Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af2778bd-5761-4761-9ba7-6b3f7f8fe272

Czasopismo

Aktualne Problemy Biomechaniki

Tytuł artykułu

Przykład implementacji systemów trakingowych oraz sytemu Cave w procesach rehabilitacyjnych dzieci

Autorzy Gzik, M.  Wodarski, P.  Joszko, K.  Stachowiak, E.  Bieniek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Example of implementation of tracking systems and Cave system in processes of children rehabilitation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykorzystanie Technologii Wirtualnej Rzeczywistości w procesach terapeutycznych cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców i terapeutów na całym świecie. Dzięki uniwersalności wirtualnych systemów można w łatwy sposób dostosowywać je do zindywidualizowanych terapii. Przeprowadzone obserwacje zachowań dzieci podczas gier i zabaw w systemie Cave, będącym największym osiągnięciem ostatnich lat w dziedzinie systemów wirtualnej rzeczywistości, dostarczają wniosków na temat przydatności tej technologii w diagnostyce i rehabilitacji. Wykorzystanie systemów śledzenia ruchu pozwala sprawdzenie poprawności wykonanych przez uczestnika ruchów oraz zwiększa atrakcyjność systemu. Wyniki jednoznacznie wskazują na wzmożoną aktywność ruchową z udziałem systemu Cave, który jednocześnie zachęca i motywuje do ćwiczeń np. poprzez zabawę.
EN The use of Virtual Reality Technology therapeutic processes is of great interest of scientists and therapists around the world. With this system patient can have individualized therapy. According to observations of children in games and activities in the Cave, which is the greatest achievement of recent years in the field of virtual reality systems, provide conclusions about the usefulness of this technology in the diagnosis and rehabilitation. The use of tracking systems allows validation performed by the participant movements and increases the attractiveness of the system. The results clearly indicate that increased physical activity involving Cave system, which simultaneously encourages and motivates to exercise, eg through play.
Słowa kluczowe
PL technologia wirtualnej rzeczywistości   system Cave   rehabilitacja  
EN Virtual Reality Technology   Cave system   rehabilitation  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Rocznik 2013
Tom z. 7
Strony 59--62
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Gzik, M.
autor Wodarski, P.
autor Joszko, K.
autor Stachowiak, E.
autor Bieniek, A.
Bibliografia
[1] Wilson J.R., D’Cruz M.: Virtual and interactive environments for work of the future, Int. J. Human-Computer Studies 64, 2006 s. 158–169
[2] Cikajlo I., Matjačić Z.: Advantages of virtual reality technology in rehabilitation of people with neuromuscular disorders, Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia
[3] McAndrew Young M.P., Jonathan B. Dingwell and Jason M. Wilken, Changes in margins of stability during human walking in destabilizing environments, 6ISB Brussels, 2011
[4] Cikajlo I., Rudolf M., Goljar N., Matjačić Z.: Continuation of balance training for stroke subjects in home environment using virtual reality, Proc. 8th Intl Conf. Disability, Virtual Reality & Associated Technologies, ISBN 978 07049 15022, Chile, 31 Aug. – 2 Sept, 2010
[5] BRUTM. Unidade de Reabilitação do Equilíbrio. Manual do usuário. Versão 1.0.7. Versão do Software: 1.3.5.0. Uruguai: Medicaa, 2006.
[6] Riener R., Harders M.: Virtual Reality in Medicine, ISBN 978-1-4471-4010-8, London, 2012
[7] Luo Z., Lim C.K., Chen I., Yeo S.H.: A virtual reality system for arm and hand rehabilitation, Front. Mech. Eng. 6(1), 2011, s. 23–32
[8] Mujber T.S., Szecsi T., Hashmi M.S.J.: Virtual reality applications in manufacturing process simulation, Journal of Materials Processing Technology 155–156, 2004 s. 1834–1838
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-af2778bd-5761-4761-9ba7-6b3f7f8fe272
Identyfikatory