Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0197

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym

Autorzy Konopka, E.  Lewkiewicz-Małysa, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigations on the treatment waste mine's water accompanying of the hydrocarbon raw materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odpadowe wody kopalniane towarzyszące eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego są w różnym (wysokim) stopniu zmineralizowanymi solankami chlorkowo-sodowymi. Występują w nich w znaczących ilościach swoiste substancje organiczne, jak również niosą ładunek trudno opadającej zawiesiny. Odpad ten docelowo musi zostać oczyszczony w stopniu umożliwiającym odprowadzanie do powierzchniowych cieków wodnych lub zatłaczanie do warstw chłonnych. Na przykładzie dwóch próbek ścieków przeprowadzone zostały badania laboratoryjne nad wykazaniem skuteczności metody koagulacji-flokulacji - w zależności od stopnia zanieczyszczenia Celem tych badań było określenie możliwości i ograniczeń w eliminowaniu składników ścieku o negatywnym wpływie na stan wód powierzchniowych i skały górotworu.
EN Waste mine's water produced during oil and natural gas exploitation are to varying degree (highly) mineralized with chlorine and sodium brines. Considerable quantities of specific organic substances and a charge of hardly settling suspension are present in the mine's water. This waste needs treating to such a degree that it can be disposed to water courses or injected into the rock mass. Laboratory analyses of two exemplary waste samples were targeted at the efficiency of the coagulation-flocculation method in view of degree of contamination. The analyses were aimed at determining possibilities and limitations of methods of removing components of waste which have a negative environmental influence on surface waters and rock mass.
Słowa kluczowe
PL górnictwo ropy i gazu   odpadowe wody kopalniane   koagulacja   flokulacja  
EN oil and gas mining   waste mine's water   coagulation   flocculation  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 137--145
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Konopka, E.
autor Lewkiewicz-Małysa, A.
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Brebeanu G., Gurgacz W.: Mikrobiologiczna dekontaminacja gruntu skażonego produktami naftowymi. Nafta-Gaz, 11, 2003, 522-527
[2] Dziubek A.M., Maćkiewicz J.: Zastosowanie koagulacji powierzchniowej do uzdatniania wód infiltracyjnych. Ochrona Środowiska, 3, 1999, 57-60
[3] Heindrich Z: Aspekty technologiczno-ekonomiczne stosowania różnych koagulantów w procesie wstępnej koagulacji objętościowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, 2005, 24-29
[4] Hrynkiewicz Z., Jędrczak A., Sadecka Z.: Skuteczność koagulacji domieszek wód powierzchniowych solami glinu i żelaza. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6, 1994, 163-166
[5] Jagoszewski T., Świderska-Bróź M.: Wpływ polielektrolitów na zagęszczenie grawitacyjne osadów pokoagulacyjnych. Ochrona Środowiska, 1, 2000, 7-10
[6] Jakubowicz P., Steliga T.: Ocena zagrożeń wynikających z gospodarki wodami kopalnianymi prowadzonej w zakładach górniczych ropy naftowej i gazu ziemnego. X Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” AGH WWNiG, Kraków 1999, 297-303
[7] Janoha A., Kluk D.: Zatłaczanie przefiltrowanych cieczy z odpadów wiertniczych do horyzontów chłonnych złóż węglowodorów. Nafta-Gaz, 3, 2006, 106-112
[8] Jewulski J., Wojnarowski P., Wojnar A.: Wody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6, 2005, 5-7
[9] Konopka E., Lewkiewicz-Małysa A. Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation. 9th Conference on Environment and Mineral Processing, VSB-TU Ostrava, Czech Republic, 2005, 35-40
[10] Kowalski T., Turkiewicz D.: Wpływ dawkowania soli wapnie i magnezu na przebieg koagulacji domieszek wód siarczanem glinu. Ochrona Środowiska, 4, 1999, 29-32
[11] Lewkiewicz-Małysa A., Konopka E.: Właściwości fizykochemiczne wód kopalnianych deponowanych w górotworze - ocena ze względu na możliwe konsekwencje środowiskowe. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN „Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój”, 25, 2004, 167-174
[12] Mika M.: Wpływ budowy kopolimerów anionowych na ich zdolność do oczyszczania płuczkowych odpadów wiertniczych. XII Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” AGH WWNiG, Kraków 2001, 75-81
[13] Pałkowska H., Zaleska-Bartosz J.: Problemy ochrony środowiska w górnictwie naftowym i gazownictwie w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej. Nafta-Gaz, 2, 2000, 123-127
[14] Raczkowski J.: Steczko K.: Górnictwo nafty i gazu w obliczu niektórych problemów związanych z ochrona środowiska. Nafta-Gaz, 12, 2000, 682-689
[15] Radecki S.: Poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce, osiągnięcia i perspektywy. Nafta-Gaz, 12, 2001, 641-656
[16] Rak M., Świderska-Bróź M.: Porównanie skuteczności siarczanu glinu i koagulanta PAC w oczyszczaniu wód. Ochrona Środowiska, 4, 1999, 21-24
[17] Steliga T., Jakubowicz P., Żak K: Możliwości wykorzystania laboratoryjnych badań środków chemicznych nowej generacji w przemysłowych procesach oczyszczania ścieków eksploatacyjnych. XIV Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” AGH WWNiG, Zakopane 2003, 1-8
[18] Świderska-Bróź M., Krupińska I.: Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu substancji organicznych z wód podziemnych. Ochrona Środowiska, 2, 2004, 15-19
[19] Turkiewicz A., Niewiadomska A.: Mikrobiologia złożowa i jej zastosowanie w przemyśle naftowym. Nafta-Gaz, 11, 2001, 615-619
[20] Wilmański K: Skuteczność odwadniania osadów pokoagulacyjnych w prasie filtracyjnej. Ochrona Środowiska, 4, 1999, 61-64
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0197
Identyfikatory