Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ae7c4138-c148-4913-bc3e-2019178d9faf

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wytrzymałość a trwałość betonów wysokowartościowych po ekspozycji na wysoką temperaturę

Autorzy Kuś, A.  Tomaszewski, M.  Jackiewicz-Rek, W.  Drzymała, T. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Strength versus durability of high-grade concretes after exposure to high temperatures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono, jak zmieniają się właściwości, również te związane ze szczelnością betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych po oddziaływaniu wysokiej temperatury: 300, 450 i 600 °C. Dojrzewanie betonu odbywało się w temperaturze 20 °C przez 28 dni w warunkach normowych. Program badań obejmował badania wytrzymałościowe betonu oraz oznaczenia nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem. Przedstawiona analiza wyników badań pozwala na sformułowanie tezy, że w przypadku elementów konstrukcyjnych poddanych oddziaływaniu pożaru, o ich trwałości w danych warunkach środowiskowych niekoniecznie musi decydować ich nośność.
EN This paper presents how properties of the concrete change, also the one related to high-grade concrete tightness with addition of poly-propylene fibres, after impact of high temperature of 300, 450 and 600 °C. Maturation of concrete was conducted at 20°C for 28 days at standard conditions. Research program included studies of hardened concrete properties, including strength properties, as well as water absorption and depth of penetration of water under pressure. Presented analysis of study results enabled formulation of the daring thesis, that in a case of structural elements exposed to fire, their durability at the specific conditions was not necessarily determined by their bearing capacity.
Słowa kluczowe
PL beton wysokowartościowy   fibrobeton   włókno polipropylenowe   warunki pożarowe   oddziaływanie termiczne   wytrzymałość mechaniczna   nasiąkliwość   głębokość wnikania wody   trwałość  
EN high performance concrete   fibre reinforced concrete   polypropylene fibre   fire conditions   thermal impact   mechanical strength   water absorption   water penetration depth   durability  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2014
Tom nr 10
Strony 48--50
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kuś, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Tomaszewski, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Jackiewicz-Rek, W.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Drzymała, T.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Bibliografia
[1] PN-EN 206-1:2003/A2: 2006P, Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[2] PN-EN 1992-1-2:2008/NA: 2010, Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[3] Jansson R., Boström L., The influence of Pressure in the Pore System on Fire Spalling of Concrete, Fire Technology, 46/2010.
[4] Han C-G., Hwang Y-S., Yang S-H., Gowripalan N.: Performance of spalling resistance of high performance concrete with polypropylene fiber contents and lateral confinement, Cement and Concrete Research 35/2005.
[5] Poon C-S., Azhar S., Anson M., Wong Y-L.: Comparison of the strength and durability performace of normal- and high-strength pozzolanic concretes at elevated temperatures, Cement and Concrete Research 31/2001.
[6] Saad A., Abo-El-Enein S. A., Hanna G. B., Kotkata M. F.: Effect of temperature on physical and mechanical properties of concrete containing silica fume, Cement and Concrete Research, Vol. 26, No. 5, 1996.
[7] PN-EN 197-1:2012P, Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
[8] ISO 834, Fire resistance test elements of building construction. International Standard, Geneva, 1985.
[9] PN-EN 1991-1-2: 2006/NA:2010P, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
[10] PN-EN 12390-8:2011P, Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
[11] PN-88/B-06250, Beton zwykły.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ae7c4138-c148-4913-bc3e-2019178d9faf
Identyfikatory