Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0200

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Ziarna hydrofilowe w przemysłowym procesie flotacji węgli o różnym stopniu uwęglenia

Autorzy Lenartowicz, M.  Sablik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The hydrophilic particles in industrial flotation process of coal of different rank
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano obecność ziaren hydrofilowych, których powierzchnie mają napięcie powierzchniowe zwilżania ziaren Gamma/c równe lub większe od napięcia powierzchniowego zerowego kąta zwilżania [wzór] (57,87 mj/ kw.2) w zbiorze ziaren uzyskanych z brył węgli, nadaw oraz produktów wzbogacania uzyskanych z opróbowania maszyn flotacyjnych typu IZ-12 wzbogacających węgle o różnym stopniu uwęglenia. Procentową zawartości ziaren hydrofilowych wyznaczono wykorzystując uzyskane na podstawie wyników badań metodą frakcjonowanej flotacji powierzchniowej (film flotation) dystrybuanty rozkładów energii powierzchniowej powyższych zbiorów ziaren oraz wartość napięcia powierzchniowego zerowego kąta zwilżania [wzór]. Stwierdzono, że analiza rozkładu ziaren hydrofilowych i napięcia powierzchniowego zwilżania węgla w produktach flotacji uzyskanych w przemysłowym wzbogacalniku flotacyjnym IZ może być wykorzystana do oceny technologii flotacji i sprawności technologicznej tej maszyny.
EN Presence of hydrophilic particles, which surfaces have surface tension of wetting Gamma/c equal or higher than surface tension of the zero contact angle [formula] (57.87 mJ/m square) in a group of particles obtained from a lump of coal, feeds and products obtained from sampling IZ-12 type flotation machine washing coals of different rank has been investigated. The distribution curves of surface tension of wetting of an investigated group of particles obtained by film flotation method and the value of the surface tension of the zero contact angle has been used in order to appoint a percentage content of hydrophilic particles. It has been found that the number of hydrophilic particles in a lump of coal, feed and washing products decrease with the growth rank of coal. What is more, the investigation shows that the hydrophilic particles pass into the concentrate products probably on the basis of a mechanical curry of mineral particles, curry of intergrowth, and formation of slime coating on tailings particles and scraping by scrappers with flotation pulp. To sum up, the analysis of the distribution of hydrophilic particles and surface tension of wetting in flotation products obtained in industrial IZ type flotation machine can be used for the evaluation of the technology of flotation and the work performance of this machine.
Słowa kluczowe
PL uwęglanie węgli kamiennych   flotacja frakcjonowana   napięcie powierzchniowe   rozkłady energii powierzchniowej  
EN black coals coal contents   fraction flotation   surface tension   surface energy distributions  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 165--172
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Lenartowicz, M.
  • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice
autor Sablik, J.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
[1] Diao I., Fuerstenau D.W.: Characterisation of the wettability of solid particles by film flotation. Part II: Theoretical analysis. Colloids and Surfaces, 1991, 60, 145-160
[2] Fuerstenau D.W., Diao I., Williams M.C.: Characterisation of the wettability of solid particles by film flotation, Part I: Experimental investigation. Colloids and Surfaces, 1991, 60, 127-144.
[3] Sablik J.: Flotacja węgli kamiennych. Wyd. GIG 1998
[4] Sablik J.: Zależność między granicznym kątem zwilżania a średnim krytycznym napięciem powierzchniowym zwilżania węgla o różnym stopniu zmetamorfizowania. Inżynieria Mineralna, 2003, nr 2(7).
[5] Sablik J.: Wartości zerowe aktywności flotacyjnej i granicznego kąta zwilżania węgli w funkcji ich krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania. Inżynieria Mineralna, 2004, nr 1(12)
[6] Sablik J.: Fizykochemiczne właściwości powierzchniowe węgli najdrobniej uziarnionych. Przegląd Górniczy, 2005, nr 9
[7] Sablik J.: Flotowalność polskich węgli kamiennych jako funkcja stopnia ich uwęglenia. Prace Głównego Instytutu Górnictwa, 1980, Seria dodatkowa.
[8] Wierzchowski K.: Praca doktorska. Katowice, GIG 1993
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0200
Identyfikatory