Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH2-0002-0028

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

75 lat obecności powierzchniowych badań geochemicznych w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Autorzy Sechman, H.  Dzieniewicz, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN 75 years of surface geochemical survey applied for hydrocarbon exploration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zarys historii wykorzystania powierzchniowych badań geochemicznych w lądowych poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w okresie ostatnich 75 lat. W oparciu o wybraną literaturę, a także doświadczenie i wiedzę autorów przedstawiono historię rozwoju powierzchniowych metod geochemicznych oraz ich znaczenie dla poszukiwań naftowych na świecie. Na tym tle uwypuklono pionierskie dokonania i osiągnięcia naukowców rosyjskich i amerykańskich. Osobno zaprezentowano historię i zakres prowadzonych badań geochemicznych w Polsce, a także zasygnalizowano osiągnięcia geochemików z innych krajów w zakresie tego typu badań.
EN The paper present historical overview of the application of surface geochemical survey for onshore exploration for oil and gas deposits for last 75 years. Basing upon the chosen literature as well as Author's knowledge and experience, the history was presented of surface geochemical exploration methods on the world with the special attention paid to pioneer achievements of Russian and American scientists. Separately, the history and scope of surface geochemical survey in Poland was introduced. Additionally, the progress in such studies made in other countries was highlighted.
Słowa kluczowe
PL badania geochemiczne   ropa naftowa   gaz ziemny  
EN geochemical survey   oil deposits   gas deposits  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2005
Tom R. 61, nr 4
Strony 150--165
Opis fizyczny Bibliogr. 147 poz., rys.
Twórcy
autor Sechman, H.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków
autor Dzieniewicz, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków
Bibliografia
[1] Link W.K.: Significance of oil and gas seeps in world oil exploration. AAPG Bull., 1952, v. 36, no. 8, s. 1505-1540.
[2] Brod I.O., Jeremienko N.A.: Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geol. Warszawa, 1957.
[3] Ney R.: Perspektywy rozwoju poszukiwań i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce na tle dotychczasowego rozpoznania geologicznego. Rozdz. XII w: Bakirow A.A.: Poszukiwania i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Wyd. Geol. Warszawa, 1973, s. 434-491.
[4] Sokołow W.A.: Gazowaja sjemka. Azerb. Nieft. Choz., 1933, no. 9.
[5] Sokołow W.A.: Mietody analiza gazow. Gostoptiechizdat, Moskwa, 1958.
[6] Sokołow W.A., Grigoriew G.G.: Mietodika i riezultaty gazowych gieochimiczeskich nieftiegazopoiskowych rabot. Gostoptiechizdat, Moskwa, 1962, s. 403.
[7] Tedesco S.A.: Surface geochemistry in petroleum exploration. Chapman & Hall Int. Thomson Publ. Co., New York, 1995, s. 206.
[8] Mogilewskij G.A.: Microbiological investigation in connection with gas surveying. Razviedka Niedra, 1938, v. 8, s. 59-68.
[9] Mogilewskij G.A.: Osnownyje waprosy mikrobiologiczeskowo metoda poiskow niefti i gaza. Sbornik - Geochimiczeskije metody poiskow nieftianych i gazowych miestorożdienii, Izd. AN SSSR 1959.
[10] Elinson M.M.: K waprosu o mietodikie izuczenija gazosodierżanya w gornych porodach. AN SSSR, OTN, 1949, nr 2.
[11] Subbota M.I.: Nowaja metodika gazokiernowoj sjemki. Sbornik - Geochimiczeskije metody poiskow niefti i gaza, Gostop­tiechizdat, Moskwa, 1953
[12] Jasieniew B.P.: Rezultaty i effiektiwnost gazowoj sjomki. Sbornik - Geochimiczeskije metody poiskow nieftianych i gazowych miestorożdjenij. Izdatielstwo AN SSSR, Moskwa, 1959, s. 72-95.
[13] Grigoriew G.G., Frołow W.A.: Opyty primienienija gazowo karotaża. Sbornik - Geochimiczeskije metody poiskow niefti, Gostoptiechizdat. Moskwa, 1950.
