PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Dolomites of polish deposits in aspects of the domestic refractory industry – possibilities and limitations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dolomity jako kopaliny wielosurowcowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Do tego celu są one aktualnie pozyskiwane ze złoża „Brudzowice” w regionie śląsko-krakowskim. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów dolomitów o właściwościach najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb produkcji materiałów ogniotrwałych, zachodzi potrzeba ponownego rozeznania krajowej bazy zasobowej. Dokonując go należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualne, coraz bardziej wygórowane wymagania jakościowe stawiane tym surowcom, ale także realia gospodarczo-ekonomiczne, związane z opłacalnością - niekiedy koniecznej, lecz kosztownej i kolidującej często z masowym wydobyciem - eksploatacji selektywnej oraz wielkością zapotrzebowania ze strony przemysłu materiałów ogniotrwałych. W niniejszej pracy przedstawiono syntetyczny zarys tej problematyki z uwzględnieniem wcześniejszych opracowań i ocen. Przeprowadzona analiza krajowej bazy zasobowej dolomitów wykazała, że największe możliwości wykorzystania do produkcji materiałów ogniotrwałych związane są w dalszym ciągu z dolomitami ze złoża „Brudzowice”, a także z innymi złożami regionu śląsko-krakowskiego, zarówno eksploatowanymi (np. „Ząbkowice Będzińskie”, „Libiąż”), jak i rezerwowymi („Chruszczobród”). Potencjalnie interesującymi obiektami wydają się również być złoże „Winna” zlokalizowane w regionie świętokrzyskim oraz fragmenty niektórych złóż dolnośląskich, w szczególności „Ołdrzychowice-Romanowo”. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych badań kopaliny dolomitowej, zarówno mineralogiczno-petrografi cznych i chemicznych, jak też rozpoznania złożowego w celu ewentualnego wydzielenia partii złóż spełniających kryteria przemysłu materiałów ogniotrwałych.
EN
Dolomites are used in different industrial branches, also for the production of refractories. For this purpose they are currently obtained only from “Brudzowice” deposit in the Cracow-Silesian region. In connection with progressive exhausting of dolomites especially advantageous for the refractories, their reserves should be again recognized. For this purpose not only higher and higher quality requirements but also economic aspects must be taken into consideration. The latter are connected with a profit of selective exploitation of dolomites as well as with demands of refractory industry. Such kind of exploitation is often expensive and collides with intensive output. The general review of this problem with respect to earlier elaborations and evaluation is the subject of this paper. The analysis of domestic dolomite resources has shown the greatest possibilities of using these raw materials for refractory production with regard to the “Brudzowice” deposit and also other deposits of the Cracow-Silesian region both under exploitation (e.g., “Ząbkowice Będzińskie” and “Libiąż”) and being a reserve (“Chruszczobród”). The “Winna” deposit in the Świętokrzyskie region and some Lower Silesian deposits (especially “Ołdrzychowice- Romanowo”) can be taken into consideration as the potentially interesting sources. However, the dolomite raw materials of this origin require further investigations both mineralogical-petrographic and chemical, as well as the accurate deposit recognizing to indicate their parts with the most suitable parameters for the production of refractories.
Rocznik
Strony
614--618
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Kapuściński T., Łukwiński L., Probierz M.: „Nowe wyniki badań mineralogiczno-technologicznych dolomitów ze złóż Brudzowice i Żelatowa”, Materiały Ogniotrwałe, 48, 1, (1996), 27-32.
 • [2] Karwacki A.: „Czyste surowce węglanowe w złożach marmurów kłodzkich”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2, 3-4, (1986), 367-387.
 • [3] Karwacki A.: „Litologia i petrogeneza marmurów kłodzkich”, Zeszyty Naukowe AGH nr 1357. Geologia z. 47, (1990), 162.
 • [4] Kozłowski S.: Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, (1986), Warszawa.
 • [5] Łukwiński L., Kapuściński T., Ciepaj M.: „Wpływ porowatości otwartej dolomitu ze złoża Brudzowice na jego spiekalność”, Materiały Ogniotrwałe 49, 1, (1997), 5-8.
 • [6] MIDAS (baza.pgi.gov.pl/midas).
 • [7] Nieć M.: Złoża dolomitów. W: R.Ney [red.] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce węglanowe. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, (2000).
 • [8] Radwanek-Bąk B., Bąk B.: „Możliwości wykorzystania krajowych dolomitów dla potrzeb przemysłu materiałów ogniotrwałych”, Materiały XIX Konferencji „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, Rytro 4-6.11.2009, (2009), 233-249.
 • [9] Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P.: „Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi/ Mineral Resources Management 27, z. 1, (2011).
 • [10] Smakowski T., Ney R., Galos K., [red.] Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2008, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, (2010).
 • [11] Strama J., Łukwiński L.: „Zarys badań spiekania dolomitu „Siewierz””, Materiały Ogniotrwałe 32, 6, (1980), 178-182.
 • [12] Sułkowski J.: „Uwagi na temat przydatności dolomitu rędzińskiego w ceramice ogniotrwałej”, Przegląd Geologiczny 3, (1966), 110-114.
 • [13] Wyszomirski P., Galos K.: „Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego”, ISBN 978-83-7464-116-6 Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. KU 0250, Kraków, (2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0028-0184
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.