Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aeb99fa1-84f5-4055-9135-97de1a57b9bc

Czasopismo

Transport Problems

Tytuł artykułu

Equity in transportation: new approach in transport planning – preliminary results of case study in Cracow

Autorzy Zakowska, L  Pulawska, S 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Równoważność w transporcie: nowoczesne podejście w planowaniu transportu – wyniki wstępnych analiz w Krakowie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The goal of the paper is to present the concept of equity as a new approach in transport and land-use planning. This concept is consistent with the objectives of sustainable development and it is becoming more common in European and world literature. Understanding the idea of equity in the context of the transport system development is very important in creating sustainable cities and regions without discriminating any social groups and creating a cohesive society not exposed to social exclusion due to lack of access to primary and secondary activities. The paper presents some results of the preliminary analysis on transport equity in Cracow. The basic equity level which has been considered here concerns senior citizens, older people living in Cracow area, in terms of their accessibility to transport infrastructure. Taking into account living conditions of elderly pedestrians, contour measures were used, in order to determine accessibility as equity indicator.
PL Artykuł stanowi przedstawienie koncepcji równości, jako nowego podejścia do planowania transportu. Podejście to jest zbieżne z celami zrównoważonego rozwoju oraz jest coraz częściej spotykane w europejskiej i światowej literaturze. Zrozumienie idei równości w kontekście rozwoju transportu jest bardzo istotne w tworzeniu zrównoważonych miast i regionów, które rozwijają się nie dyskryminując żadnych grup społecznych i tworząc spójne społeczeństwo nienarażone na wykluczenie społeczne z powodu braku dostępu do podstawowych i drugorzędnych aktywności. W pracy zaprezentowano również wyniki wstępnych analiz równości transportowej na przykładzie obszaru Krakowa. W analizach wzięto pod uwagę sytuację osób starszych, mieszkających w Krakowie, pod kątem ich dostępności do infrastruktury transportowej. Do określenia dostępności wykorzystano miary konturowe, uwzględniające uwarunkowania w poruszaniu się osób starszych.
Słowa kluczowe
PL kapitał własny   dostępność transportowa   współczynnik dystrybucyjny   model zachowania podróży    wykluczenie społeczne  
EN equity   transport accessibility   distributional factor   travel behaviour model   social exclusion  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Transport Problems
Rocznik 2014
Tom T. 9, z. 3
Strony 67--74
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Zakowska, L
autor Pulawska, S
  • Cracow University of Technology 24 Warszawska St., 31-155 Cracow, Poland
Bibliografia
1. Angiello, G. & Bos, R. & Straatemeier, T. Accessibility measures for planning practice: an overview. In: Applying accessibility tools to address urban and transport planning. The case of the Eurocity of Valença - Tui and the Euroregion of Galicia-Norte de Portugal. COST Action TU1002. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014. P. 25-41.
2. Atkinson, A.B. & Stiglitz, J.E. Lectures in Public Economics. McGraw-Hill. Economics Handbook Series. 1980.
3. COST Action 1002- Accessibility Instruments for Planning Practice. European Science Foundation, edited by Angela Hull, Cecilia Silva and Luca Bertolini, 2012.
4. Czapiński, J. Rodzaje i zakres wykluczenia społecznego w różnych grupach społecznych. In: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 2014. P. 215-218. [In Polish: Czapiński, J. The types and extent of social exclusion in different social groups. Labor market and social exclusion in the context of perception of Poles. Social Diagnosis 2013. Thematic Report.]
5. DfT (2004a), Guidance on accessibility planning in Local Transport Plans - draft guidance for consultation, Department for Transport, London. Published: 4th August 2004. Available at: http://www.accessibilityplanning.gov.uk (Accessed August 2004).
6. Geurs, K.T. & Van Eck, J.R. Accessibility measures: review and applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact. National Institute of Public Health and the Environment, 2001.
7. Kenyon, S. & Lyons, G. & Rafferty, J. Transport and social exclusion: Investigating the possibility of promoting inclusion through virtual mobility. Journal of Transport Geography. 2002. 10 (3). P. 207- 219.
8. Kwarciński, T., Dostępność transportowa jako paradygmat kształtujący wielkość przewozów w publicznym transporcie pasażerskim. Logistyka. 2012. Nr. 2. P. 169-173. [In Polish: Transport accessibility as a paradigm for shaping the size of public transport in passenger transport].
9. Litman, T. Issues in sustainable transportation. Int. J. Global Environmental Issues. 2006. Vol. 6. No. 4. P. 331-347.
10. Litman, T. Evaluating Transportation Equity Guidance For Incorporating Distributional Impacts in Transportation Planning. Victoria Transport Policy Institute. 2013.
11. Lisiak, T. Wykluczenie społeczne oraz grupy zagrożone marginalizacją. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Społecznie znaczy ekonomicznie…”. Available at: www.ieries.com.pl/archiwum/artykuly/RIES_20100625948_wykluczenie_spoleczne.pdf [In Polish: Social exclusion and groups vulnerable of marginalization. Project co-funded by EU in frame of the European Social Fund "Economically means socially ...".]
12. Olszewski, P. Walking as a mode of transport – a planning and policy perspective. In: Prace Naukowe. Budownictwo. Zeszyt nr. 146. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2007. 149 p. [In: Scientific Works. Building Industry. Proc. no. 146. Warsaw: Publishing House of Warsaw University of Technology.]
13. Pulawska, S. Methods of estimation if accessibility of urban public transport system. In: Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G. (eds.) Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The co-modality of transportation. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2013. P. 101 – 111.
14. Pulawska S. Preliminary results of experiment concerning evaluation of Kraków public transport accessibility. Logistyka. 2014. CD 3. P. 3197-3206.
15. Spikermann, K. & et al. TRACC Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. ESPON & Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W), 2011.
16. Van Wee, B. & Geurs, K. Discussing Equity and Social Exclusion in Accessibility Evaluations, European Journal of Transport and Infrastructure Research. 2011. Vol. 11. No. 4. P. 350-367.
17. Żakowska, L. Perceptual aspects in European project ‘SIZE’: Life quality of senior citizens in relation to mobility conditions. In: Proceedings of the 11th ICGG, International Conference on Geometry and Graphics. Guangzhou. China 2004. P. 392-396.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aeb99fa1-84f5-4055-9135-97de1a57b9bc
Identyfikatory