[14] Grigoriew G.G., Subbota M.P., Turkieltaub H.M., Jaseniew B.K.: Gazowaja i kernowaja sjemka. Gostoptiechizdat. Moskwa, 1954.
[15] Karcew A.A., Tabasaranskij Z.M., Subbota M.I., Mogilewskij G.A.: Geochimiczeskije metody poiskow i razwiedki nieftianych i gazowych miestorożdienii. Gostoptiechizdat, Moskwa, 1954, 430 s.
[16] Antonow P.L.: O diffuzjionnoj pronicajemosti niekotorych glinistych porod. Sbornik- Gieochimiczeskije metody poiskow niefti i gaza, Gostoptiechizdat, Moskwa, 1954.
[17] Szlezinger N.A., Nowożenowa Ł.: Fluorescentnyj metod otkrytija nieftipri geologo-razwiedocznych robotach. Bjołł. Wsjec. Chim. 0-wa, 1941, no. 4.
[18] Sulin W.A.: Wody nieftjanych miestorożdienij w sistiemie prirodnych wod. Gostoptiechizdat, Moskwa, 1946.
[19] Kowda W.A., Sławin S.S.: Poczwienno-geochimiczeskije pokazatieli nieftienosnosti niedr. AN SSSR, 1951.
[20] Karcew A.A.: Gieochimiczeskije mietody isliedowanijpripoiskach niefti i gaza. Niedra, Moskwa, 1964.
[21] Starobiniec I.S.: O geochimiczeskich dokazatielstwach epigeneticzeskich tipow ocnownoj czasti ugliewodorodnych gazow porod opornych gorizontow. Tr. WNIIJGT, wys. 16, 1973.
[22] Starobiniec I.S.: Gazochimiczeskije pokazatieli niefliegazonosti i prognoz sostawa ugliewodorodnych skoplienij. Niedra, Moskwa, 1986, 200 s.
[23] Mandelbaum M.M., Isajew W.S., Koroliew W.I., Drobot D.I., Liebiedz G.G., Łochmatow G.I., Łysow B.A., Rybakow B.Ł.: Teorija i metodika geochimiczeskich poiskow zalieżej niefti i gaza na sibirskoj platformie. Izdatielstwo Irkutskowo uniwiersiteta, Irkuck 1982.
[24] Geodekjan A.A. & Karus E.W.: Gieochimiczeskije mietody poiskow miestorożdienij niefti i gaza. Nauka, Moskwa, 1983, s. 200.
[25] Kuzmin Y.Y.: Analysis of results and methods of increasing the effectiveness of geochemical exploration for oil and gas on the Russian plate. International Geological Review, September 1983: 1089-1094.
[26] Brodowskaja M.W., Gadżi-Kasumow A.S., Karcew A.A.: Osnowy geochimii, geochimiczeskije metody poiskow, razwiedka i kontrola za razrabotkoj miestorożdjienij niefti i gaza. Niedra, Moskwa, 1989.
[27] Geodekjan A.A. & Karcew A.A.: O geochimiczeskich mietodach poiskow zalieżi niefti i gaza. Gieołogia niefti i gaza, 1991, nr 1, s. 39-40
[28] Laubmayer G.: A new geophysical prospecting method. Zeitschrift fur petroleum, 1933, v. 29, no. 18, s. 1-4.
[29] Davidson M.J.: On the acceptance and rejection of surface geochemical exploration. Oil and Gas Journal Specjał, 1994, June 6, s. 70-76.
[30] Horvitz L.: On geochemical prospecting. Geophysics, 1939, v. 4, no. 3, s. 210-228.
[31] Horvitz L.: Near-surface hydrocarbons and petroleum accumulation at depth. Mining Eng., 1954, vol. 6, s. 1205-1209
[32] Horvitz L.: Geochemical exploration for petroleum. Science, 1985, v. 229, s. 821-827.
[33] Rosaire E.E.: Geochemical prospecting for petroleum. AAPG Bull., 1940 v. 24, s. 1400-1433.
[34] McDermott E.: Geochemical exploration (soil analysis) with speculation about the genesis of oil, gas and other mineral accumulations. AAPG Bull., 1940, v. 24, 5, s. 859-881.
