Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af7898c3-f9e4-4095-b1b7-05dc0061b838

Czasopismo

Mosty

Tytuł artykułu

Betony nowej generacji - zalety i wady

Autorzy Woyciechowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule autor dokonuje przeglądu betonów nowej generacji, z uwzględnieniem ich zalet i wad. Szczegółowo opisuje właściwości oraz zastosowanie poszczególnych odmian betonów, które na większą bądź mniejszą skalę stosowane są w budownictwie mostowym w funkcji głównego materiału konstrukcyjnego lub jako materiał pomocniczy.
EN In this article the author reviews the new generation of concretes, with particular regard to their advantages and disadvantages. The article describes in detail the characteristics and uses of different types of concrete, which are used in bridge construction as either the main or auxilary construction material.
Słowa kluczowe
PL beton   właściwości betonu   budowa mostów   mosty  
EN concrete   concrete properties   construction of bridges   bridges  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Mosty
Rocznik 2012
Tom nr 3
Strony 14--19
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Woyciechowski, P.
  • Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. Beton według normy PN-EN 206-1.Komentarz pod redakcją L. Czarneckiego, Polski Cement, Kraków 2004.
2. Chrabczyński G., Woyciechowski P.: Istota i kierunki rozwoju technologii samozagęszczalnych mieszanek betonowych (SCC) w budownictwie. Konferencja Naukowo-Techniczna –„Technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju budownictwa”, Materiały Konferencyjne, str. 15-25, Olsztyn – Łańsk, maj 2002.
3. Czarnecki L., Kurdowski W.: Tendencje kształtujące przyszłość betonu. Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, 47-64, Wisła 2006.
4. Czarnecki L., Łukowski P.: Betony polimerowo-cementowe. „Cement – Wapno – Beton”, 5/2010, 243-258.
5. Flaga K.: Specjalne wymagania stawiane betonom we współczesnym mostownictwie. „Mosty”, nr 2/2010.
6. Flaga K., Śliwiński J.: Betony nowej generacji w budownictwie mostowym. IBDiM, Zeszyt 62 „Beton modyfi kowany do dróg i mostów”, 59-88, Warszawa 2010.
7. Jasiczak J., Wdowska A., Rudnicki T.: Betony ultrawysokowartościowe. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008.
8. Łukowski P., Adamczewski G.: Ocena możliwości samonaprawy kompozytu epoksydowo-cementowego. „Materiały Budowlane”, 5/2010, s. 52-53.
9. Radomski W.: Betony niekonwencjonalne w mostownictwie. Konferencja „Dni Betonu –Tradycja i Nowoczesność”, 831-850, Wisła 2002.
10. Radomski W.: Czy beton ma przyszłość w mostownictwie? „Budownictwo – Technologie – Architektura”, 4 (24)/2003, 22-26.
11. Woyciechowski P., Chudan A., Jackiewicz-Rek W.: Badania wysokopopiołowych mieszanek samozagęszczalnych i betonów. „Inżynieria i Budownictwo”, 2/2006.
12. Zdeb T., Śliwiński J.: Wpływ warunków dojrzewania i dodatku włókien stalowych na wytrzymałość betonu z proszków reaktywnych. „Inżynieria i Budownictwo”, 12/2008.
13. Chan S.Y., Zheng H.: High Performance Concrete in Hong Kong – Shenzhen Western Corridor, SCCT. Annual Concrete Seminar 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-af7898c3-f9e4-4095-b1b7-05dc0061b838
Identyfikatory