Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ae99f4ef-6a00-4c32-8091-415829995cf8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

System obsługi odpraw celnych autokarów w usłudze eBooking BUS

Autorzy Klimek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Handling system for notifications of customs clearance coaches in the eBooking BUS service
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Usługa eBooking BUS, wprowadzona w 2012 roku przez oddziały celne graniczne, oferuje możliwość wcześniejszej awizacji odprawy celnej autokarów, w celu usprawnienia i przyspieszenia jej przebiegu. W artykule przedstawiona jest idea usługi eBooking BUS, ogólny opis sposobu jej realizacji oraz dotychczasowe jej wykorzystanie. Celem pracy jest opisanie systemu obsługi awizacji odpraw celnych autokarów dla funkcjonariuszy. W systemie tym prezentowane są wszystkie informacje dotyczące awizowanej odprawy, które pozwalają na jej sprawne obsłużenie.
EN EBooking BUS service, introduced in 2012 by branches of the customs border, offers the possibility of early notification of customs clearance coaches in order to improve and speed up its course. The article presents the idea of eBooking BUS, a general description of the manner of its implementation and its current use. The aim of the paper is to describe handling system for notifications of customs clearence coaches for officers. In this system are presented all the information about the notified clearence, which allow for its efficient handle.
Słowa kluczowe
PL usługa eBooking BUS   odprawa celna autokarów   awizacja odprawy celnej  
EN eBooking BUS service   customs coaches   advising customs clearance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 654--660
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Klimek, M.
  • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Zakład Informatyki, programista w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej
Bibliografia
1. Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., E-usługi – definicja i przykłady. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa 2009.
2. Wiadomości Celne, Ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych – nowe usługi Służby Celnej, nr 3-4, 2014.
3. Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), Logistyka, nr 1, s. 48-51, 2015.
4. Klimek M., Awizacja odprawy celnej autokarów i busów – system eBooking BUS, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3, s. 28-33, 2016.
5. Klimek M., Analiza wykorzystania usługi awizacji odpraw celnych autokarów w latach 2012-2015, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, nr 111, s. 257-267, 2016.
6. Strona do awizacji odpraw na granicy estońsko-rosyjskiej, www.estonianborder.eu [dostęp: 15.10.2016].
7. Klimek M., Time reservation system of customs clearance - eBooking TRUCK, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu, nr 32, s. 21-34, 2015.
8. Stobierski A., Piotrowska E., ESOC – Elektroniczna awizacja odpraw celnych w porcie Gdańsk, [w:] Materiały Konferencji Naukowej EC-EDI-Internet w społeczności portowej, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk-Szczecin 2001.
9. Serwisy Służby Celnej, granica.gov.pl [dostęp: 15.10.2016].
10. Klimek M., Usługa "e-załączniki" - nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, Logistyka, nr 6, s. 46-49, 2014.
11. Klimek M., Ograniczanie papierowego obiegu dokumentów przy odprawach celnych – usługa e-Załączniki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, nr 107, s. 41-54, 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ae99f4ef-6a00-4c32-8091-415829995cf8
Identyfikatory