[35] Donovan T.J.: Petroleum microseepage at Cement, Oklahoma: evidence and mechanism. AAPG Bull., 1974, v. 58, s. 429-446.
[36] Ferguson T.D.: The subsurface alteration and mineralization of Permian red beds overlying several oil fields in southern Oklahoma. Part I. Oklahoma City Geological Society Shale Shaker, 1979, v. 29, s. 172-178.
[37] Price L.C.: Research-derived insights into surface geochemical hydrocarbon exploration, in: D. Schumacher and M.A. Abrams (eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 285-307.
[38] Schumacher D.: Hydrocarbon-inducted alteration of soils and sediments, in: D. Schumacher and M.A. Abrams (Eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 71-89.
[39] Davis J.B.: Studies on soil samples from a "paraffin dirt" bed. AAPG Bull., 1952, v. 36, s. 2186-2188.
[40] Davis J.B.: Petroleum microbiology. Elsevier Publishing Company, New York, 1967.
[41] Hitzman D.O.: Comparison of geomicrobial prospecting methods used by various investigators. Developments in Industrial Microbiology, 1961, v. 2, s. 33-42.
[42] Beghtel F.W., Hitzman D.O., Sundberg K.R.: Microbial oil survey technique (MOST) evaluation of new field wildcat wells in Kansas. APGE Bull., 1987, v. 3, s. 1-14.
[43] Tucker J., Hitzman D.: Long-term and seasonal trends in the response of hydrocarbon- utilizing microbes to light hydrocarbon gases in shallow soils, in D. Schumacher and M.A. Abrams (Eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 353-357
[44] Tanner A.B.: Usefulness of the emanation method in geologic exploration. Chapter in: Geological Survey Research 1960, U. S. Geologic Survey, Professional Paper 400-B, 1960, Bl 11-112.
[45] Sikka D.B.: Possible modes of formation of radiometrie anomalies. Gephysical Abstract, 1963, no. 227, s. 206-265.
[46] Morse J.G., Zinke R.: The origin of radiometrie anomalies in petroleum basins - a proposed mechanism. Oil & Gas Journal Specjał, 1995, June 5, s. 36-38.
[47] Saunders D.F. Burson K.R., Branch J.F., Thompson C.K.: Relation of thorium-normalized surface and aerial radiometrie data to subsurface petroleum accumulaticns. Geophysics, 1993, v. 58, no. 10, s. 1417-1427.
[48] Sandy J.: Radiometrie survey interpretation pitfalls. APGE, Special Publication #3, December 1995, s. 82-92.
[49] Duchscherer W.: Geochemical methods of prospecting for hydrocarbons. Oil and Gas Journal, 1980, v. 78, no. 48, s. 194-209.
[50] Philp R.P., Crisp P.T.: Surface geochemical methods used for oil and gas prospecting - A review. Journal of Geochemical Exploration, 1982, v. 17, s. 1-34.
[51] Saunders D.F., Terry S.A.: Onshore exploration using the new geochemistry andgeomorphology. Oil & Gas Journal, 1985, Sept. 16, s. 126-130.
[52] Saunders D.F. Burson K.R., Thompson C.K.: Observed relation of soil magnetic suscsptibility and soil gas hydrocarbon analyses to subsurface hydrocarbon accumulations. AAPG Bull., 1991, v. 75, no. 3, s. 389-408.
[53] Richers D. M. & Maxwell L.E.: Application and theory of soilgas geochemistry in petroleum exploration, in: Source and migration processes and evaluation techniques, AAPG, Tulsa, Oklahoma, 1991, s. 141-208.
[54] Calhoun G.G.: Fluorescence analysis can identify movable oil in self-sourcing reservoirs. Oil and Gas Journal Special, 1995, June 5, s. 39-42.
[55] Thompkins R.: Redox identification technology - a direct location technique. Oil & Gas Journal, 1993, v. 91, no 30, s. 95-98.
[56] Sundberg K..R.: Surface geochemistry applications in oil and gas exploration. Oil & Gas Journal Special, 1994, June 6, s. 47-58.
