Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0211

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Rola i sens aproksymacji krzywych składu ziarnowego surowców mineralnych

Autorzy Saramak, D.  Tumidajski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A role and sense of approximation of grain composition of raw materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł porusza problemy dotyczące zagadnień aproksymacji krzywych składu ziarnowego surowców mineralnych oraz wykorzystania ich wyników do określania powierzchni właściwej materiałów uziarnionych. W artykule zostały przedstawione teoretyczne uwarunkowania związane ze sposobami aproksymacji krzywych składu ziarnowego oraz wzory aproksymujące krzywe składu ziarnowego opisane rozkładami logarytmiczno-normalnym i logistycznym. Dokonano też aproksymacji dla wymienionych rozkładów. Przedstawiono też sposoby obliczania powierzchni właściwej materiałów drobno uziamionych z wykorzystaniem wyników aproksymacji za pomocą rozwinięcia w szereg potęgowy Taylora.
EN The article describes problems concerning matters of approximation of grain size curves of mineral raw materials and also ways of using these results for description of specific surface of grained materials. In the article there were presented theoretical conditions connected with manners of approximation of grain size curves and approximation formulas for grain size curves described by logarithmic-normal distribution and logistic distribution. It was also made an approximation of these distributions, as well ways of calculation of specific surface of fine grained materials with using Taylor's power sequence based on approximation results were presented.
Słowa kluczowe
PL aproksymacja krzywych składu ziarnowego   rozkład logarytmiczno-normalny   rozkład logistyczny   analityczne wyznaczanie powierzchni właściwej  
EN approximation of grain composition curves   logarithmic-normal distribution   logistic distribution   analytical determination of specific surface  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 301--313
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Saramak, D.
autor Tumidajski, T.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Epstein B.: Logaritmico-normal distributions in breakage of solids. Ind. Eng. Chem., 40, 1948, 2289-2291
[2] Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa, PWN 1969
[3] Hahn G.J., Shapiro S.S.: Statistical models in engineering. New York J. Willey and Sons Inc. 1994
[4] Karr C.L., Weck B., Massart D.L., Vankeerberghen P.: Least median squares curve fitting using a genetic algorithm, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier Science Ltd, 1995, vol. 8, No. 2, 177-189
[5] Kołmogorow A.N.: O łogarifmiczieski normalnom zakonie razpriedielienija razmierow czastic pri droblieniji, dokł. AN SSSR, 31, 1941, 99-101
[6] Rousseeuw P., Leroy A.: Robus regression and outlier detection. New York, John Wiley & Sons 1987
[7] Andrejew C.E., Towarow W.W., Pierow W.A.: Zakonomiernosti izmielczienija i uscislienije charaktieristik granułomietriczieskogo sostawa, Moskwa, 1959
[8] Tumidajski T.: Zastosowanie metod statystycznych w analizie procesów przeróbki surowców mineralnych. Katowice, Śląskie Wydawnictwo Techniczne 1993
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0211
Identyfikatory