Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH2-0002-0030

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Rola i znaczenie badań eksploatacyjnych w ocenie paliw silnikowych i środków smarowych

Autorzy Jakóbiec, J. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN The role and the meaning of field tests in assessment of engine fuels and lubricants properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano rolę i znaczenie badań eksploatacyjnych jako warsztatu badawczego w zakresie oceny właściwości użytkowych paliw silnikowych. Omówiono czynniki kształtujące jakość i kryterium doboru paliw oraz wpływ warunków pracy silnika podczas eksploatacji samochodu na zmianę właściwości fizykochemicznych środków smarowych.
EN The article presents the function and the meaning of field tests as a research field for determination of exploitation properties of engine fuels. The work describes factors, which have influence on quality and criteria of fuel selection, and the influences of engine work conditions during car exploitation on changes of lubricants phisycochemical properties.
Słowa kluczowe
PL paliwa silnikowe   środki smarowe   badania eksploatacyjne  
EN engine fuels   lubricants properties   field tests  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2005
Tom R. 61, nr 4
Strony 171--177
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Jakóbiec, J.
  • Instytut Technologii Nafty, Kraków
Bibliografia
[1] Jakóbiec J.: Wodór jako paliwo przyszłości dla silników spalinowych. Taksówkarz Polski, 2003 nr 4.
[2] Jakóbiec J., Wysopal G.: Ekologiczno-ekonomiczny aspekt stosowania alkoholu etylowego w paliwach węglowodorowych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. Warszawa 2001.
[3] Jakóbiec J.; Wysopal G.: Benzyna bezołowiowa wysokotlenowa jako paliwo silnikowe przyjazne dla środowiska. Jazda za grosze, 1999 nr 11.
[4] Janik R., Jakóbiec J.: Kierunki rozwoju współczesnych benzyn silnikowych - możliwości techniczno-eksploatacyjne paliw, a oczekiwania użytkowników. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silników Spalinowych KONES'99, Zakopane 1999.
[5] Jakóbiec J.: Badania eksploatacyjne benzyny bezołowiowej wysokotlenowej Et 95 o granicznej zawartości tlenu 2,7% w tłokowych silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym . Dokumentacja 1TN, 1997 nr 2904.
[6] Jakóbiec J., Wysopal G.: Ocena eksploatacyjna uniwersalnego wielofunkcyjnego pakietu dodatków uszlachetniających do benzyn silnikowych. Dokumentacja ITN (praca niepublikowana), 2000.
[7] Jakóbiec J.; Gis W.: Wpływ benzyny na zanieczyszczenia silnika w warunkach eksploatacyjnych. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silników Spalinowych KONES'2003, Wisła 2003.
[8] Jakóbiec J. Biedaczyc P.: Ocena toksyczności spalin samochodu marki POLONEZ-CARO GLI zasilanego benzyną bezołowiową wysokotlenową. KONES'97, Bielsko-Biała 1997.
[9] Jakóbiec J.: Zmiana właściwości użytkowych olejów silnikowych w warunkach eksploatacji. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 2000 nr 11.
[10] Jakóbiec J., Marchut A., Cęckiewicz S.: Wybrane właściwości oleju silnikowego w przypadku zasilania silnika paliwem LPG. Nafta i Gaz, 1997 nr 6.
[11] Jakóbiec J., Urzędowska W., Wysopal G.: Badania eksploatacyjne niskopopiolowego półsyntetycznego oleju silnikowego Aquilafor Gas SG SAE 15W/40 w samochodach marki POLONEZ CARO GLI zasilanych gazem LPG. Dokumentacja ITN, 1998 nr 3075.
[12] Jakóbiec J., Wysopal G.: Jakość paliwa gazowego LPG i oleju silnikowego a stan techniczny silnika. Paliwa ,Oleje i Smary w Eksploatacji, 2000 nr 75.
[13] Jakóbiec J., Urzędowska W., Wysopal G.: Badania właściwości użytkowych oleju silnikowego HELIUS Gas SG/CD SAE I5W/40 do silników zasilanych gazem propan-butan. Dokumentacja ITN, 1999 nr 3179.
[14] Jakóbiec J., Urzędowska W., Wysopal G.: Badania eksploatacyjne olejów silnikowych klasy SJ/CF 15W/40 i SJ/CF IOW/40 w samochodach marki POLONEZ CARO. Dokumentacja ITN, 2000 nr 3401.
[15] Jakóbiec J., Wysopal G.: Oleje silnikowe w samochodach napędzanych gazem propan-butan. Nowoczesny Warsztat, 2004 nr 3.
[16] Jakóbiec J., Wysopal G.: Oleje przekładniowe. Auto expert, 2003 nr 3.
[17] Jakóbiec J., Wysopal G.: Nowe podejście w zakresie oceny właściwości przeciw zużyciowych samochodowych olejów przekładniowych. Dokumentacja ITN, 2002 nr 3578.
[18] Jakóbiec J., Wysopal G.: Próba zastosowania współrzędnościowej techniki pomiarowej do oceny jakościowo-ilościowej zużycia kół zębatych przekładni samochodowych. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 2003 nr 107.
[19] Jakóbiec J. Altkorn B. Wysopal G., Gaździk B.: Badania eksploatacyjne płynów niskokrzepnących samochodowych zastosowaniem nowej generacji ekologicznych dodatków. Dokumentacja ITN, 1999 nr 3259.
[20] Jakóbiec J., Wysopal G.: Ocena eksploatacyjne płynów niskokrzepnących do chłodnic „Long life" przy zastosowaniu zmodyfikowanej normy ASTMD 2847-99. Dokumentacja ITN, nr 3615.
[21] Jakóbiec J., Wysopal G.: Badania porównawcze płynów chłodzących do chłodnic samochodowych opracowanych w ITN z płynem produkcji zachodniej. Dokumentacja ITN, 2000 nr 3411.
[22] Jakóbiec J.: Ocena właściwości użytkowych płynów do mycia i spryskiwania szyb samochodowych przyjaznych dla środowiska. III Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Pojazd a Środowisko, Jedlina 2001.
[23] Jakóbiec J., Wysopal G.: Badania płynów do mycia i spryskiwania szyb samochodowych w warunkach eksploatacji. Dokumentacja ITN, 2001 nr 3442 (niepublikowana).
[24] Jakóbiec J.: Płyn hamulcowy jako jeden z elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowoczesny Warsztat, 2004 nr 6.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH2-0002-0030
Identyfikatory