Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH2-0002-0029

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Stosowanie biocydów oraz neutralizacja H2S na obiekcie PMG Swarzów w latach 1989-2004

Autorzy Turkiewicz, A.  Szwast, R. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Application of biocides and neutralization of H2S in UGS Swarzów in 1989-2004
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a także opracowywano metody przeciwdziałania tworzeniu się H2S w warunkach złożowych. W artykule omówiono wyniki badań monitoringowych płynów złożowych i magazynowanego gazu ziemnego od X do XXV cyklu eksploatacji, a także przedstawiono efekty działań prewencyjnych z zastosowaniem biocydów, które zrealizowano na badanym obiekcie magazynowania gazu ziemnego w ostatnich latach. Ponadto zaprezentowano aktualny stan prac laboratoryjnych i wdrożeniowych w tym zakresie, z uwzględnieniem nowatorskich metod i rozwiązań opracowanych przez Zakład Mikrobiologii INiG w Krakowie oraz Dział Podziemnego Magazynowania Gazu SZGNiG w Sanoku.
EN Occurrence of hydrogen sulfide in natural gas from UGS Swarzów became the beginning of detailed microbiological and chemical researches for this object. The reasons of this phenomenon and processed protection methods against creating of hydrogen sulfide (H2S) in deposit conditions are searched. In the paper the results of monitoring researches of deposit liquids and stored natural gas are submitted, and the results of preventive measures with application of biocides are submitted too, executed in UGS from last years. It is specified actual laboratory works in this area, innovative methods and solutions, developed by the Department of Microbiology of Oil and Gas Institute in Kraków and the Department of Underground Gas Storage SZGNiG in Sanok.
Słowa kluczowe
PL biocydy   Swarzów   siarkowodór   gaz ziemny  
EN biocides   hydrogen sulfide   natural gas  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2005
Tom R. 61, nr 4
Strony 166--170
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., fot.
Twórcy
autor Turkiewicz, A.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor Szwast, R.
  • PGNiG S.A. Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok
Bibliografia
[1] Edyvean R.G.J.: Biodeterioration Problems of North Sea Oil and Gas Production. Int. Biodet. 23, 1987.
[2] Green P.N. et al.: Biocide Testing for the North Sea Oil Industry. Procc. of the Int. Conference Aberdeen, 1986.
[3] Hill E.C.: Microbial problems in the offshore Oil Industry. Procc. of the Int. Conference Aberdeen, 1986.
[4] Nemati N. et al.: Mechanistic study of microbial control of hydrogen sulphide production in oil reservoirs. Biotechnol. Bioeng. Sep., 2001 nr 5, 74 (5) s. 424-434, .
[5] Niewiadomska A.: Badania procesów mikrobiologicznych w PMC Swarzów i metody zapobiegania powstawaniu biologicznego H2S. Nafta-Gaz 1994 nr 11.
[6] Orphan V.J. et al.: Comparitive analysis of methane-oxidizing archea and sulphate reducing bacteria in anoxic marine sediments. Applied Environ. Microbiology. Apr. 2001 nr 67 (4) s. 414-34.
[7] Turkiewicz A.: Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku złożowym podziemnvch magazynów gazu. III Konf. Naukowa Politechni­ki Łódzkiej nt.: „Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych". Łódź, 2003.
[8] Turkiewicz A., Niewiadomska A., Kapusta P.: Hydrogen sulflde formation prevention in the case of underground gas storage in Poland. Tokyo 22-nd Gas Conf.; Nafta-Gaz 2003 nr 6 s. 41-46.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH2-0002-0029
Identyfikatory