Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0206

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Characteristics of complex separation schemes and an error of separation products output determination

Autorzy Mladetskij, I.K.  Pilov, P.I.  Kobets, E.N.  Markova, T.I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Charakterystyka złożonych układów rozdziału oraz błąd oznaczania jego produktów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Imperfection of dividing devices assumes their connection in technological chains. The more rigid the requirements to the cleanliness of products of division, the more complex (difficult) such chains. As a rule, it is the consecutive connections with feedbacks - recycles. The mathematical description of such circuits is bulky enough and in identical transformations gives a high probability of a mistake. With the purpose of formalization of the mathematical analysis of technologies of division we have offered the method which is turned into an algorithm of qualitative-quantity indicators calculation of division in each point of the dividing circuit which essence consists of drawing up of the equations of balance of narrow fractions of a product on each dividing operation. These equations form the system which gives required values of technological parameters when is solved. By results of the decision, it is possible to make the technological balance of the enterprise for any required interval of time. The reporting of the concentrating enterprise is connected to quantity (amount) of made production which is always expressed through an output (exit) of a product. It is the main characteristic of work of the enterprise. It is calculated on the basis of approbation of quality indicators. The more exact the approbation - the more exact the definition of the output and the more complex the scheme - the more complex the definition of the output's error. Thus, the formal algorithm of definition of an error of calculation of quantity indicators of complex dividing circuits is necessary. Numerical methods are most comprehensible to work on computers and consequently we have tested one of the ways of estimation of this error, which, in our opinion, is suitable for such analysis. The essence of the method consists in use of the function of disclosing of the valuable component, which acts on an input of the dividing circuit. For change of the condition of the circuit the increment is given with the help of this characteristic which is shifted concerning initial position. All other calculations are carried out on earlier, mentioned algorithm.
PL Niedokładność pracy urządzeń rozdzielających wynika z ich połączeń w układach technologicznych. Ostrzejsze wymagania stawiane jakości produktów poszczególnych sekcji powodują skomplikowanie układów. Z reguły jest to związane z zawrotami (recyklami). Matematyczny opis takich obiegów jest bardzo niewygodny i w identycznych transformacjach daje wysokie prawdopodobieństwo błędu. W celu formalizacji analizy matematycznej technologii sekcji autorzy proponują metodę, która jest sprowadzona do algorytmu obliczeń wskaźników jakościowo--ilościowych sekcji w każdym punkcie obiegu rozdzielającego, którego istota polega na wyprowadzeniu równań bilansu wąskich frakcji produktu w każdej operacji rozdziału. Równania te tworzą układ, który pozwala określać wymagane wartości parametrów technologicznych. Możliwe jest wykonanie bilansu technologicznego ciągu w każdym ustalonym odcinku czasu. Opis ciągu technologicznego jest związany z wielkością produkcji. Jest to główna charakterystyka pracy ciągu. Kalkulowana jest ona na podstawie kwalifikacji wskaźników jakościowych. Im bardziej dokładna kwalifikacja, tym bardziej dokładne określenie wyjścia i bardziej złożony schemat oraz tym bardziej złożone określenie błędu na wyjściu. Format algorytmu określania błędu obliczeń wskaźników jakościowych złożonych układów rozdziału jest niezbędny. Metody numeryczne są najbardziej odpowiednie i dlatego to właśnie one były testowane przy estymacji błędów. Istota metody polega na użyciu funkcji odsłaniania (uwalniania) składników wartościowych, która działa na wejściu obiegu rozdziału.
Słowa kluczowe
PL algorytm wyznaczania wskaźników   równania bilansu frakcji  
EN algorithm calculation of indicators   equations of fraction balance  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 229--245
Opis fizyczny Bibliogr. 1 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Mladetskij, I.K.
  • National Mining University of Ukraine, Dniepropietrowsk, Ukraina
autor Pilov, P.I.
  • National Mining University of Ukraine, Dniepropietrowsk, Ukraina
autor Kobets, E.N.
  • National Mining University of Ukraine, Dniepropietrowsk, Ukraina
autor Markova, T.I.
  • National Mining University of Ukraine, Dniepropietrowsk, Ukraina
Bibliografia
[1] Kozin V.Z.: Approbation and control of technological processes of enrichment. M. Nedra, 1985, 294
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0206
Identyfikatory