Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0205

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Problemy wzbogacania polimetalicznych rud Mo-W-Cu ze złoża Myszków

Autorzy Mączka, W.  Ociepa, Z.  Pieczonka, J.  Piestrzyński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Accomplishments of beneficiation Mo-W-Cu ores from the Myszków area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono genezę i budowę złoża polimetalicznej rudy rejonu Myszkowa. Omówiono stosowane technologie wzbogacania rud molibdenowych i zestawiono wybrane wyniki wzbogacania próbki rudy pochodzącej z rdzeni. Na podstawie analizy mineralogicznej wybranych produktów flotacji laboratoryjnych oraz rezultatów badań wzbogacalności wskazano uwarunkowania mineralogiczne, które wpłyną na jakość otrzymywanych koncentratów oraz uzysk metali.
EN Formation and structure of molybdenum-wolfram-copper deposit in the Myszków area are presented. The beneficiation technology of such ores is discussed. The results of laboratory beneficiation test are shown. Taking into consideration results of mineralogical analysis of selected flotation products and effects of beneficiation, the factors effluent on quality of concentrates and recovery of metals are discussed.
Słowa kluczowe
PL mineralogia   flotacja   rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe  
EN mineralogy   flotation   molybdenum-wolfram-copper ores  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 213--228
Opis fizyczny Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mączka, W.
autor Ociepa, Z.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Pieczonka, J.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Piestrzyński, A.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Banaś M., Paulo A., Piekarski K.: Copper and molybdenum mineralization in the vicinity of Mrzygłód [Eng. Sum.]. Rudy i Met. Nież., 1972, 1: 3-7
[2] Banaś M., Mochnacka K., Salamon W.: Analiza mineralogiczno-geochemiczna okruszcowania łupków staropaleozoicznych na tle procesów metasomatycznych i charakterystyki petrograficznej skał (otwór wiertniczy Pz-5). Arch. PIG, Sosnowiec 1977
[3] Bogdanov O.S. i in.: Spravocnik po obogascreniju rud - osnovnyje processy. Niedra, Moskva 1983
[4] Buła Z., Jachowicz M., Żaba J.: Principal characteristics of the Upper Silesian Block and Małopolska Block border zone (Southern Poland). Geol. Mag., 1997, 134, 5:669-677
[5] Bukowy S.: Notes on the geological structure of the Palaeozoic of the eastern margin of the Upper Silesian Coal Basin [Eng. Sum.]. Biul. Inst. Geol., 1964, 184: 21-38
[6] Bukowy S.: Problemy budowy paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego. Przew. LIV Zjazdu Pol. Tow. Geol., Sosnowiec 23-25.IX.1982: 7-25
[7] Bukowy S.: Struktury waryscyjskie regionu śląsko-krakowskiego. Pr. Nauk. UŚl., 1984, 691: 1-67
[8] Bukowy S.: Outline of Paleozoic structure of NE margin of the Upper Silesian Coal Basin [Eng. Sum.]. In: Przew. LXV Zjazdu Pol. Tow. Geol., Sosnowiec 22-23.IX.1994: 14-30
[9] Fiszman M.A., Sobolev D.S.: Praktika obogascenija rud cvetnych i redkich metallov. Tom IV - Obogascenije rud redkich metallov. Gosudazstviennoje Naucno-Techniceskoje Izdatielstvo Litieratury po Gornomu Delu. Moskva 1963
[10] Harańczyk C.: Mineralizacja paleozoiczna północnego i wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przew. LIV Zjazdu Pol. Tow. Geol., Sosnowiec 23-25.IX.1982: 38-44
[11] Harańczyk C.: Significance of the sutural geofracture Zawiercie-Rzeszotary for development and occurrence of Palaeozoic mineralization and ore deposits of Zn-Pb [Eng. Sum.]. Prz. Geol., 1988, 36, 7: 379-381
[12] Heflik W., Parachoniak W., Piekarski K., Ratajczak T., Ryszka J.: The petrography of the old Palaeozoic rocks from the vicinity of Myszków (Upper Silesia). Zeszyty nauk. AGH, Geologia, 1975, 1/4: 35-43.
