructed, which were regressive ones and neural networks forms, taking into consideration dependencies between process evaluation factors and energetic-technological data of investigated process. The comparison of given models was carried out.
Słowa kluczowe
PL modelowanie statystyczne procesów mielenia   sieci neuronowe   modele regresyjne  
EN statistical modeling of grinding processes   neural network   regressive models  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 327--346
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Trybalski, K.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, trybal@agh.edu.pl
autor Krawczykowski, D.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Badanie systemu sterowania procesem mielenia i flotacji w warunkach technologicznych ZWR - rejon Lubin. Praca zbiorowa, AGH - sprawozdanie, 2003
[2] Bond F.C.: Berechnungsmetchode zur Feinzerkleinergung. Aufereitungs - Technik, 5, 1964
[3] Draper N.R., Smith H.: Analiza regresji stosowana. Warszawa, PWN 1973
[4] Kurleto S., Trybalski K.: Modelowanie układu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi z zastosowaniem sieci neuronowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2002, Górnictwo, z. 255
[5] Określenie możliwości techniczno-technologicznych obniżenia energochłonności procesu mielenia, określenie podatności na rozdrabnianie składników litologicznych przerabianego urobku - Etap I, praca zbiorowa AGH, sprawozdanie nr 5/TW/04, 2004
[6] Praca zbiorowa. Monografia KGHM „Polska Miedź” S.A., Lubin, 1996
[7] Praca zbiorowa. Poradnik Górnika tom V, Katowice, Wydawnictwo „Śląsk” 1976
[8] Rittinger P.: Lehrkurs der Aufbereitungskunde. 1867
[9] Sieci neuronowe - materiały konferencyjne z seminarium organizowanego przez StatSoft Polska Sp. z o.o, Warszawa, 14 październik 1999
[10] Trybalski K., Krawczykowski D.: Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanie. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria, z. 4, 2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0213
Identyfikatory