Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-affc105d-23b9-49c2-a884-41347d8427cf

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Traffic analysis and pavement technology as a tool for urban noise control

Autorzy Kowalski, K. J.  Brzeziński, A. J.  Król, J. B.  Radziszewski, P.  Szymański, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza ruchu i technologia nawierzchni jako narzędzie umożliwiające ograniczenie hałasu drogowego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of noise barriers dividing city space. Improvement in the acoustic conditions after construction completion is possible due to the applied noise protection measures: vehicle speed limit, smooth of traffic flow, use of road pavement of reduced noise emission and the technical improvement of the tramway.
PL Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miejskim, w tym jezdni samochodowych i torowisk tramwajowych, związana jest z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań związanych z bezpieczeństwem, organizacją ruchu pojazdów i wymaganiami ochrony środowiska. W ostatnich latach w Polsce jak i na całym świecie wzrosły oczekiwania społeczne dotyczące hałasu komunikacyjnego. Zgodnie z tzw. „dyrektywą hałasową” UE (2002/49/EC) hałas klasyfikuje się jako jedno z zanieczyszczeń negatywnie wpływających na środowisko. W Polsce przepisy (m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. „W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”) początkowo nałożyły wysokie obostrzenia, przyczyniając się do budowy dużej liczby kosztownych ekranów akustycznych. Następnie wymagania w tym względzie złagodzono („Zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” z 1 października 2012 r.) na skutek protestów związanych ze znaczną ingerencją ekranów w krajobraz, ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu (ograniczanie widoczności) oraz podwyższaniem kosztów inwestycyjnych.
Słowa kluczowe
PL hałas komunikacyjny   modelowanie ruchu   analiza ruchu   prognozowanie ruchu   organizacja ruchu   środowisko   nawierzchnia asfaltowa   interakcja opona-nawierzchnia   technologia  
EN traffic noise   traffic modelling   traffic analysis   traffic forecast   road traffic organization   environment   asphalt pavement   tire-pavement interaction   technology  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2015
Tom Vol. 61, nr 4
Strony 107--125
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kowalski, K. J.
autor Brzeziński, A. J.
autor Król, J. B.
autor Radziszewski, P.
autor Szymański, Ł.
Bibliografia
1. K.J. Kowalski, P. Radziszewski, W. Bańkowski, K. Otkałło, „Tire/pavement noise on the prototype pavement sections” [in Polish]. Metody ochrony środowiska przed hałasem. Teoria i praktyka, Zakopane 2013, pp. 145-157.
2. W. Gardziejczyk, “Influence o road pavements construction technology and texture on vehicle noise” [in Polish], Białystok 2005.
3. W. Bańkowski, “Quite pavements around the world” [in Polish].Materiały Budowlane, nr 11, 2011, pp. 51-53.
4. J. Piłat, P. Radziszewski, Asphalt pavements [in Polish]. WKiŁ, Warszawa 2010.
5. K.J. Kowalski, T. Dare, R.S. McDaniel, J. Olek, R. Bernhard, “Research on a laboratory technique for tirepavement noise assessment of asphalt mixes”. Archives of Civil Engineering, vol. LIX, is. 4, 2013, pp. 561-577.
6. K.J. Kowalski, R.S. McDaniel, A. Shah, J. Olek, „Long Term Monitoring of the Noise and Frictional Properties of PFC, SMA and DGA Pavements”, Transportation Research Record, vol. 2127, 12-19, 2009.
7. A. Brzeziński, A. Ciołkosz-Styk, M. Gruziel, P. Kwiatkowski: Intelligent transportation systems as a chance for cities sustainable development [in Polish]. “Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 pp. 587-599.
8. M. Tracz, J. Bohatkiewicz, „Selected problems of noise protection – suggestions of changes in law regulations and strategies” [in Polish], TransNoise, Zakopane, 2012.
9. A. Brzeziński, P. Włodarek: „Problem stosowania uogólnionego modelu ruchu w procesie planowania i projektowania regionalnej i lokalnej sieci drogowej” [in Polish]. General Directorate of National Roads and Motorways Conference: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Politechnika Warszawska, 2010.
10. A. Brzeziński: „Znaczenie modelowania ruchu w analizach sieci drogowej” [in Polish]. General Directorate of National Roads and Motorways Conference: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. General Directorate of National Roads and Motorways, 2010.
11. P. Śleszyński, „Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne w rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy oraz Struktura i rozmieszczenie miejsc zamieszkania, pracy i edukacji w Warszawie według rejonów komunikacyjnych” [in Polish]. IGiPZ PAN, 2010.
12. P. Mioduszewski, “Road nosiness in Poland and in another European Union countries” [in Polish]. Metody ochrony środowiska przed hałasem. Teoria i praktyka, Zakopane 2013, pp. 159-173
13. I. Ruttmar, “Pavement technologies for quite pavements – comparison. Wymagania techniczne w Polsce i w Niemczech” [in Polish], Proceedings of Transnoise Conference, Zakopane 2013
14. M. Książek, P. Nowak, S. Kivrak, J. Rosłon, L. Ustinovichius, “Computer-aided decision-making in construction project development”, Journal of Civil Engineering and Management, vol. 21, is. 2, 2015, pp. 248-259.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-affc105d-23b9-49c2-a884-41347d8427cf
Identyfikatory
DOI 10.1515/ace-2015-0039