Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0209

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Składanie rozkładów wielkości ziaren otrzymanych z różnych metod pomiarowych

Autorzy Peszko, B.  Niedoba, T.  Szymańska-Czaja, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The assembling of grain size distribution functions given by various measurement methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Metody wyznaczania składów ziarnowych mają ograniczony zakres pomiaru, natomiast w wielu dziedzinach przemysłu często zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy ziarnowej materiału o wielkości ziaren niemieszczących się w obszarze stosowalności jednej metody. Przykładowo, analiza składu ziarnowego większości surowców skalnych, a także sztucznie wytwarzanych produktów w rodzaju proszków ściernych wymaga nierzadko przeprowadzenia pomiarów w zakresie wielkości ziaren od części milimetra (analiza sitowa) do kilku mikrometrów (analiza sedymentacyjna), a nawet poniżej tej granicy. Potrzebna jest zatem odpowiednia metoda konwersji jednego typu danych w drugi. W artykule tym zostanie zaprezentowana analiza metody przeliczania wyników z dwóch różnych technik analizy rozmiaru oraz sposób, w jaki mogą być one przetworzone i połączone, aby utworzyć jeden łączny rozkład wielkości, przy użyciu relatywnie prostych technik eksperymentalnych i rachunkowych.
EN The methods of determination of grain compositions have limited measurement range and in many domains of industry, the necessity of conducting material grain analysis of sizes being outside the working range of certain method. For example, the grain composition analysis of majority of rock materials and also products being manufactured synthetically as abrasive powders needs to be conducted for the grain sizes from millimeter part (sieve analysis) to a few micrometers (sedimentation analysis) or even below this limit. Thus, there is a need for relevant method of one sort of data conversion to second one. This paper presents the analysis of results recalculation from two various methods of size analysis and how can they be transformed and connected to create one associative size distribution function, by means of relatively simple experimental and calculative techniques.
Słowa kluczowe
PL analiza sitowa   sedymentacja   rozkład wielkości ziaren   konwersja danych  
EN sieve analysis   sedimentation   grain size distribution function   data conversion  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 279--293
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Peszko, B.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, peszko@agh.edu.pl
autor Niedoba, T.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Szymańska-Czaja, M.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Allen T.: Particle Size Measurement. London, Chapman and Hall 1997
[2] Austin L.G., Shah I.: A method for inter-conversion of microtrac and sieve size distributions. Powder Technology,1983,35,271-278
[3] Bernhardt C.: Particle Size Analysis. London, Chapman and Hall 1994
[4] Cho H., Yildirim K, Austin L.G.: The conversion of sedigraph size distributions to equivalent sub-sieve screen size distributions. Powder Technology 95, 1998, 107-117
[5] Clift R., Lloyd P.J.: Particle Size Analysis. Wiley Chichester, 1988
[6] Peszko B., Niedoba T., Kordek J., Krawczykowska A.: The analysis of shape coefficients for chosen raw material. ICCBPE/SOMChE 2005, pp. 379-382, Kota Kinabalu, Malezja, 2005
[7] Peszko B., Krawczykowska A.: Ocena kształtu drobnych ziaren na podstawie techniki analizy obrazu. Górnictwo, z. 266, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2005, 153-163
[8] Peszko B., Niedoba T.: Comparison of methods determining grain composition on base of various materials. PEMT'06, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (materiały w druku), 2006
[9] PN-75/H-04933. Proszki metaliczne. Analiza sitowa
[10] PN-75/II-04939. Analiza sedymentacyjna
[11] Tumidajski T., Niedoba T., Peszko B., Gawenda T.: Ogólne zasady ujednolicania wyników analiz składu ziarnowego wykonywanych różnymi metodami. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Górnictwo i Geoinżynieria, z. 2/1, 2004, 159-167
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0209
Identyfikatory