[57] McCoy R.M., Blake J.G., Andrews K.L.: Detecting hydrocarbon microseepage using hydrocarbon absorption bands of reflectance spectra of surface soils. Oil & Gas Journal, 2001, May 28, s. 40-45.
[58] Klusman R.W.: Soil Gas and Related Methods for Natural Resource Exploration. New York, John Wiley & Sons, 1993, s. 483.
[59] Boleneus D.: Guidelines for surface geochemical surveying. Oil and Gas Journal, 1994, June 6, s. 59-64.
[60] Drozd R.J., Pazdersky G.J., Jones V.T., Weismann T.J.: Use of compositional indicators in prediction of petroleum production potential (abs.). American Chemical Society Meeting, Atlanta, Georgia, 1981, March 29-April 3.
[61] Jones V.T., Drozd R.J.: Prediction of oil or gas potential by near-surface geochemistry. AAPG Bull., 1983, v.67, no. 6, s. 932-952.
[62] Landrum J.H., Richers' D.M., Maxwell L.E., Fallgater W.: A comparative hydrocarbon soil gas study of the Flathead Valley and Townsend Valley areas, Montana. Journal of Geochemical Exploration, 1989, v. 34, s. 303-335.
[63] MacElvain R.C.: Mechanics of gaseous ascension through a sedimentary column, in W.B. Heroy (ed): Unconventional methods in exploration for petroleum and natural gas, symposium 1: Dallas, Texas, Southern Methodist University Press, 1969, s. 15-28.
[64] Arp G.K.: Effusive microseepage: a first approximation model for light hydrocarbons movement in the subsurface. APGE Bull, 1992, v.8, s. 1-17.
[65] Nelson J.S., & Simmons E.C.: Diffusion of methane and ethane through the reservoir cap rock: implication for the timing and duration of catagenesis. AAPG Bull., 1995, v. 79, no. 7: 1064-1073.
[66] Matthews M.D.: Migration - a view from the top, in: D. Schumacher and M.A. Abrams, (eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 139-155.
[67] Hunt C.W.: Diffusion of methane and ethane through the reservoir cap rock: implications for the timing and duration of catagenesis: discussion. AAPG Bull., 1998, v. 82, no. 9, s. 1754-1755.
[68] Saunders D.F., Burson K.R., Thompson C.K.: Model for hydrocarbon microseepage and related near-surface alterations. AAPG Bull., 1999, v. 83, no. 1, s. 170-184.
[69] Schumacher D.: The dynamic nature of hydrocarbon microseepage: an overview. AAPG Hedberg Conference: "Near-surface hydrocarbon migration: mechanisms and seepage rates", 2001, Sept. 16-19, Vancouver, BC, Canada.
[70] Saunders D.F., Thompson C.K.: Integrated exploration improves wildcat success. World Oil, 1987, v. 205, no. 3, s. 42-46.
[71] Viellenave J., Fontana J., Pyron A.J.: Three exploration methods model gas field in New York. Oil & Gas Journal, 2000, Sept. 11, s. 42-48.
[72] Schumacher D., Leschack L.A.: Surface exploration case histories. Applications of geochemistry, magnetics, and remote sensing. AAPG Studies in Geology, No. 48, Tulsa, OK, USA, 2002, s. 486
[73] Schumacher D.: Managing exploration risks: lessons learned from surface geochemical surveys and post-survey drilling results. Oral Presentation, AAPG Convention Houston, TX, 2002.
[74] Szura T., Klewski F.: Pierwsze badania geochemiczne. Nafta, 1949, nr 12.
[75] Konecki M.: Geochemiczne metody poszukiwań naftowych. Nafta, 1948, nr 1-2, s. 3-34.
[76] Strzetelski J.: Wyniki i interpretacja doświadczalnych badań geochemicznych. Prace Instytutu Naftowego, 1955, v. 40, s. 9-20.
[77] Sulimirski S., Strzetelski J.: Doświadczalny geochemiczny pomiar powierzchniowy z zastosowaniem wskaźnika bitumicznego. Biuletyn Instytutu Naftowego - Nafta, 1951, nr 2, s. 2.
