Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0004-0010

Czasopismo

Maszyny Górnicze

Tytuł artykułu

Identyfikacja obciążenia dynamicznego stojaka hydraulicznego

Autorzy Szyguła, M.  Mazurek, K.  Madejczyk, W. 
Treść / Zawartość http://komag.eu/wydawnictwa/maszyny-gornicze/pobieranie
Warianty tytułu
EN Identification of dynamic load of the hydraulic leg
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W chwili obecnej często wykonuje się laboratoryjne badania dynamiczne stojaków hydraulicznych ze względu na wymagania normy PN-EN 1804-2. Podczas badań, niezależnie od metody obciążenia, rejestruje się tylko jeden parametr obciążeniowy - ciśnienie w przestrzeni podtłokowej na typowym przyłączu stojaka. W artykule przedstawiono przebieg i wyniki dynamicznych badań przeprowadzonych na stanowisku wybuchowym dla stojaka z kilkoma punktami pomiaru ciśnienia. Obiektem badań był stojak hydrauliczny obudowy zmechanizowanej wyposażony w dodatkowe przyłącza i kanały pomiarowe. Zastosowana metoda badań pozwoliła na znacznie lepsze poznanie zjawisk zachodzących w cieczy hydraulicznej w stojaku podczas obciążeń dynamicznych oraz na podjęcie prób identyfikacji obciążenia dynamicznego stojaka w wyniku komputerowych badań modelowych.
EN At present, laboratory testing of the hydraulic legs is carried out due to the requirements of the PN-EN 1804-2 Standard. Only one load parameter is recorded during testing irrespectively to the method used - a pressure in an under-piston area at the typical leg terminal. Time process and results of dynamic testing carried out on an explosive stand with few pressure measuring points were given. Hydraulic leg of the powered roof support equipped with additional terminals and measuring channels was the testing object. The employed testing method enabled to study, in a better way, a behaviour of the hydraulic fluid during leg loading as well as to identify dynamic loads in a result of computer model calculations.
Słowa kluczowe
PL stojak hydrauliczny   obciążenia dynamiczne   ciśnienie wewnętrzne   komputerowe badania modelowe   metoda elementów skończonych  
Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Czasopismo Maszyny Górnicze
Rocznik 2006
Tom R. 24, nr 1
Strony 7--11
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Szyguła, M.
  • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
autor Mazurek, K.
  • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
autor Madejczyk, W.
  • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Bibliografia
1. PN-G-15530:1996 Górnicza obudowa zmechanizowana - Stojaki hydrauliczne - Wymagania.
2. PN-G-15537:1999 Górnicza obudowa zmechanizowana - Stojaki hydrauliczne - Badania.
3. PN-EN 1804-1:2004 Maszyny dla górnictwa podziemnego. Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne.
4. PN-EN 1804-2:2004 Maszyny dla górnictwa podziemnego. Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej. Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze.
5. Stoiński K.: Obudowy górnicze w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000.
6. Stoiński K., Madejczyk W.: Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów. Prace naukowe 6 - Monografie CMG KOMAG. Gliwice 2004.
7. Szuścik W., Bomersbach G.: Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych. Prace naukowe 5 - Monografie CMG KOMAG. Gliwice 2004.
8. Sprawozdanie nr 1/DLB-2/2005, Badania stojaka hydraulicznego według rysunku W 33.031/1 pod obciążeniem dynamicznym. Laboratorium Badań CMG KOMAG, styczeń 2005.
9. Szyguła M., Mazurek K. i inni: Opracowanie metody symulacji komputerowej obciążenia dynamicznego siłownika hydraulicznego. Dokumentacja CMG KOMAG o symbolu ES/BDO-8899OR1. Gliwice 2004 (nie publikowana).
10. Szyguła M., Mazurek K. i inni: Badania symulacyjne obciążenia dynamicznego siłownika hydraulicznego. Dokumentacja CMG KOMAG ES/BDO-8899OR3. Gliwice 2005 (nie publikowana).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0004-0010
Identyfikatory