Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-af22d588-f490-4837-b10a-7c41e2e48f34

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Logistyka miejska : nowe spojrzenie na koszty publicznego transportu miejskiego

Autorzy Gogołkiewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN City logistics : new look at the cost of public transport in urban area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z działań logistyki miejskiej jest optymalizowanie działań komunikacji, między innymi w aspekcie tworzenia zachęt do korzystania ze środków transportu zbiorowego, co ma na celu ograniczenie liczby samochodów w centrum miast. Analiza kosztów transportu miejskiego, przede wszystkim kosztów zewnętrznych wskazuje, że efektywne wykorzystanie komunikacji miejskiej niekoniecznie związane jest z finansowym zyskiem takiego systemu. Ciekawym problemem staje się kwestia jak czynnik wprowadzenia bezpłatnej publicznej komunikacji miejskiej wpłynie na efekty zewnętrzne całej komunikacji na obszarze miejskim oraz w jakim stopniu zmieni infrastrukturę komunikacyjną miasta oraz organizację transportu.
EN One of the activities of urban logistics is to optimize communication activities, i.a. in terms of creating incentives to use public transport, which aims to reduce the number of cars in city centers. Analysis of the cost of public transport, especially the external costs, indicates that the effective use of public transport is not necessarily related to financial gain such a system. The interesting problem is the question of how to factor in the introduction of free public transport externalities affect all communications in an urban area and the extent to which changes the communication infrastructure of the city and the transportation.
Słowa kluczowe
PL logistyka miejska   koszty transportu   optymalizacja komunikacji miejskiej  
EN urban logistics   transport costs   urban passenger transport optimization  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 5
Strony 53--56
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gogołkiewicz, M.
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
1. Tundys B., Logistyka miejska, koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
2. Metodologia badania kapitału intelektualnego miast w Polsce, Ernst&Young, Warszawa 2008.
3. Szymczak M., O istocie i funkcjach logistyki miejskiej, w: Współczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Golembska, PWE, Warszawa 2006.
4. Sołtysik M., Teoretyczno – metodologiczne problemy współczesnej logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2001, nr 11.
5. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Warszawa 1999.
6. Rzeczyński B., Logistyka miejska w zarysie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2010.
7. Wyszomirski O., Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
8. Trela M., Ekonomiczne instrumenty systemu internalizacji kosztów zewnętrznych wynikających z eksploatacji środków transportu drogowego w Polsce, rozprawa doktorska, AGH, Kraków 2012.
9. Antov D., Kastasuta uhistransport vahendab autode kasutamist, ww.arvamus.postimees.ee, 14 jaanuar 2013.
10. Vedler S., Free public transit in Tallinn is a hit with riders but yields unexpected results, www.citiscope.org, January 27, 2014.
11. Swope Ch., Why price isn’t everything when it comes to public transport, www.citiscope.org, January 28, 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-af22d588-f490-4837-b10a-7c41e2e48f34
Identyfikatory