[78] Głogoczowski J.J., Gumółka J., Karaskiewicz J., Karpiński T., Szura T.: Badanie zależności występowania powierzchniowych anomalii geochemicznych od istnienia złoża węglowodorów w okolicy Lubaczowa. Prace Inst. Naftowego, 1962, nr 73, Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice.
[79] Głogoczowski J.J.: Zagadnienia i kierunki współczesnej geochemii naftowej. Nafta, 1963, nr 11, s. 252-254.
[80] Głogoczowski J.J.: Badania geochemiczne Instytutu Naftowego. Sesja Nauk. IG Warszawa, 1974.
[81] Olewicz Z.R., Karpiński T., Gumółka J., Lenk T., Markiel E., Szura T.: Próba zastosowania geochemicznego zdjęcia powierzchniowego i wgłębnego dla oceny perspektywności poszczególnych części wysadu Mogilna. Prace Instytutu Naftowego, 86, Wyd. „Śląsk" Katowice, 1964, s. 3-64.
[82] Karaskiewicz J.: Prace mikrobiologiczne Instytutu Naftowego. Nafta, 1959, nr 11: 312-315.
[83] Karaskiewicz J.: Współczesne zastosowanie mikrobiologii w poszukiwaniach złóż węglowodorów. Nafta, 1961, nr 8, s. 211 -215.
[84] Karaskiewicz J.: Badanie anomalii bakterii utleniających węglowodory w zastosowaniu do poszukiwań złóż węglowodorów. Nafta, 1963, nr kongresowy, s. 16-25.
[85] Karaskiewicz J.: Badania nad zastosowaniem metod mikrobiologicznych w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace IN, Katowice, 1970.
[86] Celary M., Lenk T., Szura T.: Przykład powierzchniowego zdjęcia gazowego w warunkach karpackich. Nafta, 1961, v. 8, s. 209-211.
[87] Szura T.: Aparat do odgazowania wody i płuczki. Biuletyn Instytutu Naftowego - Nafta, 1963, nr 12, s. 3-4.
[88] Olewicz Z.R.: Korelacja w warunkach karpackich obserwacji geologicznych ze zdjęciem geochemicznym w pólnocno-wschodnim rozszerzeniu okna Mszany Dolnej. Geofizyka i Geologia Naftowa, 1965, nr 1-3, s. 2-9.
[89] Matyasik I.: Badania geochemiczne realizowane w IGNiG dla potrzeb górnictwa naftowego. Sympozjum: „Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego". Balice k/Krakowa, 27-28 czerwca 1994, s. 140-152.
[90] Niewiadomska A., Turkiewicz A.: Badania mikrobiologiczne w powiązaniu z badaniami geochemicznymi - metoda karotażu mikrobiologicznego. Sympozjum: „Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego". Balice k/Krakowa, 27-28 czerwca 1994, s. 166-171.
[91] Grocholski S., Szwagrzyk A.: Nowa możliwość wykorzystania powierzchniowego zdjęcia gazowego. Nafta-Gaz, 1996, nr 11, s. 480-485.
[92] Szwagrzyk A., Grocholski S.: New application of surface gas survey. „The geochemical and petrophysical investigations in oil and gas exploration". The 2nd Conference. 10-12 April 1996, Janowice by Cracow: s. 290-297.
[93] Matyasik I., Kupisz L.: Geologiczno-geochemiczne uwarunkowania generacyjne warstw menilitowych depresji strzyżowskiej. Nafta-Gaz, 1996, nr 11, s. 649-480.
[94] Matyasik I., Kupisz L.: Geological and geochemical conditions of hydrocarbon generation in the menilite beds from the south part of the Strzyżów Depression. "The geochemical and petrophysical investigations in oil and gas exploration". The 2nd Conference. 10-12 April 1996, Janowice by Cracow.
[95] Dzieniewicz M., Kuśmierek J., Potera J., Semyrka R.: Perspektywy naftowe fałdu Suchych Rzek w świetle badań geochemicznych (Bieszczady). Geologia, 1978, t. 4, z. 3, s. 37-51.
