Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0029-0003

Czasopismo

Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud

Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu w KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze działalności badawczo-rozwojowej

Autorzy Teodorski, D.  Sobol-Wojciechowska, J. 
Treść / Zawartość http://czasopismo.cuprum.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Corporate social responsibility in the KGHM Polska Miedź S.A. in the area of research and development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy niniejszego opracowania formułują przesłanie, że w rozwijaniu potencjału i wartości przedsiębiorstwa (w tym także górniczego), kluczowego znaczenia -prócz zasobów materialnych - nabierają wartości niematerialne, w tym te uwzględniające aspekty związane z etyką, dbaniem o środowisko naturalne i ogólnie pojęty interes społeczny. Autorzy odpowiadają na pytanie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Prezentują kilka projektów badawczo-rozwojowych, które realizowane są aktualnie w KGHM Polska Miedź S.A. i świadczą o tym, że Spółka podejmuje działania niematerialne, odpowiedzialne społecznie.
EN The authors of this paper formulate a theorem, that in developing the potential and value of companies (including mining companies), the key role - in addition to material resources - are immaterial values, including those related to ethics, caring for the environment and the interests of the general public. The authors answer the question: what is corporate social responsibility. Also they show a variety of efforts KGHM Polska Miedź S.A. in research and development activities related to social responsibility and they describe several important projects of the company in the field of CSR.
Słowa kluczowe
PL społeczna odpowiedzialność biznesu   CSR   działalność badawczo-rozwojowa  
EN corporate social responsibility (CSR)   CSR   research and development activities  
Wydawca KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Czasopismo Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 35--47
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Teodorski, D.
autor Sobol-Wojciechowska, J.
  • KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
Bibliografia
[1] Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Fryca J., Jaworski J., 2009, Współczesne przedsiębiorstwo
[2] Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu, Gdańsk, Warszawa.
[3] Gacparski W., Lewicka-Starzłecka A., Rok B., Szulczewski G., 2003, Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej [w:] Gacparski W., Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 54.
[4] Griffin R., 2000, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
[5] Kozłowski S., 1994, Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[6] Kuraszko I., 2010, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.
[7] Ocieczek W., Gajdzik B., 2010, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
[8] Pańków W., 2010, Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
[9] Porter M.E., Kramer M.R., 2006, Strategy and society. The link between competitive advantage and Corporate Social Responsibility, Harward Business Re-view, 84(12).
[10] Rybak M., 2004, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[11] Wołczek P., 2010, Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu strategicznym, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
[12] www.kghm.pl (odczyt dnia: 30.09.2011)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0029-0003
Identyfikatory