Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0190

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Odpadowe muły węglowe jako element izolacji mineralnej składowisk odpadów

Autorzy Doniecki, T.  Siedlecka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Coaly sludge as the element of mineral insulation of disposal storages
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Składowanie odpadów wiąże się z możliwością zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego wskutek migracji związków chemicznych zawartych w odpadach, których toksyczny charakter negatywnie wpływa na środowisko wodno-gruntowe. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wymagane jest zabezpieczenie terenu składowiska poprzez zastosowanie izolacji mineralnej oraz dodatkowo izolacji syntetycznej podłoża. Do budowy izolacji mineralnej coraz częściej proponuje się wykorzystanie mineralnych odpadów drobnoziarnistych. Najczęściej proponuje się popioły lotne z energetyki zawodowej oraz skały ilaste powstające podczas wydobycia różnego typu kopalin. Potencjalne możliwości zastosowania wykazują również odpadowe muły węglowe z procesów wzbogacania węgla kamiennego. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania mułu odpadowego pochodzącego z KWK Janina w Libiążu jako materiału izolacyjnego stosowanego na terenach składowisk w celach protekcyjnych. Określono podstawowe parametry, takie jak skład mineralny, chemiczny oraz granulometryczny. Ustalono właściwości fizyczne między innymi: gęstość, gęstość objętościową oraz wilgotność optymalną. Skorelowano zmienność przepuszczalności hydraulicznej wraz ze zmianami porowatości efektywnej. Wykazano, że odpadowy muł węglowy może znaleźć zastosowanie jako substytut skał ilastych stosowanych na terenach składowisk w celach izolacyjnych.
EN Waste disposal is connected with hydro-ground environment contamination because of a toxic, chemical compounds migration. Agreement with existing regulations it is demanded of the storage yard protection by mineral insulation and synthetic insulation of the ground. Mineral fine-grained wastes are quite often offered to the mineral insulation building (for example: fly ash from commercial power engineering and clay rocks). It is possible using coaly sludge from coal enrichment process. The paper presents the possibilities of application of coaly sludge from KWK "Janina" (Libiąż) as an insulation material to the protection of hydro-ground environment in the storage yard region. Elementary parameters were defined: mineral composition, chemical composition and grain-size distribution. Additionally, physical properties were defined: density and volumetric density, optimum water content and maximum dry density. Variation of the hydraulic permeability with optimum porosity was correlated. It is possibility to use coaly sludge as the clay rocks substitute to the storage yard insulation.
Słowa kluczowe
PL muły odpadowe   przepuszczalność hydrauliczna   porowatość efektywna  
EN waste slimes   hydro permeability   effective porosity  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 41--46
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Doniecki, T.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
autor Siedlecka, E.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Bibliografia
[1] Doniecki T.: Sztuczne bariery geologiczne, Ekologia, 2005, nr 4
[2] Polska Norma (PN-88/B-04481). Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (D.0 z 2003 Nr 61, poz. 549)
[4] ITB: Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiska odpadów komunalnych, Instrukcja ITB nr 337, Warszawa 1995,
[5] Garbulewski K: Dobór i badania gruntowych uszczelnień składowisk odpadów komunalnych. Rozprawy Naukowe i Monografie, SGGW, Warszawa 2000
[6] Pisarczyk S.: Badania geotechniczne gruntów spoistych stosowanych do budowy uszczelnień mineralnych składowisk odpadów komunalnych, Gospodarka Wodna, 1999, nr 1
[7J Drągowski A., Łuczak-Wilamowska B.: Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich. Przegląd Geologiczny, 2005, vol. 53, nr 8
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0190
Identyfikatory