Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0202

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju technologii wzbogacania rud w krajowym przemyśle miedziowym

Autorzy Łuszczkiewicz, A.  Wieniewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Directions in development of ore processing technology in Polish copper industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule analizowano możliwości i celowość zastosowania niektórych światowych trendów w technologii przeróbki rud metali nieżelaznych w odniesieniu do uwarunkowań wykorzystania rud miedzi z LGOM. Szereg problemów technologicznych przeróbki rud miedzi w krajowych zakładach wzbogacania w dużym stopniu pojawia się także w innych zakładach wzbogacania rud metali w świecie. Wobec stopniowego wyczerpywania złoża nieuniknione jest pogarszanie się właściwości wydobywanych rud. W tej sytuacji, zdaniem autorów artykułu, konieczna jest ciągła modernizacja wyposażenia zakładów przeróbczych, rozważenie wprowadzenia nowych schematów technologicznych wraz z zastosowaniem kombinowanych metod flotacyjno-chemicznych, zrewidowanie poglądów na wybór i zastosowanie odczynników flotacyjnych uwzględniających zmieniającą się specyfikę rud, zastosowanie uzupełniającego (kontrolnego) wzbogacania prostymi metodami odpadów flotacyjnych przed zdeponowaniem ich w składowisku, opanowanie opłacalnych technologii wykorzystania odpadów flotacyjnych.
EN Ways of implementation and suitability of world's recent developments in mineral processing of nonferrous metallic ores for Polish LGOM deposits have been analyzed in the paper. A great number of problems, which occur during processing of the Polish ore are similar to those appearing in other worldwide nonferrous ores. It includes depletion of available deposits and decreasing quality of the ores making them difficult-to-treat materials. As a result a continuous improvement of mineral processing plant equipment to the changing parameters of ore becomes crucial. There also is a need for introduction of new technological flow sheets that include a combination of flotation and chemical methods to effectively recover valuable minerals. A review of concepts of currently used types and amounts of reagents, and if necessary, their adjustment becomes a key factor of the efficiency of the process. An application of economically feasible new methods of tailing utilization and implementation of a simple supplementary processing step for flotation of tailing just before sending it to the tailing pond probably are also worth to be considered.
Słowa kluczowe
PL przeróbka rud miedzi   technologia   kierunki rozwoju  
EN copper ore processing   technology   development trends  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 181--196
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Łuszczkiewicz, A.
  • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław
autor Wieniewski, A.
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Bibliografia
[1] Banaś M., Kijewski P., Salamon W.: Metale towarzyszące w złożu rudy miedzi. Monografia KGHM Polska Miedź S.A., praca zb. pod red. A. Piestrzyńskiego. CPBM „Cuprum” Sp. z o.o., Lubin, 1996, 258-271
[2] Bas W., Chmielewski T., Konieczny A., Kowalska M., Łuszczkiewicz A., Ziomek M.: Półtechniczne próby ługowania produktów pośrednich w układzie technologicznym flotacji węglanowych rud miedzi. Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ICNOP’04, Ustronie Śląskie, 2004
[3] Bioshale 2004, Search for a sustainable way of exploiting black shale ores using biotechnologies. NMP2- CT-2004 507 710, http://bioshale.brgm.fr
[4] Chen, H.T.; Ravishankar, S.A.; Farinato, R.S.: Rational polymer design for solid-liquid separations in mineral processing applications. International Journal of Mineral Processing, 2003, vol. 72, No. 1-4, 75-86
[5] Drzymala J, Kapusniak J., Tomasik P.: Removal of lead minerals from copper industrial flotation concentrates by xanthate flotation in the presence of dextrin. International Journal of Mineral Processing, 2003, vol. 70, No. 1-4, 147-155