[13] Jarmołowicz-Szulc K.: Datowania metodą K-Ar skał NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Spraw. z Pos. Nauk. Inst. Geol. Kwart. Geol., 1984, 28, 3/4: 749-750
[14] Jarmołowicz-Szulc K.: K-Ar datings of igneous rocks from NE margin of the Upper Silesian Coal Basin [Eng. Sum.]. Kwart. Geol., 1985, 29, 2:343-354
[15] Lasoń: Zonning of polymetalic mineralisation in the Palaeozoic from the Myszków region (NE marigin of the Upper Silesian Coal Basin). Arch. Mineral. 82< B 14–B-32
[16] Markiewicz J.: Magmatic rock. In: Palaeozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, southern Poland, editor: Podemski M. Pol. Geol. Inst. Special Papers, 2001, 6: 31-38
[17] Markowiak M., Chaffee M.A., Karwowski Ł., Markiewicz J.: Model and genesis of the mineralisation. [In:] Palaeozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, southern Poland, editor: Podemski M. Pol. Geol. Inst Special Papers, 2001, 6: 77-78
[18] Mitrofanov S.I.: Selektivnaja flotacija. Niedra. Moskva 1967
[19] Nieć M.: Possibility of the ore deposits discovery within the older Paleozoic rocks, NE marigin of the USCB. Przegl. Geol., 1988, 36/7, 390-395
[20] Piekarski K.: Perspektywy występowania złóż miedziowo-molibdenowych w utworach staropaleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia GZW. Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych IG. Kwart. Geol., 1971, 15, 3: 710-711
[21] Piekarski K.: Molybdenum schists in the vicinities of Myszków [Eng. Sum.]. Prz. Geol., 1982, 30, 7: 335-340
[22] Piekarski K.: Aktualny stan badań okruszcowania paleozoiku NE obrzeżenia GZW. Przew. LIV Zjazdu Pol. Tow. Geol., Sosnowiec 23-25.IX.1982, 26-38
[23] Piekarski K.: Metallogenic and prognostic analysis of the Palaeozoic sequence of the NE margin of the Upper Silesian Coal Basin [Eng. Sum.]. Rocz. Pol. Tow. Geol. (1983) 1985, 53, 1-4: 207-234
[24] Piekarski K.: New data on ore mineralization in Late Palaeozoic sediments of the Myszków–Mrzygłód area, northeastern margin of the Upper Silesian Coal Basin.(USCB) [Eng. Sum.]. Prz. Geol., 1988, 36, 7: 381-387
[25] Piekarski K.: Geological setting and ore mineralization characteristics of the Myszków area (Poland). Geol. Quart., 1995, 39, 1: 31~2
[26] Polkin S.I.: Flotacija rud redkich metallov i olova. Gosgortiechizdat. Moskva 1960
[27] Polkin S.I., Adamov E.W.: Obogascenie rud cvetnych metallov. Niedra. Moskva 1983
[28] Ryka W.: Przejawy metamorfizmu regionalnego w północno-wschodnim obrzeżeniu GZW. Spraw, z Pos. Nauk. Inst. Geol. Kwart. Geol., 1971,15, 3: 706-707
[29] Ryka W.: Metamorphic rocks of the Caledonian basement in the vicinity of Zawiercie. Kwart. Geolog., 1973, 176/4: 667-682
[30] Stein H.J., Markowiak M., Mikulski S.Z: Metamorphic to magmatic transition captured at the Myszków Mo-W deposit, southern Poland. In: Mineral Deposit research: Meeting the Global Challenge, Jingwen Mao and F.P. Bierlein eds. Proceedings of the eight Biennial SGA Meeting, Beijing, China 18-21 August 2005), 833-836
[31] Ślósarz J.: Some remarks on geological setting of copper-molybdenum mineralization in the Palaeozoic in the vicinities of Myszków (Eng. Sum.]. Prz. Geol., 1982, 30, 7: 329-335
[32] Ślósarz J.: The main paragenetic stages for molybdenum mineralization in the Palaeozoic rocks of the Myszków area and their importance to the formation of the ore deposits of that area [Sum Eng.]. Pol. Tow. Mineral., Pr. Spec., 1993, 3: 123-128
[33] Ślósarz J.: Mineralogical characteristics of the mineralisation. In: Palaeozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, southern Poland, editor: Podemski M. Pol. Geol. Inst. Special Papers, 2001, 6: 43-50
[34] Truszel M.: Metamorphic rocks. In: Palaeozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, southern Poland, editor: Podemski M. Pol. Geol. Inst. Special Papers, 2001, 6: 26-31
[35] Znosko J.: Tectonic position of the Silesia-Cracow Coal Basin [Eng. Sum]. Biul. Inst. Geol., 1965,188: 73-102
[36] Znosko J.: Tectonics of southern part of Middle Poland (beyond the Carpathians) [Eng. Sum.]. Kwart. Geol., 1983, 27, 3: 457-470
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0205
Identyfikatory