Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ae5899a8-fb96-497f-ac1f-7a6c2f1b37c1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy Zieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Benefits from implementing of CSR concept in human resource management
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The concept of CSR includes many areas in the field of current activities of the company. One of them is the human resource management (HRM). Due to the changing situation on the labor market, it can be expected that in the context of HRM will be increasingly used the recommendations of CSR. The hypothesis of the article is the claim that the company is already using the recommendations of the CSR concept attach great importance to the appropriate personnel actions. Article is a mainly theoretical, but also takes into account the analysis of the CSR strategies of selected Polish companies.
PL Koncepcja CSR obejmuje wiele obszarów, znajdujących się w zakresie bieżących działań przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL). Ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, można spodziewać się, że w ramach ZZL coraz częściej wykorzystywane będą zalecenia CSR. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że już obecnie przedsiębiorstwa stosujące zalecenia koncepcji CSR dużą wagę przywiązują do odpowiednich działań personalnych. Artykuł ma charakter przede wszystkim teoretyczny, uwzględnia jednak także analizę strategii CSR wybranych polskich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe
PL społeczna odpowiedzialność biznesu   zarządzanie zasobami ludzkimi   rynek pracy   strategia personalna  
EN CSR   human resource management   labor market   personal strategy  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2014
Tom z. 74
Strony 653--663
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Zieliński, M.
  • Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Ackroyd S., Batt R., Thompson P., Tolbert P.S.: Work and Organization. Oxford University Press 2005.
2. Bartkowiak G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Difin, Warszawa 2011.
3. Czop K., Leszczyńska A.: Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników. „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, 2012.
4. Dahlsrud A.: How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. www.interscience.wiley.com
5. EC Communication „A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility”, 17 January 2012, www.eurocoop.coop
6. Fifka M.S.: Towards a More Business-Oriented Definitions of Corporate Social Responsibility: Discussing the Core Controversies of a Well-Established Concept. „J. Service Science and Management”, No. 2, 2009.
7. Gableta M.: Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem pracy, [w:] Gableta M. (red.): Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
8. Jonek-Kowalska I.: Financial aspects of Corporate Social Responsibility based on the hard coal mining industry in Poland. “Amarican Academy & Scholary Journal”, Vol. 5, No. 6, 2013.
9. Lipka A.: Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa 2002.
10. Nakonieczna J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa 2008.
11. Płoszajski P. (red.): Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych. Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa 2013.
12. Pocztowski A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Wiśniewski Z. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku. Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
13. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E.: Koncepcja CSR w aspekcie pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa mazowieckiego, [w:] Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.): Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 246, Wrocław 2012.
14. Rok B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa 2012.
15. Rybak M.: Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004.
16. Szmidt C.: Odpowiedzialność wobec pracowników, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa 2012.
17. Źródła internetowe: www.bankmillenium.pl; www.lw.com.pl; www.bph.pl; www.bzwbk.pl; www.elektrobudowa.com.pl; www.lotos.pl; www.citibank.pl; www.ingbank.pl; www.jsw.pl; www.kghm.pl; www.kogeneracja.com.pl; www.pgnig.pl; www.orlen.pl; www.tauron-pe.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ae5899a8-fb96-497f-ac1f-7a6c2f1b37c1
Identyfikatory