Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0137

Czasopismo

Inżynieria Biomateriałów

Tytuł artykułu

Bioaktywne kompozyty gradientowe

Autorzy Chłopek, J.  Szaraniec, B.  Michalska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bioactive graded composites
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów o osnowie z polimeru resorbowalnego PGLA modyfikowanych proszkami, takimi jak: HAp naturalny (HAp/n), HAp syntetyczny (HAp/M), bioszkło, TCP i proszek alginianowy. Kompozyty inkubowano w wodzie destylowanej i na podstawie obserwacji mikroskopowych oraz pomiarów przewodnictwa płynu oceniano ich zachowanie "in vitro". W badaniach mechanicznych określano również wytrzymałość na rozciąganie kompozytów. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na zaprojektowanie i wykonanie kompozytów gradientowych o kontrolowanej szybkości rozpuszczania poszczególnych faz.
EN The results are reported on investigation of composites with resorbable polimer PGLA matrix, modified with powders such as natural HAp (HApn), synthetic HAp (HApM), bioglass, TCP and alginate powder. Composites were incubated in distilled water and based on microscopic observations and measurements of conductivity of the liquid, their "in vitro" behavior has been evaluated. Tensile strengths of composites were determined in standard mechanical tests. Obtained results enabled to design and manufacture graded composites with controlled solubility of specific component phases.
Słowa kluczowe
PL kompozyty gradientowe   kompozyty bioaktywne  
EN graded composites   bioactive composites  
Wydawca Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Czasopismo Inżynieria Biomateriałów
Rocznik 2006
Tom R. 9, nr 58-60
Strony 94--97
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tekst pol.-ang.
Twórcy
autor Chłopek, J.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Szaraniec, B.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Michalska, M.
  • AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
[1] Błażewicz S., Stoch L.: Biomateriały. tom 4, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, Akademicka oficyna wydawnicza ELIT, Warszawa 2003.
[2] Będziński R.: Biomechanika inżynierska Wrocław 1997.
[3] Szamański A.: Biomineralizacja i biomateriały. PWN, Warszawa, 1991.
[4] Chłopek J., Morawska A., Adwent M., Cieślik-Bielecka A., Cieślik M.: Degradacja kompozytów polimerów resorbowalnych w warunkach in vivo. Inżynieria Biomateriałów 47-53, (2005), 197-202.
[5] Rosół P., Chłopek J., Pielichowska K., Pielichowski J., Mulica D.: Wpływ dodatków modyfikujących na właściwości poli(laktydo-ko-glikolidu) w warunkach in vitro Inżynieria Biomateriałów 47-53, (2005), 88 92.
[6] Dobrzyński P., Kasperczyk J., Bero M., Nowe możliwości syntezy i zastosowania w medycynie biodegradowalnych kopolimerów glikolidu nie zawierających cyny. Inżynieria Biomateriałów 23-25, (2002), 27-29.
[7] Haberko K., Bućko M., Haberko M., Mozgawa W., Pyda A., Zarębski J., Hydroksyapatyt naturalny - preparatyka, właściwości. Inżynieria Biomateriałów 30-33 (2003), 32-38.
[8] Sindut R., Łączka M., Cholewa-Kowalska K., Kajman J., Szymońska J.: Porowate spieki bioaktywne. Inżynieria Biomateriałów 45, (2005) 16-23.
[9] Stodolak E.: Włókniste materiały węglowe modyfikowane alginianami. Inżynieria Biomateriałów 27, (2003).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0137
Identyfikatory