Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0192

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Estymacja parametrów funkcji regresji metodą klasyczną oraz metodami bootstrapowymi

Autorzy Foszcz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimation of regression function parameters by classical and bootstrap methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono opis metodyki oraz analizę możliwości zastosowania niekonwencjonalnych metod statystycznych bootstrapowych w estymacji parametrów funkcji regresji modelowaniu procesów inżynierii mineralnej. Dokonano przeglądu stosowanych metod estymacji parametrów modelu regresji. W celu wstępnego sprawdzenia przydatności analizowanych metod przeprowadzono na podstawie wyników technologicznych wzbogacania rud miedzi z O/ZWR Rejon Polkowice oraz Lubin oceny wpływu zawartości miedzi w nadawie na uzysk. Dokonano estymacji parametrów funkcji regresji metodą klasyczną (metodą najmniejszych kwadratów) oraz za pomocą metod bootstrapowych. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników oszacowania funkcyjnych zależności pomiędzy analizowanymi parametrami dla tych metod.
EN The paper presents description of methodology and analysis of non-classical bootstrap statistical methods application possibilities in regression function parameters estimation of mineral engineering processes. The review of applied methods of regression model parameters estimation was done. In purpose of initial checking of analysed methods, the evaluation of copper contents in feed influence on yield was made for technological results from O/ZWR Polkowice Region and Lubin. The estimation of regression function parameters estimation was done by classical method (Least Square Method) and by bootstrap methods. The comparative analysis of obtained estimation results of functional dependencies between analysed parameters for these methods.
Słowa kluczowe
PL metoda bootstrapowa   funkcja regresji  
EN bootstrap methods   regression function  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 67--78
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Foszcz, D.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, foszcz@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] STATISTICA PL dla Windows. Ogólne konwencje i statystyki. T. 1, StatSoft 1997
[2] Tumidajski T.: Zastosowanie metod statystycznych w analizie procesów przeróbki surowców mineralnych. Katowice, Śląskie Wyd. Techn. 1993
[3] Gajek L., Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Warszawa, WNT 1994
[4] Domański Cz. Pruska K: Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa, PWE 2000
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0192
Identyfikatory