PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dostosowanie pieca tunelowego do zmiennej produkcji, różnych gatunków i asortymentów materiałów ogniotrwałych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Adjusting a tunnel kiln to changeable production, different grades and assortments of refractory materials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Piec tunelowy do wypalania materiałów ogniotrwałych jest urządzeniem o wysokiej sprawności energetycznej, jednak pod warunkiem, że jest eksploatowany zgodnie z założeniami projektowymi, czyli z nominalną wydajnością, wypalając założone gatunki i asortymenty wyrobów. Wymagania rynkowe zmuszają do produkowania wyrobów ogniotrwałych, czasami bardzo odmiennych od tych, dla których piec został zaprojektowany. Rezultat jest taki, że piec tunelowy pracuje w bardzo niestabilnych warunkach, co skutkuje z jednej strony nie zawsze zadowalającą jakością wyrobów, a z drugiej strony obniżoną sprawnością energetyczną. Wskaźniki zużycia gazu (energii) na jednostkę produkcji rosną tak znacząco, że nierzadko bliższe są wskaźników dla pieców okresowych niż tunelowych. Modernizacja istniejących, ale również budowa nowych pieców tunelowych, powinna uwzględniać zmienność warunków pracy pieca. Takie, z pewną przesadą mówiąc, uniwersalne konstrukcje pieców tunelowych istnieją, zostały sprawdzone w codziennej pracy i zostaną omówione w niniejszym referacie.
EN
A tunnel kiln for firing refractory materials is a high efficiency unit provided, however, that it is used in line with the design assumptions, i.e. nominal efficiency, firing the intended grades and assortments of products. Market requirements force plants to produce refractories that are sometimes very different from the ones for which the kiln has been designed. As a result, the tunnel kiln works in unstable conditions, which sometimes leads to unsatisfactory quality of products on the one hand, and lower energy efficiency on the other hand. The gas (energy) consumption indexes per a production unit are rising so much that they frequently resemble indexes for periodic rather than tunnel kilns. Modernisation of the existing as well as construction of new tunnel kilns should take consideration the changeability of kiln operation conditions. Such “universal” constructions of tunnel kilns do exist. They have been tested in everyday work and will be discussed in this paper.
Rocznik
Strony
670--674
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Baza danych fi rmy: Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej „PiecoSerwis” Sp. z o.o.
  • [2] Patent Nr P.209570 na wynalazek pt. „Piec tunelowy z regulacyjnymi odciągami spalin”.
  • [3] Ostrowski T.: Suszarnie i piece w przemyśle materiałów ogniotrwałych, Wyd. Śląsk, Wyd. 1, Katowice, (1967).
  • [4] Mamykin P.S., Lewczenko P.W., Striełow K.K.: Piece i suszarnie zakładów materiałów ogniotrwałych, Gosudarstwiennoje Nauczno-Tiechniczeskoje Izdatielstwo Literatury po Cziernoj i Cwietnoj Metalugii, Swierdłowsk, 1963.
  • [5] Zgłoszenie patentowe Nr P.395678 na wynalazek pt. „Wielofunkcyjny piec tunelowy”.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0028-0193
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.