Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0003-0125

Czasopismo

Mechanics / AGH University of Science and Technology

Tytuł artykułu

Wibroizolowany przejazd samochodowy

Autorzy Targosz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Vibroisolated car driveway-passage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problem elementów dróg torowych i samochodowych na ich skrzyżowaniach. Praca dotyczy zagadnień istotnych z punktu widzenia projektowania i budowy przejazdów na skrzyżowaniach transportu samochodowego i torowego. Transportowi towarzyszy nieodłącznie oddziaływanie dynamiczne na otoczenie. Szczególnie w czasie najazdu lub zjazdu ze skrzyżowania tych dróg, ze względu na zgromadzoną w nim wysoką energię kinetyczną (przekraczającą kilkudziesięciokrotnie energię kinetyczną w trakcie jazdy w warunkach normalnych, tzn. na drodze) dochodzi do długotrwałego przenoszenia fali drgającej poprzez grunt na obiekty inżynierskie, zaś powstające w jego wyniku silne drgania mogą doprowadzić do katastrofy lub uszkodzeń fundamentów obiektów, znajdujących się w pobliżu. Opierając się na analizie układu dyskretno-ciągłego podano nową ideę koncepcji rozwiązania wibroizolowanego przejazdu na skrzyżowaniach dróg transportu samochodowego, przedstawiono symulację dynamiki przejazdu pojazdów samochodowych oraz jej wyniki uzyskane przy wykorzystaniu pakietu systemu MSC YisualNastran4D. Przedstawiono także możliwość zastosowania tej koncepcji w konkretnych przypadkach na skrzyżowaniu dróg jezdnych. W wyniku pracy powstały dwa zgłoszenia do Urzędu Patentowego, które przedstawiono w literaturze.
EN In the article we analyze the problem of elements of railways and car road at their crossings. The work raises issues critical from the perspective of designing and building driveways at the crossings of car and rail transport. Transport of this kind is inherently accompanied by the dynamic effect on the surroundings. Especially at the moment of entering and leaving the crossing due to the kinetic energy accumulated in it (highly exceeding the usual amount of kinetic energy accompanying the "normal" journey i.e. on the road), there is a prolonged transmission of a vibrating wave through soils onto the engineering structures. The resulting strong vibrations may lead to disaster, damage of the foundations of the buildings nearby or other constructions. On the basis of the analysis of the discrete-linear equation we presented a new concept of vibroisolated solution, a passage at the crossings of car transport roads, a simulation of the dynamics of crossing vehicles and its results on the basis of MSC VisualNostron4D System and its possible usage on given crossings. As the result of the research two applications to the Patent Office were created, which are presented in the literature.
Słowa kluczowe
PL wibroizolacja   wspomaganie komputerowe prac inżynierskich  
EN vibroisolation   computer assistance in engineering  
Wydawca AGH University of Science and Technology Press
Czasopismo Mechanics / AGH University of Science and Technology
Rocznik 2005
Tom Vol. 24, no. 4
Strony 281--289
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Targosz, J.
Bibliografia
[1] Targosz J.: Wibroizolacja za pomocą układów o ciągłym i dyskretnym rozłożeniu masy przy wymuszeniu siłowym. ZN AGH, Mechanika, t. 2, z. 4, 1983
[2] Targosz J.: Wibroizolacja za pomocą układu o ciągłym i dyskretnym rozłożeniu masy. ZN AGH, Mechanika, t. 3, z. 4, 1984
[3] Adamczyk J., Stójek Z., Targosz J.: Wibroizolacja podtorzy szynowych. PAN - Oddział Kraków, Prace Komisji Mechaniki Stosowanej, Mechanika, 15, 1991
[4] Adamczyk J., Targosz J.: Palyatestek rezgesszigetelese. KEP-ES HANGTECHNIKA. XXXV.EVF., Budapest, 1989
[5] Targosz J.: Ograniczenie oddziaływań dynamicznych od dróg kolejowych i samochodowych. Monografia, Kraków, KRiDM AGH 2004
[6] Targosz J. i inni: Przejazd drogowo-torowy, wibroizolowany U.P. zgłoszenie patentowe nr. P-369987 z dnia 09.09.2004
[7] Targosz J. i inni: Wibroizolowany przejazd drogowo-torowy. U.P. zgłoszenie patentowe nr. P-369912 z dnia 06.09.2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0003-0125
Identyfikatory