Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0203

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Wpływ zmian zagęszczenia mętów flotacyjnych węgla na ilość wody w produktach pianowych

Autorzy Małysa, E.  Surowiak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of coal pulp density on water contents in froth flotation products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na wyniki flotacji oprócz właściwości powierzchniowych węgli wpływają także wielkości pęcherzyków powietrza, ich dyspersja oraz utworzenie odpowiedniej piany flotacyjnej. W artykule przedstawiono wpływ zawartości części stałych w zawiesinie flotacyjnej o różnej objętości na nawodnienie produktów pianowych. Stwierdzono, że zawartość cieczy w produktach flotacyjnych zależy od zawartości części stałych w zawiesinie. Największe ilości wody otrzymano dla zawartości części stałych równej 80 g/dm3. Jest to wynik interesujący, zwłaszcza że koreluje to dobrze z wielkością wychodu węgla właśnie przy takim zagęszczeniu mętów flotacyjnych. Wykonano także analizę ilości wody zawartej w produktach pianowych w funkcji czasu flotacji. Zaobserwowano, że dla wszystkich czasów flotacji najwyższe zawartości wody występowały przy zawartości części stałych w zawiesinie 80 g/dm3. Wyniki wydają się wskazywać, że może istnieć korelacja pomiędzy wysokimi wychodami węgla i nawodnieniem produktów pianowych. Zagadnienie to wymaga jednakże dalszych badań.
EN Results of coal flotation depend not only on surface properties of coal grains but can also be significantly affected by a degree of the gas phase dispersion, size of the air bubbles and properties of the froth layer formed. The paper aimed at determination of influence of the coal pulp density (solid parts concentration) and the pulp volume on water contents in the froth concentrates. It was found that amounts of water contained in the froth products depended on the coal pulp density. Highest water contents were obtained for the pulp density of 80 g/dm3. This is an interesting result as it correlates well with the highest yield of the coal, which was obtained also at this pulp density. Water contents in the froth products were also analyzed as a function of the flotation time. It was observed that for all flotation times the highest water contents were at the pulp density of 80 g/dm3. These data seem to indicate that there can exists a correlation between high coal yield and water contents in froth, but this question requires further studies.
Słowa kluczowe
PL hydrofobowość   flotacja węgla   piana   spieniacze   zagęszczenie zawiesiny   heksanol   nawodnienie produktów pianowych  
EN hydrofobicity   coal flotation   foam   foaming reagents   pulp density   hexanol   water contents in floation froth  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 197--202
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wykr.
Twórcy
autor Małysa, E.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, malysa@agh.edu.pl
autor Surowiak, A.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Brzózka K, Ceglarska-Stefańska C., Małysa E., Marecka A., Orzechowska-Zięba A.: Wybrane zagadnienia z fizykochemii węgla kamiennego. Kraków, Wyd. AGH 2003
[2] Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001
[3] Kitchener J.A., Cooper C.F.: Current concepts in foams, Quart. Rev. (London), 1959, 13, p. 71
[4] Konopacka Ż.: Flotacja mechaniczna. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005
[5] Laskowski J.: Wzbogacanie flotacyjne. Poradnik górnika. t. V. Katowice, Wyd. Śląsk 1976
[6] Laskowski J.S.: in “Frothing in Flotation II” (Laskowski J.S. and Woodbum E.T.- Editors), Gordon and Breach Science Publishers, 1998, chap. 1, p. 1
[7] Leja J.: Surface Chemistry of Froth Flotation. Plenum Press, New York and London, 1982
[8] Małysa E., Małysa K., Czarnecki J.: A method of comparison of the frothing and collecting properties of frothers. Colloids Surfaces, 1987, No. 23, p. 29
[9] Małysa E.: Floatability of coals as a function of surface activity of the alcohols. Gosp. Sur. Min., 2000, t. 16, z. 4, pp. 45-54
[10] Małysa K: Liquid contents in foams formed from solutions of n-pentanol, n-hexanol, n-pentanoic and n-hexanoic acids, Colloids Surfaces A:, 1999, 156, pp. 465-474
[11] Małysa E., Surowiak A.: Studies on water contents in froth products in coal flotation. l0th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrawa, 2006 (w druku)
[12] Pugh R.J.: Foaming, foam films, antifoaming and defoaming, Advances Coll. Interface Sci., 1996, 64, pp. 67-142
[13] Surowiak A.: Wpływ zmian objętości zawiesiny i piany na wyniki flotacji węgla. WgiG AGH, Kraków, 2002 (praca magisterska)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0203
Identyfikatory