PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza wpływu nasycenia kształtek zbrojenia na wybrane właściwości otrzymanych metalowych odlewów kompozytowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of impact of reinforcing preforms saturation on selected properties of obtained metal-matrix composite castings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jakość odlewów kompozytowych jest uwarunkowana wieloma czynnikami. W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów nasycania kształtek zbrojących metalowe odlewy kompozytowe, takich jak temperatura i ciśnienie oraz wpływ struktury zbrojenia na stopień nasycenia a przez to porowatość badanych materiałów. Stwierdzono, iż w przypadku nasycania próżniowego największy wpływ na stopień nasycenia wytworzonych kompozytów ma porowatość zbrojących je kształtek. Dokonano również analizy wpływu stopnia nasycenia na wytrzymałość wybranych materiałów kompozytowych oraz porównano charakter ich niszczenia z charakterem niszczenia czystego stopu wykorzystywanego jako osnowa badanego kompozytu. Analiza objęła także określenie wpływu stopnia nasycenia kształtek zbrojących na uzysk metalu osnowy podczas procesu recyklingu kompozytów.
EN
Quality of composite castings is conditioned by many factors. This paper presents the impact of selected parameters of saturation of preforms reinforcing the metal-matrix composite castings, such as temperature, pressure and reinforcement structure, on degree of saturation and – consequently – porosity of examined materials. It was found that for the vacuum saturation, a saturation degree of produced composites is influenced mostly by porosity of the reinforcing preforms. An analysis of influence of the saturation degree on strength of selected composite materials was also conducted and character of their destruction was compared with character of destruction of a pure alloy used as a matrix of the examined composite. The analysis also included determination of the influence of reinforcement preforms saturation degree on yield of the matrix metal during the process of the composite recycling.
Rocznik
Strony
143--148
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska, 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, Polska
 • Instytut Podstawowych Nauk Technicznych, Akademia Morska w Szczecinie, 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 51-53, Polska
Bibliografia
 • [1] Śleziona, J. (1998). Podstawy technologii kompozytów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [2] Clune, T.W. & Withers, P.J. (1993). An Introduction of Metal-Matrix Composites, Cambridge University Press.
 • [3] Suchy, J. (1995). Kompozyty odlewane, Commision 8.1, CIATF.
 • [4] Dobrzański, L.A. (2006). Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, s. 1600.
 • [5] Pędzich, Z., Gawdzińska, K., Grabian, J. & Trybalska, B. (2006). Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do określania porowatości odlewów kompozytowych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 26/1, 87-96.
 • [6] Grabian J. (2001). Nasycanie zbrojenia z ceramicznych włókien nieuporządkowanych podczas wytwarzania odlewów z kompozytów metalowych, Studia nr 35, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin.
 • [7] Schuster, P.M., Skibo, D.M., Bruski, R.S., Provencher, R. & Riverin, G. (1993). The recycling and reclamation of metal. Matrix Composites, JOM, May 1993, s. 26-30.
 • [8] Nagolska, D., Szymański, P. & Pędzich, Z. (2006). Rola parametrów struktury kształtki zbrojącej w procesie recyklingu metalowych kompozytów z nasycanym zbrojeniem, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 26 [1], s. 77–86.
 • [9] Jackowski, J., Nagolska, D., Szweycer, M., Szymański, P., Gawdzińska, K. & Grabian J. (2006). Recykling metalowych odlewów kompozytowych, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, s. 479-486.
 • [10] Jackowski, J. (2004). Porowatość odlewów kompozytowych wytwarzanych przez nasycanie zbrojenia metalem, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy nr 380, Poznań.
 • [11] Gawdzińska, K., Pędzich, Z. & Grabian J. (2005). Próba określenia porowatości zbrojenia metalowych kompozytów nasycanych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 25/1, 15-12.
 • [12] Mortensen, A. Metal Matrix Composites in Industry: an Overview Laboratoire de Mettallurgie Mecanique Departement des Materiaux, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.
 • [13] Ashby, M.F. (1998). Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim WNT, Warszawa, s. 432.
 • [14] Sobczak, J. (1996). Metalowe materiały kompozytowe, Instytut Odlewnictwa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-af3b3a9c-95c2-4d85-ba74-2ac346315681
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.