[6] Gilbertson B.P.: Creating value through innovation: biotechnology in mining. Trans. Instn Min. Metall. (Sect. C: Mineral Process. Extr. Metall.), 2000, vol. 109, C61-C67
[7] Kempa Z., Kalinowski A., Pater A.: Opracowanie założeń techniczno-konstrukcyjnych i organizacyjnych do zastosowania młynów samomielących. Sprawozdanie Nr 15/TP/ZD, KGHM Zakład Doświadczalny CUPRUM w Lubinie, 1974
[8] KGHM „Polska Miedź” SA, Baza zasobowa - istniejąca i perspektywiczna. 2006, http://www.kghm.pl/
[9] Klimpel R.R.: Froth flotation - an old process with a new outlook. Mining Magazine, 1993, vol. 194, No. 5, 266-276
[10] Łuszczkiewicz A.: Koncepcje wykorzystania odpadów flotacyjnych z przeróbki rud miedzi w regionie legnicko-głogowskim. Inżynieria Mineralna, 2000, nr 1, vol. 1, 25-35
[11] Łuszczkiewicz A.: Wykorzystanie frakcji czarnych łupków miedzionośnych z rud z rejonu lubińsko-głogowskiego. Materiały Seminarium Naukowego: Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce, Polkowice, 16 listopad 2000, Wyd. Komitet Górnictwa PAN i KGHM Polska Miedź S.A., Linea, Lubin 2000, 137-156
[12] Łuszczkiewicz A.: Chemiczna modyfikacja produktów pośrednich w układach technologicznych flotacji rud miedzi. Materiały Seminarium „Możliwości poprawy jakości koncentratu miedziowego w procesie przeróbki rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A.”, AGH, Kraków, 2002, Wyd. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, 29-42
[13] Łuszczkiewicz A., Chmielewski T.: Technologia chemicznej modyfikacji produktów pośrednich w układach flotacji siarczkowych rud miedzi. Rudy i Metale Nieżelazne, 2006, r. 51, nr 1, 2-10
[14] Łuszczkiewicz A., Konopacka Ż, Drzymała J.: Flotacja czarnych łupków z lubińskich rud miedzi. W: Mat. Konfer. „Perspektywy zastosowania technologii bioługowania do przerobu rud miedzi zawierających łupki”, BIOPPROCOP’06, Lubin, 19 czerwca 2006, Wyd. KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław, 29-47
[15] Nowakowska B., Janicka E.: Intensyfikacja flotacji olejami apolarnymi. Rudy i Metale Nieżelazne, 1975, r. 20, nr 9, 460-463
[16] Nowakowska B., Janicka E.: Zastosowanie olejów apolarnych do flotacji siarczkowych rud miedzi. Rudy i Metale Nieżelazne, 1975, r. 20, nr 8, 402-405
[17] Pradip; Rai B.: Molecular modeling and rational design of flotation reagents. International Journal of Mineral Processing, 2003, vol. 72, No. 1-4, 95-110
[18] Shubov L.Ya., Kuzkin A.S., Lifshitz A.K: Theoretical principles and practice of non-polar oils using in flotation. Nedra Publisher, Moskva, 1969
[19] Spalińska B., Stec R., Sztaba K.: Miejsce i rola przeróbki rudy w kompleksie technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. W: Monografia KGHM Polska Miedź S.A., praca zb. pod red. A. Piestrzyńskiego. CPBM „Cuprum” Sp. z o.o., Lubin, 1996, 637-648
[20] Śmieszek Z., Wieniewski A., Cichy K, Kubacz N., Łuszczkiewicz A., Chmielewski T., Speczik S., Siewierski S., Bas W. Cieszkowski H., Ziomek M., Kowalska M., Konieczny A.: Opracowanie koncepcji technologii wzbogacania rud z wykorzystaniem metod chemiczno-flotacyjnych dla rejonu ZWR „Polkowice” Sprawozdanie IMN Nr 5949/IUO2, Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, Grudzień, 2002
[21] Wieniewski A., Śmieszek Z., Myczkowski Z., Skorupska B.: New flotation machines in the Polish copper industry, Proceedings of the 5th International Conference Copper 2003 - Cobre 2003, Santiago, Chile, vol. III, 103-117
[22] Wieniewski A., Śmieszek Z., Myczkowski Z., Gramała J.: Novye flotacionnye mashiny na mednykh obogatitelnykh fabrikakh Polshi. Obogashchene Rud, 2003, No. 4, 29-32 (Venevski A., Myckovski Z., Gramala A., Novye flotacionnye masiny na mednyh obogatitel’nyh fabrikah Polsi. Obogasenie rud 2003/4, 29-32)
[23] Wieniewski A., Żymalski G., Ziomek M., Kowalska M., Spalińska B.: Stan technologii wzbogacania rud miedzi w oddziale Zakłady Wzbogacania Rud KGHM „Polska Miedź” S.A. Materiały Seminarium Naukowego: Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce, Polkowice, 16 listopad 2000, Wyd. Komitet Górnictwa PAN i KGHM Polska Miedź S.A., Linea, Lubin, 53-68
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0202
Identyfikatory