[96] Dzieniewicz M., Kuśmierek J., Rusta T.: Porównanie wyników powierzchniowych badań geochemicznych z budową struktur podmagurskich w poludniowo-zachodnim obrzeżeniu „okna tektonicznego" Mszany Dolnej. Nafta, 1979, nr 5, s. 145-149.
[97] Dzieniewicz M., Rusta T.: Możliwości prospekcyjne powierzchniowych metod geochemicznych dla określenia w Karpatach ropogazonośności stref o skomplikowanej budowie geologicznej. Praca doktorska, Kraków, Biblioteka Gł. AGH, 1979.
[98] Dzieniewicz M., Mościcki W., Sechman H.: Badnia geotermiczne i geochemiczne wykonane w latach 1988-1989 nad wysadem solnym Mogilno. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 1993, t. 9, z. 1, s. 123-147.
[99] Dzieniewicz M, Koblański A., Sechman H.: Zmienność podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych i możliwość jej wykorzystania w poszukiwaniach złóż węglowodorów. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, 1995, z. 6, s. 27-32.
[100] Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H.: Zastosowanie powierzchniowego zdjęcia geochemicznego i bezpośrednich metod sejsmicznych dla poszukiwań i rozpoznawania złóż naftowych oraz lokalizacji wycieków węglowodorów. Sympozjum nt. „Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego", Balice k/Krakowa, 27-28 czerwca 1994 r.
[101] Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H.: Surface geochemical survey of gas accumulations in Polish Lowlands. Ext. Abstr. EAGE/EAPG 57-th Conference and Technical Exibition - Glasgow, Scotland, 29 May - 02 June 1995.
[102] Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H.: Methods and results of surface geochemical survey as adopted to petroleum exploration in permian structures of Polish Lowelands. Conference and Exhibition: „Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods", Cracow, Poland, 12-15 Sept. 1995.
[103] Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H., Soboń J.: The examples of surface geochemical survey over petroleum accumulation zones in polish lowlands. Book of abstracts, Conference and Exhibition: „Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods", Cracow, Poland, 1-4 Sept. 1998, s. 214-215.
[104] Górecki W., Strzetelski W., Dzieniewicz M., Sechman H., Soboń J.: Soil gas surveys over petroleum areas in Lublin trough and fore sudetic monocline. Oil and Gas News from Poland, 1999, v. 9, s. 55-62.
[105] Górecki W., Strzetelski W., Soboń J.: Zastosowanie metod geochemii powierzchniowej dla interpretacji wgłębnej budowy geologicznej, pułapek naftowych i konturów złożowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Polish Journal of Mineral Resources, 2004, v. 8, s. 145-150.
[106] Strzetelski W., Górecki W., Dzieniewicz M., Sechman H., Falkiewicz A.: Surface geochemical anomalies as related to the structure of variscan elevation in West Pomerania (NW Poland). Oil and Gas News from Poland, 1996, v. 6, s. 187-196.
[107] Strzetelski W., Górecki W., Dzieniewicz M., Sechman H., Soboń J.: The results of surface geochemical measurements in Lublin Trough, SE Poland. P523, Ext. Abstr. v. 2, 60th EAGE Conf. and Technical Exhibition, Leipzig, Germany, 1998, 8-12 June.
[108] Dzieniewicz M., Górecki W., Sechman H.: Powierzchniowe badania geochemiczne w rejonie Abramów - Nasutów. Nafta, 1997, nr 11, s. 497-509.
[109] Dzieniewicz M., Sechman H.: Możliwości wykorzystania powierzchniowych metod geochemicznych. Mat. konf. „Rozwój polskiej myśli w poszukiwaniach naftowych", 25-26 wrzesień 1997, Kraków,: 300-302.
[110] Dzieniewicz M., Sechman H.: Powierzchniowe badania geochemiczne w strefie Abramów-Nasutów w rowie lubelskim w aspekcie poszukiwań naftowych. Polish Journal of Mineral Resources, Geosynoptic Society, Kraków, 2001, v. 3/2001, s. 61-75.
