Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af243171-cf75-4059-a7a7-44abae02cda0

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Przyszłość węgla jako paliwa energetycznego

Autorzy Dubiński, J.  Koteras, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Future of coal as energy fuel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze światowym i krajowym zapotrzebowaniem na energię i rolą węgla w tym obszarze. Na podstawie danych dotyczących produkcji węgla i jego zasobów oraz zróżnicowanych uwarunkowań występujących w wybranych krajach opisano rolę węgla w ich strukturze paliwowej. Przedstawione zostały zagadnienie dotyczące wystarczalności zasobów surowców energetycznych na tle aktualnych trendów ich produkcji i konsumpcji oraz światowych prognoz w tym zakresie. Na podstawie prognoz zapotrzebowania Polski na węgiel kamienny i brunatny dokonano oceny wystarczalności krajowych zasobów węgla dla polskiej gospodarki elektroenergetycznej. Wskazano na konieczność efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów węgla dla zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego, tworząc gospodarkę niskoemisyjną opartą na tym paliwie.
EN This paper reviews the issues related to global and national energy supply and the role of coal in this area. Based on data from the production of coal and its resources, as well as various circumstances influencing its production in selected countries, the significant diversified role of coal in their fuel structure was characterized. The issues regarding the availability of sufficient energy resources in comparison to current trends of its production, consumption and global forecasts in energy demand were presented. Based on forecasts of the demand for hard coal and lignite in Poland, an assessment of the sufficiency of Polish coal resources as a fundamental energy source for energy sector was made. The necessity of effective utilization of coal resources in Polish economy to provide its own energy security, by establishing low emission economy, which would rely on this fuel was presented in this article.
Słowa kluczowe
PL węgiel kamienny   węgiel brunatny   surowce energetyczne   baza zasobowa   bezpieczeństwo energetyczne   polityka energetyczna   zapotrzebowanie na energię  
EN hard coal   lignite   energy resources   coal reserves   energy security   energy policy   energy supply  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2012
Tom T. 68, nr 12
Strony 8--12
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Dubiński, J.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor Koteras, A.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
1. BP (2012): BP Statistical Review of Word Energy 2011.
2. BGR (2012): Annual report reserves, resources and availability of energy resources 2011.
3. Dubiński J.: Perspektywy górnictwa podziemnego w Polsce w świetle uwarunkowań światowych. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, nr 2/1/2011. XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. str. 111÷118, 2010.
4. EURACOAL (2012): Anual Report 2011.
5. IEA (2012): The Global Value of Coal.
6. IEA (2012): World Energy Outlook 2011.
7. Ministerstwo Gospodarki: Polityka Energetyczna Polski 2030.
8. Państwowy Instytut Geologiczny (2012): Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2011 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-af243171-cf75-4059-a7a7-44abae02cda0
Identyfikatory