Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0210

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Probable mechanism of the operation of the flotation pulp density on the selective flotation of the sulphide minerals

Autorzy Petrova, H.  Boteva, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ zagęszczania operacji mętów flotacyjnych na flotację selektywną minerałów siarczkowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this report it's looked through the problem about the research of the possibilities, by the change of the solid phase content in the pulp for improvement of the flotation process selectivity during the flotation of the multicomponent ores. It's searched for the relation between the lessened aeration in the conditions of the flotation with higher density of the flotation pulp and the competitive struggle between the main sulphide minerals which differ theirselves of it's hydrophobic mineral surface and of the processes, running in the three-phased froth as well. The results of the research indicate that the increased density doesn't always lead to the decrease of the process of selectivity. It's found that the rising of the solid phase content in the pulp up to a definite limit improves the selectivity of the process, but it can hardly get worse above this limit. The limit is most likely to be different for the different technological cases, but it's obviously to be always available.
PL Artykuł ten przedstawia problem badania możliwości, poprzez zmianę zawartości fazy stałej w mętach, poprawy selektywności procesu flotacji podczas flotacji wieloskładnikowych rud. Poszukiwano relacji pomiędzy zmniejszeniem aeracji w warunkach flotacji większej gęstości mętów flotacyjnych, różnicowanie pomiędzy głównymi minerałami siarczkowymi, co do ich hydrofobowości powierzchni oraz procesami przeprowadzanymi w trójfazowej pianie. Wyniki badań wskazują, że zwiększana gęstość nie zawsze prowadzi do obniżenia selektywności procesu. Stwierdzono, że zwiększenie fazy stałej w mętach do pewnej granicy zwiększa selektywność procesu, a może ją pogorszyć powyżej tej granicy. Granica zazwyczaj jest różna dla różnych przypadków technologicznych, ale jest zawsze możliwa do określenia.
Słowa kluczowe
PL materiały siarczkowe   flotacja selektywna   gęstość mętów  
EN sulphide minerals   selective flotation   pulp density  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 295--299
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Petrova, H.
  • University of Mining and Geology, Sofia, Bułgaria
autor Boteva, A.
  • University of Mining and Geology, Sofia, Bułgaria
Bibliografia
[1] Verman N.A., Glembickij V.V., Sidorov A.F., Stroganov D.N.: Opredelenie massovyh dolej medi, zeleza, molidbena i tverdogo v pul’novyh produktah pererabotki OP „Elacite” na analiticeskom komplekse SRM-13/UVK M-6000, Obogacenie rud-1988, No. 4, s. 22--25
[2] ,Desatov A. M. i dr.: Soversenstvovanie tehnologii selekcii kolektivnogo koncentrata na Zirekenskoj obogatitel’noj fabrike. Cvetnaa metallurgia -1995, No. 1-2, s. 9-12
[3] Klassen V.I.: Voprosy teorii azracii i flotacji, Goshimizdam, 1949
[4] Fomenko T.G., Butoveckij V.S., Pogarceva E.M.: Issledovanie uglej na obogatimost’. Nedra, Moskva 1978
[5] Boteva A., Hr. Petrova: Research work on selectivity of flotation process depending on the change of pulp density, 34th IOC on Mining and Metallurgy, University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Yugoslavia, 2002,p.247-252
[6] Boteva A., Hr. Petrova: Selective flotation in dense ore pulp, Proceedings of the Xth Balkan Mineral Processing Congress, Varna, Bulgaria, 2003, p. 188-191
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0210
Identyfikatory