[111] Dzieniewicz M, Sechman H.: Przykłady zastosowań powierzchniowego zdjęcia geochemicznego metodą gazu wolnego. Mat. Konf: Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI w. Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ, Kraków, 28-29 czerwca 2001, s. 363-368.
[112] Dzieniewicz M., Sechman H.: Soil gas method - applicability and examples of study cases in Poland. 21st International Meeting on Organic Geochemistry, 8-12 Sept. 2003, Krakow, Poland. Book of Abstr. Part II: 451-452.
[113] Dzieniewicz M., Sechman H.: Możliwości prospekcyjne gazowych przypowierzchniowych wskaźników geochemicznych w rejonie Radymna (zapadlisko przedkarpackie). Polish Journal of Mineral Resources, 2004, v. 8, s. 125-130.
[114] Pietsch K., Strzetelski W.: Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki). Przegląd Geologiczny, 2000, v. 48, nr 5: 462-463.
[115] Pietsch K., Strzetelski W.: Geochemical and seismic signature of vertical gas migration, SW Polish Lowland. 62-nd EAGE Conference & Technical Exibition SECC, Glasgow, 29 May-2 Jun. 2000, P-02.
[116] Dzieniewicz M., Kuśmierek J., Rusta T.: Optymalizacja techniki prowadzenia zdjęć gazowych w świetle badań eksperymentalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych, 1979, z. 1, s. 37-42.
[117] Dzieniewicz M., Kuśmierek J., Rusta T.: Optimization of soil gas field collection techniques based on experimental studies. APGE Bull., 1985, v. 1, s. 43-56.
[118] Dzieniewicz M., Sechman H.: Kowadło sondy udarowej do badania gruntu. Wzór użytkowy RP nr 58584, WUP, 2001, 05/ 2001.
[119] Dzieniewicz M., Sechman H.: Zestaw do ręcznego pobierania próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych. Patent RP nr 184080, WUP, 2002, 08/2002.
[120] Sechman H.: Wpływ wybranych parametrów środowiska opróbowania na gazowe wskaźniki przypowierzchniowe w naftowych prospekcyjnych badaniach geochemicznych. Praca doktorska. Kraków, Biblioteka Główna AGH, 2003.
[121] Sechman H.: Wybór optymalnej głębokości poboru próbki gazu podglebowego w powierzchniowych badaniach geochemicznych. Geologia (w druku).
[122] Dzieniewicz M., Sechman H.: Badania wpływu czasu przechowywania próbek powietrza podglebowego na mierzone mikrostężenia węglowodorów. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, 2004, nr 1-2, s. 59-67.
[123] Dzieniewicz M., Mościcki J.W.: Opracowywanie wyników powierzchniowych zdjęć gazowych w geologii naftowej. Technika Poszukiwań Geologicznych, 1983, z. 4, s. 26-30.
[124] Dzieniewicz M., Sechman H.: Sposoby opracowywania i przedstawiania wyników powierzchniowych badań geochemicznych. Mat. Konf.: Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI w. Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ, Kraków, 28-29 czerwca 2001, s. 357-361.
[125] Dostalek M: Propane-oxidizing bacteria. Cesk. Biol., 1954, v. 3, s. 173-181.
[126] Stegena L.: On the principles of geochemical oil prospecting. Geophysics, 1961, v. XXVI, no. 4, s. 447-451.
[127] Meinhold R.: Entwicklungsstand und Probleme der geoehemisehen Prospections methoden auf Kohlenwsaaerstoffe. Zeitschr. fur angewandte Geologie, 1959, Heft 10.
[128] Lucon C., Feugere G., Gerard R.E.: Geochemical exploration method accurate in field test. A Gulf Publishing Comp. Publication, Huston, Texas, 1970.
[129] Schlegel H.G.: Algemeine Mikrobiologie. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, 1992
[130] Wagner M., Wagner M., Rasch HJ., Piske J., Baum M.: Microbial prospection for oil and gas. Field examples and their geological background. Conference Cracow, Poland, 1998, AO-05: 118-121.
[131] Wagner M., Rasch H.J., Piske J., Ziran B.: Mikrobielle Prospektion auf Erdöl und Erdgas in Ostdeutschland. Geologisches Jahrebuch, 1998, v. 149, s. 287-301.
