Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af7dc816-35f7-4e6e-82e3-584c0faa9ba2

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Ewolucja i nowe trendy w zarządzaniu strategicznym

Autorzy Macias, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The evolution and new trends of the strategic management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia genezę, istotę, proces, klasyczny model, ewolucję oraz przyszłe trendy zarządzania strategicznego, które obejmuje następujące kwestie: strategia i jej środowisko (proces strategu i top management), strategia ogólna korporacji i modele finansowe, wzrost i wejście na rynki, branża (sektor) i konkurencja, teoria zasobowa firmy.
EN The article presents genesis, essence, process, classical model, evolution and future trends of the strategic management which includes the following issues: strategy and its environment (the process of strategy and top management), the overall corporate strategy and financial models, growth and entry into the markets, the industry (sector) and competition, the theory of corporate resources.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie strategiczne   strategia   korporacja   konkurencja   teoria zasobowa firmy  
EN strategic management   strategy   top management   corporate strategy   theory of corporate resources  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2015
Tom R. 47, nr 7-8
Strony 2--7
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
autor Macias, J.
Bibliografia
1. Ansoff H.L, Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion, Richard D. Irwin, Homewood 1965.
2. Ansoff H.L, Declerck R.R, Heynes R.L., From Strategic Planning to Strategic Management, London, New York, 1976.
3. Beaver G., The Strategy Payofffor Smaller Enterprises, "Journal of Business Strategy" 2008, voL 28, no. l.
4. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
5. Boyd B.K., Haynes K.T., Hitt MA., Bergh D.D., Ketchen, Jr., D.J., Contingency Hypotheses m Strategic Management Research: Use, Disuse, or Misuse?, "Journal of Management" 2012, vol. 38, no.l.
6. Chandler, Jr., A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Enterprise, MIT Press, Cambridge, MA,1962.
7. Copeland T., Coller T., Murrin J., Measuring and Managing the Value of Companies, 2 nd ed., J. Wiley, New York 1994.
8. Cummings S., Daellenbach U., A Guide to the Future of Strategy?: The History of Long Range Planning, "Long Range Planning" 2009, vol. 42, no. 2.
9. Dasgupta S., Sanyai D., Bridge to the Future: Connect Your Strategies in an Interconnected World, "Foresight" 2009, vol. 11, no. l.
10. Furrer O., Thomas H., Goussevskaia A., The Structure and Evolution of the Strategic Management Field: A Contenet Analysis of 26 Years of Strategic Management Research, "International Journal of Management Reviews" 2008, vol. 10, issue l.
11. Gimbert X., Bisbe J., Mendoza X., The Role of Performance Measurement Systems in Strategy Formulation Process, "Long Range Planning" 2010, vol. 43, issue 4.
12. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola Difin, Warszawa 2001.
13. Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, „Ekonomista", nr 5/2005.
14. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2001.
15. Hagiu A., Yoffie D.B., Whafs Your Google Strategy?, "Harvard Business Review" 2009, vol. 87, no. 4.
16. Hoskinsson R.E., Hitt M.A., Wan W.P., Yiu D., Theory and Research in Strategic Management: Swings of Pendulum, "Journal of Management" 1999, vol. 25.
17. Jamróg J.J., Vickers M., Overbolt M.H., Morrison C.L., High - Performance Organizations: Finding the Elements of Excellence, "People & Strategy" 2008, vol. 31, issue l.
18. Janasz K., Janasz W, Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
19. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne -rosnące znaczenie podejścia organicznego, „Organizacja i Kierowanie", nr 3/2004.
20. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
21. Kapłan R.S., Norton D.P, The Office of Strategy Management, „Harvard Business Review" 2005, vol. 83, no. 10.
22.Kenney G., Diversification: Best Practices of the Leading Companies, "Journal of Business Strategy" 2012, vol. 33, no. l.
23. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
24.Learned E.P, Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D., Business Policy:Text and Cases, R.D. Irwin, Homewood, IŁ, 1965.
25. Mintzberg H., The Rise and Fali of Strategic Planning, "Harvard Business Review" 1994, vol. 72, January - February.
26.Nag R., Hambrick D.C., Chen M.J., What Is Strategic Management, Really?, Inductive Derivation of a Consensus Deflnition of the Field, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 28, no. 9.
27. Obłój K. , Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
28. Rigby D., Bilodeau B., Selecting Management Tools Wisely', "Harvard Business Review" 2007, vol. 85, no. 12.
29. Robbins S.P, Coulter M., Management, Prentice Hall International, Inc, Upper Saddłe River, New Jersey 07458, 1999 (sixth edition).
30. Robbins S.P, DeCenzo D.A., Fundamentals of Management. Essential Concepts and Applications, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NewJersey, 07458, 2004 (fourth edition).
31. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, warszawa 2005.
32. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa - Kraków 2000.
33. Zook C., Allen ]., The Great Repeatable Business Model, „Harvard Business Review" 2011, vol. 89., no. 11.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-af7dc816-35f7-4e6e-82e3-584c0faa9ba2
Identyfikatory
DOI 10.15199/46.2015.7-8.1