Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH4-0006-0026

Czasopismo

Prace Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zatrucia tlenkiem węgla z urządzeń gazowych w budownictwie mieszkaniowym w latach 1991-2002

Autorzy Żurański, J.A. 
Treść / Zawartość http://bc.inig.pl:8080/publication/974
Warianty tytułu
Konferencja Nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna EKO KOMIN 2006 (06-08.04.2006 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL budownictwo mieszkaniowe   urządzenia gazowe   zatrucie tlenkiem węgla   tlenek węgla   odprowadzanie spalin   kominy   instalacje gazowe  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2006
Tom nr 136
Strony 67--70
Opis fizyczny 72--76, Bibliogr. 16 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Żurański, J.A.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
[1] Budzynowski, J.: Doświadczenie i praktyka w odbiorze i nadzorze rozwiązań technicznych systemów odprowadzenia spalin stosowanych w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Technika odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowym w świetle wymagań Unii Europejskiej -EKO KOMIN 2001 -Zbiór referatów, Kraków 11-13.03.1999.
[2] Instalacje i urządzenia gazowe. Projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja. Praca zbiorowa pod kierunkiem R. Zajdy. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A., Warszawa 1999.
[3] Nenko, J.: Prawidłowe odprowadzenie spalin jako warunek bezpiecznego użytkowania odbiorników gazowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo i niezawodność działania systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania”, Zakopane 1997, wyd. PZITS, Kraków.
[4] Opaliński, S.: Przyczyny i skutki niewłaściwego działania wentylacji grawitacyjnej. Ciepłownictwo - Ogrzewnictwo - Wentylacja, nr 1,1987.
[5] PN - 77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
[6] PN - 89/B - 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002, poz. 690.
[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dziennik Ustaw Nr 74 z dnia 9.09.1999, poz. 836.
[9] Żurański, J.A.: Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji, wyd. 2, Arkady, Warszawa 1978.
[10] Żurański, J.A, Polubiec, M.: Zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniach. Skala zagrożenia, przyczyny i możliwości zapobiegania. XLI Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Krynica 1995.
[11] Żurański, J.A.: Zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniach. Raport o przyczynach i skali zagrożenia zatruciami w Polsce. Instytut Techniki Budowlanej, maszynopis, Warszawa 1998.
[12] Żurański, J.A.: Jak się ustrzec zatrucia tlenkiem węgla. Administrator, nr 12, 1999.
[13] Żurański, J.A.: Śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniach z gazowymi grzejnikami wody przepływowej.- Kominiarz Polski, nr 4, 2001.
[14] Żurański, J.A.: Analiza przyczyn i zapobieganie zatruciom tlenkiem węgla w mieszkaniach. Instytut Techniki Budowlanej, maszynopis, Warszawa 2003.
[15] Żurański, J.A.: Wentylacja naturalna mieszkań z paleniskami gazowymi a śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla. Forum Wentylacja 2003, 13-14 marca 2003, wyd. Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2003.
[16] Żurański, J.A.: Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz. Forum Wentylacja 2003, 13-14 marca 2003, wyd. Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH4-0006-0026
Identyfikatory