[132] Leythauser D., Schaefer R.G., Pooch H.: Diffusion of light hydrocarbons in subsurface sedimentary rocks. AAPG Bull, 1983, v. 67, no. 6, s. 889-895.
[133] Krooss B.M., Leythauser D., Schaefer R.G.: Light hydrocarbon diffusion in a caprock. Chemical Geology, 1988, v.71, s. 65-76.
[134] Krooss B.M., Leythaeuser D.: Molecular diffusion of light hydrocarbons in sedimentary rocks and its role in migration and dissipation of natural gas, in: D. Schumacher and M.A. Abrams, (eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 173-183.
[135] Machel H.G.: Magnetic contrasts as a results of hydrocarbon seepage and migration, in: D. Schumacher and M.A. Abrams, (eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 99-109.
[136] Tóth J.: Thoughts of hydrogeologist on vertical migration and near-surface geochemical exploration for petroleum, in: D. Schumacher and M.A. Abrams (eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression. AAPG Memoir 66, 1996, s. 279-283.
[137] Conolly J.R., Ryall W.R.: Soil-gas surveys help locate new oil fields in Australia. AAPG Bull., 1987, v. 11, 5, s. 542.
[138] Gole M.J., Butt C.R.M.: Biogenic-termogenic near-surface gas anomaly over Gingin and Bootine gas fields, Western Australia. AAPG Bull., 1985, v. 69, no. 12, s. 2110-2119.
[139] Xuejing X.: Local and regional surface geochemical exploration for oil and gas. Journal of Geochemical Exploration, 1992, v. 42, s. 25-42.
[140] Zhang L.: Vacuum desorption of light hydrocarbons adsorbed on soil particles: A new method in geochemical exploration for petroleum. AAPG Bull., 2003, v. 87, no. 1, s. 89-97.
[141] Liu Q. Chan L., Liu Q., Li H., Wang F., Zhang S., Xia X., Cheng T.: Relationship between magnetic anomalies and hydrocarbon microseepage above the Jingbian gas field, Ordos basin, China. AAPG Bull., 2004, v. 88, no. 2, s. 241-251.
[142] Mello M.R., Goncalves F.T., Babiński N.A., Miranda F.P.: Hydrocarbon prospecting in the Amazon rainforest: application of surface geochemical, microbiological, and remote sensing methods, in: D. Schumacher and M.A. Abrams, (eds.): Hydrocarbon migration and its near-surface expression, AAPG Memoir 66, 1996, s. 401-411.
[143] Almeida-Filho R., Miranda F.P., Yamakawa T., Bueno G.V., Moreira F.R., Camargo E.G., Bentz CM.: Data integration for a geologic model of hydrocarbon microseepage areas in the Tona Plateau region, North Tucano basin, Brazil. Can. J. Remote Sensing, 2002, vol. 28, no. 1, s. 96-107.
[144] Romero I., Sequera Z., Perdomo E., Ruggiero A., Arrieche M., Zambrano C, Odehnal M., Giraldo C: Exploration Studies using surface geochemical data: case studies in the Western Venezuelan Basin. AAPG Hedberg Conference "Near-surface hydrocarbon migration: mechanisms and seepage rates", 2002, April 7-10, Vancouver, BC, Canada.
[145] Kumar B., Patii D.J., Kalpana G.: National facility for studies on surface geochemical prospecting of hydrocarbons. 9th Annual India Oil and Gas Review Symposium, 9-10 Sept. 2002, Mumbai: s. 274-278.
[146] El-Bishlawy S., Sehim A., El-Sabbagh M., Habo M., Hodny J.W., Wrigley M.J., Stolpmann H.: Soil gas survey detects mieroseepage through thick evaporitic sequence in Egypt. Oil & Gas Journal, 2001, May 7, s. 36-42.
[147] Takashima I.: Nowa metoda badań zasobów podziemnych. (Tłumaczenie z języka japońskiego), MOL Journal, 1986, s. 39-44.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH2-0002-0028
Identyfikatory