Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0195

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Sposoby optymalizacji składu ziarnowego i kształtu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek szczękowych

Autorzy Gawenda, T.  Naziemiec, Z.  Tumidajski, T.  Saramak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ways of optimisation of grain composition and shape of grains in aggregates in products of jaw crushers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest przedstawienie sposobów optymalizacji właściwości fizycznych kruszyw (składu ziarnowego, kształtu powierzchni) z punktu widzenia potrzeb przemysłu budowlanego i drogownictwa. Na podstawie badań laboratoryjnych opracowano zasady prognozowania składów ziarnowych produktów rozdrabniania w kruszarkach, zarówno pod względem wychodów klas, jak i udziału ziaren nieforemnych. Prognozy oparte są na uzależnieniu parametrów wzorów aproksymujących krzywe składu ziarnowego produktów od właściwości surowców mineralnych oraz charakterystyk technologicznych kruszarek (wypełnienia komory roboczej, szerokości szczeliny wylotowej, częstotliwości drgań szczęki oraz jej skoku, kształtu powierzchni elementów roboczych). Wychód ziaren foremnych regulowany jest głównie poprzez dobór kształtu powierzchni obciążanych szczęk, a także wspomnianych pozostałych parametrów technologicznych kruszarek. Przeprowadzono również weryfikację przemysłową rezultatów uzyskanych w warunkach laboratoryjnych. Istotnym elementem badań było ustalenie hierarchii wpływów badanych czynników na efekty rozdrabniania. Opracowane modele matematyczne stały się podstawą doboru maszyn oraz ich charakterystyk technologicznych w celu osiągnięcia najlepszych możliwości regulacji w produkcji kruszyw.
EN The aim of the article is presentation of ways of optimisation for physical properties of aggregates (grain composition, shape of surface) from the viewpoint of constructional and road industry needs. On the basis of laboratory research there are worked out principles of forecasting of grain composition of comminution products in crushers as regards yields of classes and participation of irregular grains. Forecasts are based on making parameters of grain curves approximation formulas dependent conditional on both properties of mineral raw materials and technological characteristics of crushers (level of fill of the chamber, width of outlet crack, frequency of jaw's vibration and it's jump, shape of jaws). Yield of irregular grains is mainly adjusted by a selection of the shape of jaw and by parameters mentioned above. It was carried out industrial verification of obtained laboratory results. Essential stage of research was an establishment of hierarchy of influence of investigated factors on comminution effects. Worked out mathematical models were the base selection of crushers in order to gain best results in production of aggregates.
Słowa kluczowe
PL kruszywe mineralne   krzywe składu ziarnowego   charakterystyka kruszarek   ziarna foremne  
EN mineral aggregates   grain composition curves   crushers characteristics   regular grains  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 109--124
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gawenda, T.
autor Naziemiec, Z.
  • Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych o/Kraków-Nowa Huta; Kraków
autor Tumidajski, T.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Saramak, D.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Beckmann G.: Auswahl von Brechertypen und Rohmaterialien zur Erzielung einer bestimmten Kornformbzw. Korngrossenverteilung mit Hilfe der „Digitalen Bildverazbeitung”. Brechen und Sieben in der Mineralrohstoffindustrie – Fachseminaz. Bergmannischer Verband Osterreichs, Technisch-Wissenschaftlicher Verein, Leoben, 27-29 Februaz 2003
[2] Cardu M., Clerici C., Morandini A., Ocella E.: An experimental research on the comminution law and work index in jaw. XVII IMPC, Sydney, 1993
[3] Dresher A.: Metody obliczeń parć i przepływu materiałów ziarnistych w zbiornikach. Warszawa–Poznań, PWN 1983
[4] Gawenda T. Naziemiec Z.: Sposoby poprawy kształtu ziaren kruszyw mineralnych w kruszarkach szczękowych. Inżynieria Mineralna, 2003, zeszyt specjalny, nr S.3 (10)
[5] Gawenda T.: Ocena wpływu właściwości fizykochemicznych surowców skalnych i parametrów technologicznych kruszarek szczękowych na efekty rozdrabniania. Kraków, AGH 2004 (praca doktorska)
[6] Gawenda T.: Prognozowanie składu ziarnowego produktu rozdrabniania w kruszarkach szczękowych. Zagadnienia Interdyscyplinarne w Górnictwie i Geologii, III Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba, 2003
[7l Gawenda T.: Relacje między rezultatami laboratoryjnego i przemysłowego rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach szczękowych. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej, Komeko, Zakopane, 2006
[8] Hudson J.A.: Tensile strength and the ring test. Int. J. Rock Mech. Mining Sci., 1969, 6, 91-97
[9] Kobiałka R., Tumidajski T.: Wpływ wielkości szczeliny wypustowej i częstotliwości wahań szczęki ruchomej na wyniki rozdrabniania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 1999, zeszyt specjalny, t. 15, 327-334
[10] Naziemiec Z.: Wpływ kształtu powierzchni płyt roboczych w kruszarkach szczękowych na skład ziarnowy i kształt ziaren produktów. Kraków, AGH 2O06 (praca doktorska)
[11] Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement. Kraków 2000
[12] Protodiakonow M.M., Voblikow V.C.: Opredielenie kreposti gornych porod na obrazcahi niepravilnoj formy. Ugol, 1957, No. 4, 13-17
[13] Szczepiński W.: Stany graniczne i kinetyka ośrodków sypkich. Warszawa, PWN 1974
[14] Tumidajski T., Gawenda T., Naziemiec Z., Saramak D.: Problemy statystycznej analizy badań zmian składu ziarnowego produktów rozdrabniania. Inżynieria Mineralna, 2003, zeszyt specjalny, nr S.3 (10)
[15] Tumidajski T., Gawenda T., Niedoba T.: Prognosemoeglichkeiten der Korngroesse von Zerkleinerungsprodukten in Backenbrechern. Brechen und Sieben in der Mineralrohstoffindustrie - Fachseminar. Bergmaennischer Verband Oesterreichs, Technisch-Wissenschaftlicher Verein, Leoben, 2003
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0195
Identyfikatory